Биомедицинско инженерство Дипломни курсове в Обединеното кралство - бакалаври и магистри (Biomedical engineering)

Програма Университет Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS Град
University of Glasgow 67% 0% 0% £94590 234 Glasgow Oncampus на пълно работно време
University College London 82% 0% 1% £31200 171 London Oncampus на пълно работно време
Cardiff University 82% 5% 10% £23450 130 Cardiff Oncampus на пълно работно време
University of Bradford 86% 10% 0% £20118 £21124 138 Bradford Oncampus на пълно работно време
University of Hull 80% 0% 5% £17550 115 Hull Oncampus на пълно работно време
University of Hull 80% 0% 5% £17550 118 Hull Oncampus на пълно работно време
University of Bolton 88% 5% 0% £37350 102 Bolton Oncampus на пълно работно време
University of Lincoln 54% 5% 8% £15900 122 Lincoln Oncampus на пълно работно време
University of Hull 80% 0% 5% £17550 118 Hull Oncampus на пълно работно време
University of Bradford 86% 10% 0% £20118 £21124 138 Bradford Oncampus на пълно работно време
Imperial College of Science 90% 5% 0% £35100 203 London Oncampus на пълно работно време
Cardiff University 82% 5% 10% £23450 130 Cardiff Oncampus на пълно работно време
University of Hull 80% 0% 5% £17550 118 Hull Oncampus на пълно работно време
The University of York 81% 0% 10% £24000 134 York Oncampus на пълно работно време
Cardiff University 82% 5% 0% £23450 130 Cardiff Oncampus на пълно работно време
University of East London 70% 5% 8% £13080 89 London Oncampus на пълно работно време
University of Hull 80% 0% 15% £17550 115 Hull Oncampus на пълно работно време
Cardiff University 82% 5% 0% £23450 130 Cardiff Oncampus на пълно работно време
Aston University 57% 0% 5% £20200 117 Birmingham Oncampus на пълно работно време
University of Bradford 86% 10% 0% £20118 £21124 138 Bradford Oncampus на пълно работно време
Middlesex University 80% 0% 5% £14000 98 London Oncampus на пълно работно време
University of Bradford 91% 20% 0% £20118 £21124 151 Bradford Oncampus на пълно работно време
University of Strathclyde 79% 5% 5% £23050 209 Glasgow Oncampus на пълно работно време
University of Huddersfield 71% 10% 10% £16000 117 Huddersfield Oncampus на пълно работно време
University of Bradford 86% 10% 0% £20118 £21124 138 Bradford Oncampus на пълно работно време
University of Bradford 86% 10% 0% £20885 138 Bradford Oncampus на пълно работно време
University of Dundee 87% 3% 0% £23650 199 Dundee Oncampus на пълно работно време
University of Hull 80% 0% 15% £17550 115 Hull Oncampus на пълно работно време
University of Southampton 83% 1% 6% £22760 168 Southampton Oncampus на пълно работно време
University of Bradford 86% 10% 0% £20118 £21124 138 Bradford Oncampus на пълно работно време
University of Southampton 83% 1% 6% £22760 168 Southampton Oncampus на пълно работно време
King's College London 84% 0% 0% - 130 London Oncampus на пълно работно време
University of Bradford 86% 10% 0% - 138 Bradford Oncampus на пълно работно време
Queen Mary University of London 58% 0% 10% - 157 London Oncampus на пълно работно време
Birmingham City University 67% 4% 20% - 99 Birmingham Oncampus на пълно работно време
University of Bradford 86% 10% 0% - 138 Bradford Oncampus на пълно работно време
Canterbury Christ Church University - - 40% £14500 104 Canterbury Oncampus на пълно работно време
Queen Mary University of London 58% 0% 10% - 157 London Oncampus на пълно работно време
University of Leeds 74% 2% 5% - 194 Leeds Oncampus на пълно работно време
Swansea University 71% 5% 10% - 151 Swansea Oncampus на пълно работно време
Swansea University 71% 5% 10% - 151 Swansea Oncampus на пълно работно време
Swansea University 71% 5% 10% - 151 Swansea Oncampus на пълно работно време
University of Surrey 76% 2% 10% - 148 Guildford Oncampus на пълно работно време
University of Kent 83% 4% 5% - 116 Canterbury Oncampus на пълно работно време
Newcastle University 82% 2% 0% - 155 Newcastle Oncampus на пълно работно време
Queen Mary University of London 58% 0% 10% - 157 London Oncampus на пълно работно време
Queen Mary University of London 58% 0% 10% - 157 London Oncampus на пълно работно време
Canterbury Christ Church University - - 40% £14500 104 Canterbury Oncampus на пълно работно време
Manchester Metropolitan University 83% 10% 7% - 120 Manchester Oncampus на пълно работно време
University of Kent 83% 4% 5% - 84 Canterbury Oncampus на пълно работно време
Nottingham Trent University 87% 1% 5% - 125 Nottingham Oncampus на пълно работно време
Manchester Metropolitan University 83% 10% 7% - 120 Manchester Oncampus на пълно работно време
University of Surrey 69% 2% 0% - 134 Guildford Oncampus на пълно работно време
Nottingham Trent University 85% 1% 5% - 140 Nottingham Oncampus на пълно работно време
Canterbury Christ Church University - - 40% £14500 104 Canterbury Oncampus на пълно работно време
University of Kent 83% 4% 5% - 116 Canterbury Oncampus на пълно работно време
City University London - - - £19770 - London Oncampus на пълно работно време
University of Bedfordshire - - - £13275 - Luton Oncampus на непълно работно време
Robert Gordon University - - - £16650 - Aberdeen Oncampus на пълно работно време
University of Southampton - - - £22760 - Southampton Oncampus на пълно работно време
University of Liverpool - - - £25050 - Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Southampton - - - £22760 - Southampton Oncampus на пълно работно време
Loughborough University of Technology - - - £26500 - Loughborough Oncampus на пълно работно време
Ulster University - - - £15360 - Coleraine Oncampus на пълно работно време
University of Reading - - - £23700 - Reading Oncampus на пълно работно време
University of Bristol - - - £25900 - Bristol Oncampus на пълно работно време
University of Dundee - - - £21950 - Dundee Oncampus на пълно работно време
University of Liverpool - - - £25050 - Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Southampton - - - £26000 - Southampton Oncampus на пълно работно време
University of Liverpool - - - £25050 - Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Bolton - 0% 15% - - Bolton Oncampus на непълно работно време
University of Southampton - - - £19500 - Southampton Oncampus на пълно работно време
Birmingham City University - - - - - Birmingham Oncampus на пълно работно време
Newcastle University - - - - - Newcastle Oncampus на пълно работно време
University of Dundee - - - - - Dundee Oncampus на пълно работно време
The University of Warwick - - - - - Coventry Oncampus на пълно работно време
University of Dundee - - - - - Dundee Oncampus на пълно работно време
The University of Warwick - - - - - Coventry Oncampus на пълно работно време
City University London - - - - - London Oncampus на пълно работно време
City University London - - - - - London Oncampus на пълно работно време
University of Aberdeen - - - - - Aberdeen Oncampus на пълно работно време
Свързани предмети - Програми за придобиване на степен в Обединеното кралство:
 • What is the Difference Between Bioengineering and Biomedical Engineering?
  1/4
 • CAREER & JOB OPTIONS AFTER BIOMEDICAL ENGINEERING DEGREE
  2/4
 • Should YOU study Biomedical Engineering? What is Biomedical Engineering?
  3/4
 • Choosing Biomedical Engineering: What did I study in school? How did I get my job?
  4/4

