Компютърно зрение Дипломни курсове в Обединеното кралство - бакалаври и магистри (Computer vision)

Програма Университет Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS Град
Обработка на изображения за мобилни устройства PhD Университет Бангор
(Bangor University)
- - - - - Бангор Oncampus на пълно работно време
Компютърно зрение, роботика и машинно обучение MSc Университет на Съри
(University of Surrey)
- - - - - Гилфорд Oncampus на пълно работно време
Информатика: IPAB: роботика, компютърно зрение, компютърна графика и анимация MSc (Res) Единбургският университет
(The University of Edinburgh)
- - - - - Единбург Oncampus на непълно работно време
 • How I got a Job as a Computer Vision Engineer
  1/4
 • Smart Campus: Student Behavioural Analysis using Computer Vision
  2/4
 • Submitting the Computer Vision Capstone Project | Udacity AI Nanodegree | Learning Intelligence 20
  3/4
 • Computer Vision STUDENT VLOG | On-campus lecture, video making assignment
  4/4

заплата

Данни за заплатите на студентите с бакалавърска степен

Заплати на всички завършили Компютърно зрение в Обединеното кралство (предимно студенти в бакалавърска степен)

  15 месеца след дипломирането 3 години след дипломирането 5 години след дипломирането
Средна заплата £32000 £25000 £29000
диапазон 25-75 персентил £26500 - £38000 £17000 - £32500 £21000 - £40500

Заплата на всички завършили в Обединеното кралство по всички предмети

  15 месеца след дипломирането 3 години след дипломирането 5 години след дипломирането
Средна заплата £30000 £32000 £36500
диапазон 25-75 персентил £25000 - £36000 £25000 - £40000 £27000 - £48500

Работни места и перспективи за кариера

Кариерни перспективи за Компютърно зрение

15 месеца след дипломирането завършилите този предмет бяха попитани с какво се занимават и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Сред завършилите Компютърно зрение, които са посочили, че работят, процентът по-долу представя броя на завършилите, които са "съгласни" или "напълно съгласни" с твърденията за тяхната работа.

Работни места на завършилите Компютърно зрение (15 месеца след завършването)

Примерът по-долу се основава на всички завършили Компютърно зрение в University of Hertfordshire

40% Специалисти в областта на финансите
20% Специалисти в областта на правото
10% Професии, свързани с обслужването на клиенти
5% Елементарни професии
5% Секретарски и сродни на тях професии
5% Сътрудници в сферата на бизнеса и обществените услуги
5% Административни професии
5% Професии, свързани с преподаване и грижи за деца
0% Специалисти в областта на финансите
0% Лични услуги, свързани с грижи

Разпределение на оценките

Студентите от Компютърно зрение в Обединеното кралство получиха следните оценки.

Изисквания за влизане / прием

Тарифа на UCAS за приетите студенти за Компютърно зрение

Получете съвет за това кои основни курсове са най-подходящи, за да продължите да следвате Компютърно зрение. Ако не отговаряте на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивата A или изискванията за владеене на английски език.

Често-задавани въпроси

Средната заплата на завършилите Компютърно зрение е £32000 15 месеца след завършването, £25000 3 години след завършването и £290005 години след завършването.

 • Следните степени се предлагат за обучение в Компютърно зрение:
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Master of Science - MSc
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)