Японистика Дипломни курсове в Обединеното кралство - бакалаври и магистри (Japanese studies)

Програма Университет Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS Град
The University of Sheffield 73% 10% 10% £19050 154 Sheffield Oncampus на пълно работно време
Oxford Brookes University 72% 15% 10% £14600 126 Oxford Oncampus на пълно работно време
The University of Edinburgh 62% 0% 5% £23100 213 Edinburgh Oncampus на пълно работно време
Cardiff University 90% 0% 15% £19450 127 Cardiff Oncampus на пълно работно време
The University of Sheffield 73% 0% 5% £21450 £20000 146 Sheffield Oncampus на пълно работно време
The University of Sheffield 73% 10% 10% £19050 £20000 154 Sheffield Oncampus на пълно работно време
Cardiff University 80% 3% 10% £19700 121 Cardiff Oncampus на пълно работно време
Cardiff University 79% 5% 10% £19450 150 Cardiff Oncampus на пълно работно време
Oxford Brookes University 72% 0% 7% £14600 120 Oxford Oncampus на пълно работно време
Cardiff University 75% 0% 10% £19450 122 Cardiff Oncampus на пълно работно време
Durham University 21% 5% 5% £22700 159 Durham Oncampus на пълно работно време
The University of Sheffield 78% 10% 10% £19050 £20000 149 Sheffield Oncampus на пълно работно време
The University of Sheffield 73% 0% 4% £19050 £20000 139 Sheffield Oncampus на пълно работно време
Oxford Brookes University 80% 0% 25% £14600 123 Oxford Oncampus на пълно работно време
Cardiff University 85% 5% 0% £19450 134 Cardiff Oncampus на пълно работно време
Newcastle University 79% 2% 15% - 162 Newcastle Oncampus на пълно работно време
University of Central Lancashire 54% 5% 10% - 116 Preston Oncampus на пълно работно време
SOAS, University of London 100% 5% 9% - 140 London Oncampus на пълно работно време
University of Central Lancashire 54% 5% 10% - 116 Preston Oncampus на пълно работно време
University of Central Lancashire 60% 5% 5% - 114 Preston Oncampus на пълно работно време
SOAS, University of London 85% 5% 9% - 150 London Oncampus на пълно работно време
SOAS, University of London 76% 5% 9% - 148 London Oncampus на пълно работно време
University of Central Lancashire 54% 5% 10% - 116 Preston Oncampus на пълно работно време
University of Central Lancashire 54% 5% 10% - 116 Preston Oncampus на пълно работно време
University of Central Lancashire 54% 5% 10% - 116 Preston Oncampus на пълно работно време
Durham University 21% 5% 2% - 178 Durham Oncampus на пълно работно време
University of Leeds 69% 5% 0% - 172 Leeds Oncampus на пълно работно време
University of Leeds 69% 5% 10% - 146 Leeds Oncampus на пълно работно време
University of Leeds 69% 5% 7% - 158 Leeds Oncampus на пълно работно време
The University of Manchester 67% 5% 5% - 157 Manchester Oncampus на пълно работно време
The University of Manchester 66% 5% 5% - 149 Manchester Oncampus на пълно работно време
University of Leeds 69% 5% 10% - 146 Leeds Oncampus на пълно работно време
University of Leeds 69% 5% 7% - 161 Leeds Oncampus на пълно работно време
The University of Manchester 66% 0% 0% - 162 Manchester Oncampus на пълно работно време
The University of Manchester 66% 0% 9% - 154 Manchester Oncampus на пълно работно време
The University of Manchester 75% 5% 5% - 150 Manchester Oncampus на пълно работно време
University of Leeds 74% 0% 5% - 159 Leeds Oncampus на пълно работно време
The University of Manchester 66% 5% 5% - 150 Manchester Oncampus на пълно работно време
The University of Manchester 73% 1% 3% - 156 Manchester Oncampus на пълно работно време
The University of Manchester 66% 5% 9% - 152 Manchester Oncampus на пълно работно време
The University of Manchester 70% 5% 9% - 161 Manchester Oncampus на пълно работно време
The University of Manchester 66% 5% 9% - 151 Manchester Oncampus на пълно работно време
SOAS, University of London 71% 5% 5% - 137 London Oncampus на пълно работно време
Birkbeck, University of London - - - £7280 - London Oncampus на непълно работно време
University of East Anglia - - - £16400 - Norwich Oncampus на непълно работно време
Oxford Brookes University - - - £14600 - Oxford Oncampus на пълно работно време
Birkbeck, University of London - - - £5460 - London Oncampus на непълно работно време
Birkbeck, University of London - - - £14560 - London Oncampus на пълно работно време
SOAS, University of London - - - £11700 - London Oncampus на непълно работно време
The University of Manchester - - - £20500 - Manchester Oncampus на пълно работно време
University of Oxford - - - - - Oxford Oncampus на пълно работно време
Newcastle University - - - - - Newcastle Oncampus на пълно работно време
Свързани предмети - Програми за придобиване на степен в Обединеното кралство:
 • Masters in Japanese Studies | My Experience
  1/5
 • a week in the life of a student of Japanese studies.
  2/5
 • JAPANESE STUDIES AT CAMBRIDGE- Introduction
  3/5
 • The Department of Japanese Studies at NUS
  4/5
 • Japanese Studies | Oxford Brookes University
  5/5

