Етика Дипломни курсове в Обединеното кралство - бакалаври и магистри (Ethics)

Програма Университет Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS Град
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 104 Canterbury Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 90% 0% 5% £11400 108 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 95% 5% 5% £11400 108 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 83% 0% 0% £11400 112 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 106 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Essex 77% 5% 5% £16850 118 Colchester Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 106 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Reading 86% 5% 0% £19500 124 Reading Oncampus на пълно работно време
Bishop Grosseteste University 88% 5% 10% £12445 94 Lincoln Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 126 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 83% 0% 6% £11400 111 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 85% 0% 9% £11400 117 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 104 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 103 Canterbury Oncampus на пълно работно време
York St John University 85% 5% 10% £12750 87 York Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 83% 5% 8% £11400 107 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Chichester 82% 0% 5% £14500 113 Chichester Oncampus на пълно работно време
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 103 Canterbury Oncampus на пълно работно време
Bishop Grosseteste University 82% 0% 3% £12445 123 Lincoln Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 85% 0% 10% £11400 112 Liverpool Oncampus на пълно работно време
St Mary's University, Twickenham 100% 5% 0% £12250 111 Twickenham Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 83% 20% 6% £11400 108 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 85% 0% 9% £11400 117 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 88% 0% 10% £11400 107 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 103 Canterbury Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 0% 5% £11400 115 Liverpool Oncampus на пълно работно време
The University of Sheffield 75% 0% 5% £20000 159 Sheffield Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 113 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Gloucestershire 84% 0% 20% £14700 111 Cheltenham Oncampus на пълно работно време
Royal Veterinary College University of London 86% 0% 0% £20090 120 London Oncampus на пълно работно време
University of Chichester 82% 0% 5% £14500 112 Chichester Oncampus на пълно работно време
Canterbury Christ Church University 96% 5% 5% £14500 113 Canterbury Oncampus на пълно работно време
University of Chichester 95% 0% 10% £14500 122 Chichester Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 83% 0% 0% £11400 111 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 95% 0% 5% £11400 104 Liverpool Oncampus на пълно работно време
The University of Nottingham 64% 10% 0% £20000 130 Nottingham Oncampus на пълно работно време
Bishop Grosseteste University 88% 5% 10% £12200 113 Lincoln Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 83% 0% 0% £11400 112 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Southampton 90% 0% 9% £19300 144 Southampton Oncampus на пълно работно време
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 103 Canterbury Oncampus на пълно работно време
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 101 Canterbury Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 126 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 126 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 106 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Reading 86% 1% 4% £19500 127 Reading Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 0% 5% £11400 115 Liverpool Oncampus на пълно работно време
The University of Nottingham 82% 4% 3% £20000 139 Nottingham Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 103 Liverpool Oncampus на пълно работно време
York St John University 85% 5% 10% £12750 87 York Oncampus на пълно работно време
The University of Sheffield 75% 0% 5% £20000 159 Sheffield Oncampus на пълно работно време
Canterbury Christ Church University 91% 10% 11% £14500 98 Canterbury Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 106 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 83% 0% 6% £11400 111 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 83% 5% 15% £11400 107 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 86% 15% 15% £11400 116 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 83% 5% 8% £11400 107 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Bishop Grosseteste University 82% 0% 10% £12200 107 Lincoln Oncampus на пълно работно време
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 98 Canterbury Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 113 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 113 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 91% 0% 5% £11400 112 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 106 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 85% 0% 10% £11400 112 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Bishop Grosseteste University 88% 5% 10% £9150 113 Lincoln Oncampus на пълно работно време
Bishop Grosseteste University 82% 0% 10% £9150 107 Lincoln Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 84% 0% 5% £11400 111 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 98 Canterbury Oncampus на пълно работно време
Bishop Grosseteste University 82% 0% 3% £9150 123 Lincoln Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 83% 0% 0% £11400 111 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Essex 77% 5% 5% £16850 118 Colchester Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 106 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 83% 5% 8% £11400 107 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 85% 0% 5% £11400 105 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 95% 15% 0% £11400 112 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Roehampton 100% 0% 5% £13145 109 Roehampton Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 83% 5% 10% £11400 105 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 103 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Roehampton 100% 0% 5% £13145 109 Roehampton Oncampus на пълно работно време
St Mary's University, Twickenham 100% 5% 0% £12250 111 Twickenham Oncampus на пълно работно време
Canterbury Christ Church University 91% 0% 20% £14500 106 Canterbury Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 95% 15% 0% £11400 112 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 113 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 106 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Bishop Grosseteste University 88% 5% 10% £9150 94 Lincoln Oncampus на пълно работно време
University of Essex 77% 5% 5% £16850 118 Colchester Oncampus на пълно работно време
University of Gloucestershire 84% 0% 20% £14700 111 Cheltenham Oncampus на пълно работно време
