Финландски език Дипломни курсове в Обединеното кралство - бакалаври и магистри (Finnish language)

Програма Университет Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS Град
Финландски и руски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
66% 5% 0% £26200 170 Лондон Oncampus на пълно работно време
Финландски и шведски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 5% 5% £26200 167 Лондон Oncampus на пълно работно време
Финландски и унгарски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
82% 5% 3% £26200 172 Лондон Oncampus на пълно работно време
Финландски и полски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
82% 5% 0% £26200 170 Лондон Oncampus на пълно работно време
Финландски и норвежки BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 5% 5% £26200 167 Лондон Oncampus на пълно работно време
Финландски и португалски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
76% 10% 5% £26200 169 Лондон Oncampus на пълно работно време
Финландски и украински BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
66% 5% 0% £26200 170 Лондон Oncampus на пълно работно време
Финландски и иврит BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 5% 3% £26200 172 Лондон Oncampus на пълно работно време
Финландски и сръбски/хърватски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
66% 5% 0% £26200 170 Лондон Oncampus на пълно работно време
Финландски и френски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Лондон Oncampus на пълно работно време
Финландски и румънски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
66% 5% 0% £26200 170 Лондон Oncampus на пълно работно време
Финландски и идиш BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
82% 5% 3% £26200 172 Лондон Oncampus на пълно работно време
Финландски и испански BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
76% 10% 5% £26200 169 Лондон Oncampus на пълно работно време
фински и италиански BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 5% 0% £26200 178 Лондон Oncampus на пълно работно време
Финландски и немски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 5% 5% £26200 167 Лондон Oncampus на пълно работно време
Финландски и източноевропейски изследвания (4 години) BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Лондон Oncampus на пълно работно време
Интересувате се от курсове в Лондон?
16 Финландски език Курсове в Лондон.
 • Finnish Language Jobs abroad
  1/2
 • Korean International Student's Experience with the Finnish Language: Mini Q & A
  2/2

заплата

Данни за заплатите на студентите с бакалавърска степен

Заплати на всички завършили Финландски език в Обединеното кралство (предимно студенти в бакалавърска степен)

  15 месеца след дипломирането 3 години след дипломирането 5 години след дипломирането
Средна заплата £26063 £24027 £28233
диапазон 25-75 персентил £23000 - £30158 £18667 - £30646 £21578 - £37856

Заплата на всички завършили в Обединеното кралство по всички предмети

  15 месеца след дипломирането 3 години след дипломирането 5 години след дипломирането
Средна заплата £25763 £23884 £28990
диапазон 25-75 персентил £22557 - £30555 £19385 - £30386 £22934 - £36502

Работни места и перспективи за кариера

Кариерни перспективи за Финландски език

15 месеца след дипломирането завършилите този предмет бяха попитани с какво се занимават и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Сред завършилите Финландски език, които са посочили, че работят, процентът по-долу представя броя на завършилите, които са "съгласни" или "напълно съгласни" с твърденията за тяхната работа.

Типични работодатели на завършилите Финландски език

 • Бизнес услуги
 • Благотворителна дейност
 • Медиен сектор
 • Музеи и библиотеки
 • Сектор на публичната администрация
 • Учебни заведения
 • Сектор туризъм
 • Сектор "Транспорт и логистика

Работни места на завършилите Финландски език (15 месеца след завършването)

Примерът по-долу се основава на всички завършили Финландски език в King's College London

15% Професии, свързани с продажби
15% Квалифицирани професии
10% Професионалисти в областта на преподаването
10% Лични услуги, свързани с грижи
10% Професии, свързани с отдих, пътуване и други персонални услуги
10% Елементарни професии
10% Професии в областта на дизайна

Изисквания за влизане / прием

Тарифа на UCAS за приетите студенти за Финландски език

Получете съвет за това кои основни курсове са най-подходящи, за да продължите да следвате Финландски език. Ако не отговаряте на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивата A или изискванията за владеене на английски език.

Често-задавани въпроси

Средната заплата на завършилите Финландски език е £26063 15 месеца след завършването, £24027 3 години след завършването и £282335 години след завършването.

 • Следните степени се предлагат за обучение в Финландски език:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)