Отзиви на ученици

Обща удовлетвореност на учениците
81 /100
5130 студентите от Японистика в Обединеното кралство отговориха

Основава се предимно на данни от студенти в бакалавърска степен

NSS се провежда по поръчка на Службата за студенти на

заплата

Данни за заплатите на студентите в бакалавърска степен

Заплати на всички завършили в Обединеното кралство на Японистика (предимно студенти в бакалавърска степен)

  15 месеца след дипломирането 3 години след дипломирането 5 години след дипломирането
Средна заплата £23000 £23397 £28956
диапазон 25-75 персентил £18500 - £28000 £16500 - £31259 £20544 - £38633

Заплата на всички завършили в Обединеното кралство по всички предмети

  15 месеца след дипломирането 3 години след дипломирането 5 години след дипломирането
Средна заплата £22552 £24484 £29080
диапазон 25-75 персентил £19154 - £25014 £18959 - £30132 £22294 - £38506

Работни места и перспективи за кариера

Кариерни перспективи за Японистика

15 месеца след дипломирането завършилите тази тема бяха запитани за това какво правят и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Сред завършилите Японистика, които са посочили, че работят, процентът по-долу представя броя на завършилите, които са "съгласни" или "напълно съгласни" с твърденията за тяхната работа.

Работа в съответствие с бъдещите планове

Използване на уменията от обучението

Работата е смислена

Типични работодатели на завършилите Японистика

 • Бизнес услуги
 • Благотворителна дейност
 • Медиен сектор
 • Музеи и библиотеки
 • Сектор на публичната администрация
 • Учебни заведения
 • Сектор туризъм
 • Сектор "Транспорт и логистика

Работни места на завършилите Японистика (15 месеца след завършването)

Примерът по-долу се основава на всички завършили Японистика в Oxford Brookes University

25% Професии, свързани с обслужването на клиенти
20% Професионалисти в областта на преподаването
10% Квалифицирани професии
10% Сътрудници в областта на науката, техниката и технологиите
10% Професии, свързани с продажби
10% Елементарни професии
5% Специалисти в областта на медиите
5% Сътрудници в сферата на бизнеса и обществените услуги
5% Професии, свързани с отдих, пътуване и други персонални услуги

Класиране и време за изследване

Методи за оценяване

Разпределение на времето за обучениеИзисквания за влизане / прием

Тарифа на UCAS за приетите студенти за Японистика

Не отговаряте ли на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивото А или изискванията за английски език?
Получете съвет за това кои курсове за основи са най-подходящи за вас, за да можете да се присъедините към Японистика.

Често-задавани въпроси

Средната заплата на завършилите Японистика е £23000 15 месеца след завършването, £23397 3 години след завършването и £289565 години след завършването.

 • Следните степени се предлагат за обучение в Японистика:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Master of Arts (Postgraduate) - MA (PG)
 • Graduate Diploma - Grad Dip
 • Master of Arts - MA
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Master of Science - MSc
 • Master of Letters - MLitt

История на изкуството и японски език - BA (Hons) в SOAS, University of London получи най-високата оценка сред всички завършили в Националното проучване на студентите year с оценка 100 от 100 сред респондентите на 5.