University of Chichester 83% 5% 15% £14500 112 Chichester Oncampus на пълно работно време
University of Brighton 64% 10% 10% £13842 101 Brighton Oncampus на пълно работно време
University of Southampton 90% 0% 9% £19300 144 Southampton Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 83% 0% 5% - 126 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Chester 100% 10% 10% - 106 Chester Oncampus на пълно работно време
King's College London 81% 0% 15% - 161 London Oncampus на пълно работно време
Bath Spa University 76% 0% 10% - 113 Bath Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 83% 5% 8% - 107 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 86% 15% 15% - 116 Liverpool Oncampus на пълно работно време
The University of Winchester 91% 0% 20% - 100 Winchester Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 83% 5% 10% - 105 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 83% 5% 15% - 107 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 0% 5% - 115 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Bath Spa University 80% 0% 10% - 107 Bath Oncampus на пълно работно време
The University of Winchester 90% 0% 15% - 111 Winchester Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 95% 5% 5% - 108 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Chester 100% 10% 10% - 106 Chester Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 83% 0% 5% - 113 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Wales - 0% 30% £13500 141 Cardiff Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 83% 0% 5% - 113 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Bath Spa University 74% 0% 15% - 111 Bath Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 0% 5% - 115 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Bath Spa University 92% 0% 10% - 107 Bath Oncampus на пълно работно време
Bath Spa University 74% 0% 15% - 111 Bath Oncampus на непълно работно време
Liverpool Hope University 83% 0% 5% - 104 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Birmingham 88% 0% 0% - 162 Birmingham Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 83% 0% 5% - 106 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Bath Spa University 70% 0% 5% - 108 Bath Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 85% 0% 5% - 105 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 90% 0% 5% - 108 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 95% 0% 5% - 104 Liverpool Oncampus на пълно работно време
The University of Winchester 91% 0% 20% - 100 Winchester Oncampus на пълно работно време
Bangor University 96% 0% 5% - 112 Bangor Oncampus на пълно работно време
Bangor University 96% 0% 5% - 112 Bangor Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 83% 20% 6% - 108 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 83% 0% 5% - 106 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 88% 0% 10% - 107 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Bath Spa University 70% 0% 5% - 108 Bath Oncampus на пълно работно време
Bath Spa University 80% 0% 10% - 107 Bath Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 84% 0% 5% - 111 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 83% 5% 8% - 107 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Bangor University 96% 0% 5% - 112 Bangor Oncampus на пълно работно време
University of Essex 77% 5% 5% - 118 Colchester Oncampus на пълно работно време
Bath Spa University 92% 0% 10% - 107 Bath Oncampus на пълно работно време
The University of Winchester 90% 0% 15% - 111 Winchester Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 83% 5% 8% - 107 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Bath Spa University 76% 0% 10% - 113 Bath Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 91% 0% 5% - 112 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Hertfordshire 87% 10% 5% - 97 Hatfield Oncampus на пълно работно време
The University of Manchester 73% 10% 5% - 169 Manchester Oncampus на пълно работно време
Manchester Metropolitan University 79% 1% 20% - 134 Manchester Oncampus на пълно работно време
University of Leeds 71% 5% 10% - 144 Leeds Oncampus на пълно работно време
The University of Manchester 63% 5% 0% - 153 Manchester Oncampus на пълно работно време
Manchester Metropolitan University 79% 1% 20% - 134 Manchester Oncampus на пълно работно време
Canterbury Christ Church University 79% 1% 20% £14500 134 Canterbury Oncampus на пълно работно време
The University of Manchester 79% 1% 20% £6334 134 Manchester На линия на непълно работно време
Brighton and Sussex Medical School 79% 1% 20% £12336 134 Brighton Oncampus на пълно работно време
The University of Manchester 79% 1% 20% £19000 134 Manchester Oncampus на пълно работно време
Leeds Trinity University - - - £12000 - Leeds Oncampus на пълно работно време
York St John University - - - £12750 - York Oncampus на пълно работно време
University of Leicester - - - £16850 - Leicester Oncampus на пълно работно време
Birkbeck, University of London - - - £6400 - London Oncampus на непълно работно време
St George's, University of London - - - £22000 - London Oncampus на пълно работно време
St Mary's University, Twickenham - - - £12250 - Twickenham Oncampus на пълно работно време
Canterbury Christ Church University - - - £14500 - Canterbury Oncampus на пълно работно време
University of Bedfordshire - - - £13275 - Luton Oncampus на непълно работно време
Birkbeck, University of London - - - £9600 - London Oncampus на непълно работно време
St Mary's University, Twickenham - - - £12250 - Twickenham Oncampus на пълно работно време
Cardiff Metropolitan University - - - - - Cardiff Oncampus на пълно работно време
University of Essex - - - - - Colchester Oncampus на пълно работно време
Leeds Trinity University - - - - - Leeds Oncampus на пълно работно време
The University of Nottingham - - - - - Nottingham Oncampus на пълно работно време
University of Exeter - - - - - Exeter Oncampus на пълно работно време
University of Birmingham - - - - - Birmingham На линия на пълно работно време
The University of Edinburgh - - - - - Edinburgh Oncampus на непълно работно време
University of Birmingham - - - - - Birmingham Oncampus на пълно работно време
University of Kent - - - - - Canterbury Oncampus на пълно работно време
The University of Edinburgh - - - - - Edinburgh Oncampus на непълно работно време
The University of Manchester - - - - - Manchester Oncampus на непълно работно време
University of Leeds - - - - - Leeds Oncampus на непълно работно време
University of Birmingham - - - - - Birmingham На линия на пълно работно време
University of Oxford - - - - - Oxford Oncampus на непълно работно време
University of Birmingham - - - - - Birmingham Oncampus на пълно работно време
Nottingham Trent University - - - - - Nottingham Oncampus на пълно работно време
Newcastle University - - - - - Newcastle Oncampus на пълно работно време
Свързани предмети - Програми за придобиване на степен в Обединеното кралство:
 • Fordham University Careers in Ethics in Business
  1/2
 • JA Excellence through Ethics Student
  2/2