Отзиви на ученици

Обща удовлетвореност на учениците
79 /100
1585 студентите от Биомедицинско инженерство в Обединеното кралство отговориха

Основава се предимно на данни от студенти в бакалавърска степен

NSS се провежда по поръчка на Службата за студенти на

заплата

Данни за заплатите на студентите в бакалавърска степен

Заплати на всички завършили в Обединеното кралство на Биомедицинско инженерство (предимно студенти в бакалавърска степен)

  15 месеца след дипломирането 3 години след дипломирането 5 години след дипломирането
Средна заплата £25789 £24649 £28518
диапазон 25-75 персентил £22377 - £29789 £19237 - £30298 £22054 - £34375

Заплата на всички завършили в Обединеното кралство по всички предмети

  15 месеца след дипломирането 3 години след дипломирането 5 години след дипломирането
Средна заплата £20745 £22700 £25918
диапазон 25-75 персентил £18766 - £24489 £18100 - £29300 £20969 - £33633

Работни места и перспективи за кариера

Кариерни перспективи за Биомедицинско инженерство

15 месеца след дипломирането завършилите тази тема бяха запитани за това какво правят и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Сред завършилите Биомедицинско инженерство, които са посочили, че работят, процентът по-долу представя броя на завършилите, които са "съгласни" или "напълно съгласни" с твърденията за тяхната работа.

Работа в съответствие с бъдещите планове

Използване на уменията от обучението

Работата е смислена

Типични работодатели на завършилите Биомедицинско инженерство

 • Медицински институции
 • Производствени и изследователски съоръжения
 • Университети

Специализации в рамките на Биомедицинско инженерство

 • Биоинструментация
 • Биоматериали
 • Биомеханика
 • Клинично инженерство
 • Клетъчно, тъканно и генетично инженерство
 • Медицински изображения
 • Ортопедично биоинженерство
 • Инженеринг на рехабилитацията

Работни места на завършилите Биомедицинско инженерство (15 месеца след завършването)

Примерът по-долу се основава на всички завършили Биомедицинско инженерство в City University London

25% Сътрудници в сферата на бизнеса и обществените услуги
20% Административни професии
20% Професионалисти в областта на преподаването
10% Специалисти в областта на инженерните науки
10% Специалисти по уеб и мултимедиен дизайн
10% Библиотекари и сродни специалисти
10% Специалисти по качество и регулиране

Класиране и време за изследване

Методи за оценяване

Разпределение на времето за обучениеРазпределение на оценките

Учениците от Биомедицинско инженерство в Обединеното кралство получиха следните оценки.

Изисквания за влизане / прием

Тарифа на UCAS за приетите студенти за Биомедицинско инженерство

Не отговаряте ли на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивото А или изискванията за английски език?
Получете съвет за това кои курсове за основи са най-подходящи за вас, за да можете да се присъедините към Биомедицинско инженерство.

Често-задавани въпроси

Средната заплата на завършилите Биомедицинско инженерство е £25789 15 месеца след завършването, £24649 3 години след завършването и £285185 години след завършването.

 • Следните степени се предлагат за обучение в Биомедицинско инженерство:
 • Master of Engineering (Honours) - MEng (Hons)
 • Bachelor of Engineering (Honours) - BEng (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Engineering - BEng
 • Master of Engineering - MEng
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Master of Science - MSc
 • Bachelor of Science - BSc
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Doctor of Engineering - EngD

Бакалавърска степен по клинични технологии (с отличие) - BSc (Hons) в University of Bradford получи най-високата оценка сред всички завършили в Националното проучване на студентите year с оценка 91 от 100 сред респондентите на 7.