Отзиви на ученици

Обща удовлетвореност на учениците
82 /100
22319 студентите от Етика в Обединеното кралство отговориха

Основава се предимно на данни от студенти в бакалавърска степен

NSS се провежда по поръчка на Службата за студенти на

заплата

Данни за заплатите на студентите в бакалавърска степен

Заплати на всички завършили в Обединеното кралство на Етика (предимно студенти в бакалавърска степен)

  15 месеца след дипломирането 3 години след дипломирането 5 години след дипломирането
Средна заплата £23523 £23533 £28944
диапазон 25-75 персентил £19477 - £28091 £17883 - £30634 £21303 - £39053

Заплата на всички завършили в Обединеното кралство по всички предмети

  15 месеца след дипломирането 3 години след дипломирането 5 години след дипломирането
Средна заплата £23020 £25022 £30517
диапазон 25-75 персентил £19718 - £26938 £18904 - £31670 £22778 - £40777

Работни места и перспективи за кариера

Кариерни перспективи за Етика

15 месеца след дипломирането завършилите тази тема бяха запитани за това какво правят и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Сред завършилите Етика, които са посочили, че работят, процентът по-долу представя броя на завършилите, които са "съгласни" или "напълно съгласни" с твърденията за тяхната работа.

Работа в съответствие с бъдещите планове

Използване на уменията от обучението

Работата е смислена

Типични работодатели на завършилите Етика

 • Обществени услуги
 • Образователни институции

Работни места на завършилите Етика (15 месеца след завършването)

Примерът по-долу се основава на всички завършили Етика в University of Brighton

15% Сътрудници в сферата на бизнеса и обществените услуги
10% Административни професии
5% Лични услуги, свързани с грижи
5% Професии в областта на изкуството, литературата и медиите
5% Сътрудници в областта на социалните грижи и жилищното настаняване
5% Секретарски и сродни на тях професии
5% Професии, свързани с обслужването на клиенти
5% Професионалисти в областта на преподаването
5% Мениджъри, директори и висши служители
5% Квалифицирани професии

Класиране и време за изследване

Методи за оценяване

Разпределение на времето за обучениеРазпределение на оценките

Учениците от Етика в Обединеното кралство получиха следните оценки.

Изисквания за влизане / прием

Тарифа на UCAS за приетите студенти за Етика

Не отговаряте ли на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивото А или изискванията за английски език?
Получете съвет за това кои курсове за основи са най-подходящи за вас, за да можете да се присъедините към Етика.

Често-задавани въпроси

Средната заплата на завършилите Етика е £23523 15 месеца след завършването, £23533 3 години след завършването и £289445 години след завършването.

 • Следните степени се предлагат за обучение в Етика:
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Arts - MA
 • Master of Laws - LLM
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Master of Science - MSc
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Research - MRes
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Theology - MTh
 • Masters in Research - MRes
 • Master of Studies - MSt

Теология, религия и етика с година на основаване - BA (Hons) в St Mary's University, Twickenham получи най-високата оценка сред всички завършили в Националното проучване на студентите year с оценка 100 от 100 сред респондентите на 19.