Лекарствена химия Дипломни курсове в Обединеното кралство - бакалаври и магистри (Medicinal chemistry)

Програма Университет Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS Град
University of Keele 84% 4% 3% £17000 112 Newcastle under Lyme Oncampus на пълно работно време
University of Keele 92% 5% 7% £17900 105 Newcastle under Lyme Oncampus на пълно работно време
University of Keele 89% 4% 3% £17900 109 Newcastle under Lyme Oncampus на пълно работно време
University of Keele 84% 4% 3% £17000 107 Newcastle under Lyme Oncampus на пълно работно време
Queen's University of Belfast 73% 0% 0% £21400 167 Belfast Oncampus на пълно работно време
University of Glasgow 92% 10% 0% £94590 201 Glasgow Oncampus на пълно работно време
Imperial College of Science 87% 10% 0% £36200 179 London Oncampus на пълно работно време
Imperial College of Science 87% 10% 15% £36200 202 London Oncampus на пълно работно време
University of Glasgow 92% 10% 0% £94590 219 Glasgow Oncampus на пълно работно време
University of Keele 84% 4% 3% £14000 106 Newcastle under Lyme Oncampus на пълно работно време
University of Bradford 79% 5% 5% £20118 £21124 99 Bradford Oncampus на пълно работно време
University of Keele 84% 4% 3% £17000 106 Newcastle under Lyme Oncampus на пълно работно време
University of Keele 84% 4% 3% £14700 106 Newcastle under Lyme Oncampus на пълно работно време
The University of Sheffield 85% 2% 3% £24450 £25670 153 Sheffield Oncampus на пълно работно време
University of Exeter 81% 3% 4% £25000 160 Exeter Oncampus на пълно работно време
University of Exeter 81% 3% 4% £25000 160 Exeter Oncampus на пълно работно време
University of Keele 84% 4% 3% £17900 105 Newcastle under Lyme Oncampus на пълно работно време
University of Keele 84% 4% 15% £17000 104 Newcastle under Lyme Oncampus на пълно работно време
University of Keele 84% 4% 3% £17000 106 Newcastle under Lyme Oncampus на пълно работно време
University of Keele 84% 0% 9% £17900 109 Newcastle under Lyme Oncampus на пълно работно време
University of Keele 86% 0% 5% £17900 106 Newcastle under Lyme Oncampus на пълно работно време
University of Exeter 81% 3% 4% £25000 160 Exeter Oncampus на пълно работно време
University of Keele 84% 4% 3% £17000 106 Newcastle under Lyme Oncampus на пълно работно време
The University of York 84% 1% 2% £24000 174 York Oncampus на пълно работно време
University of Glasgow 92% 0% 0% £84080 201 Glasgow Oncampus на пълно работно време
University of Keele 92% 0% 10% £17000 104 Newcastle under Lyme Oncampus на пълно работно време
University of Keele 84% 4% 3% £17900 116 Newcastle under Lyme Oncampus на пълно работно време
Kingston University - - - - - Kingston upon Thames Oncampus на пълно работно време
Loughborough University of Technology 84% 4% 3% - 107 Loughborough Oncampus на пълно работно време
Cardiff University 100% 0% 10% - 161 Cardiff Oncampus на непълно работно време
University of Birmingham 91% 5% 5% - 174 Birmingham Oncampus на пълно работно време
Kingston University 89% - 11% - 85 Kingston upon Thames Oncampus на пълно работно време
The University of Manchester 73% 0% 0% - 169 Manchester Oncampus на пълно работно време
University of Leeds 78% 1% 7% - 159 Leeds Oncampus на пълно работно време
Newcastle University 70% 6% 10% - 118 Newcastle Oncampus на пълно работно време
Newcastle University 79% 6% 0% - 133 Newcastle Oncampus на пълно работно време
University of Liverpool 89% 5% 0% - 146 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Liverpool 89% 5% 0% - 146 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Leeds 78% 1% 7% - 159 Leeds Oncampus на пълно работно време
Kingston University 84% 4% 3% - 106 Kingston upon Thames Oncampus на пълно работно време
Kingston University 89% - 11% - 85 Kingston upon Thames Oncampus на пълно работно време
University of Leeds 78% 1% 15% - 146 Leeds Oncampus на пълно работно време
University of Surrey 90% 0% 15% - 126 Guildford Oncampus на пълно работно време
University of Sunderland 69% - 0% £13000 82 Sunderland Oncampus на пълно работно време
Newcastle University 79% 0% 5% - 130 Newcastle Oncampus на пълно работно време
University of Surrey 90% 0% 15% - 126 Guildford Oncampus на пълно работно време
University of Liverpool 87% 1% 10% - 141 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Liverpool 87% 1% 10% - 141 Liverpool Oncampus на пълно работно време
The University of Warwick 86% 1% 0% - 134 Coventry Oncampus на пълно работно време
Newcastle University 79% 0% 5% - 130 Newcastle Oncampus на пълно работно време
University of Sunderland 69% - 0% £13000 82 Sunderland Oncampus на пълно работно време
Nottingham Trent University 97% 5% 11% - 110 Nottingham Oncampus на пълно работно време
University of Birmingham 92% 5% 10% - 143 Birmingham Oncampus на пълно работно време
Свързани предмети - Програми за придобиване на степен в Обединеното кралство:
 • David Nichols: The difference between chemistry and medicinal chemistry or pharmocoloy
  1/5
 • Process chemistry vs. medicinal chemistry
  2/5
 • MChem Biological and Medicinal Chemistry | Student Vlog
  3/5
 • Medicinal Chemistry Tips and Tricks How to study Medicinal Chemistry
  4/5
 • BSc (Hons) Medicinal Chemistry
  5/5

Отзиви на ученици

Обща удовлетвореност на учениците
90 /100
14861 студентите от Лекарствена химия в Обединеното кралство отговориха

Основава се предимно на данни от студенти в бакалавърска степен

заплата

Данни за заплатите на студентите в бакалавърска степен

Заплати на всички завършили в Обединеното кралство на Лекарствена химия (предимно студенти в бакалавърска степен)

  15 месеца след дипломирането 3 години след дипломирането 5 години след дипломирането
Средна заплата £24070 £24173 £28962
диапазон 25-75 персентил £21000 - £28106 £19533 - £30815 £23248 - £36121

Заплата на всички завършили в Обединеното кралство по всички предмети

  15 месеца след дипломирането 3 години след дипломирането 5 години след дипломирането
Средна заплата £24984 £24663 £29785
диапазон 25-75 персентил £21468 - £28442 £20068 - £29831 £24340 - £36548

Работни места и перспективи за кариера

Кариерни перспективи за Лекарствена химия

15 месеца след дипломирането завършилите тази тема бяха запитани за това какво правят и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Сред завършилите Лекарствена химия, които са посочили, че работят, процентът по-долу представя броя на завършилите, които са "съгласни" или "напълно съгласни" с твърденията за тяхната работа.

Работа в съответствие с бъдещите планове

Използване на уменията от обучението

Работата е смислена

Типични работодатели на завършилите Лекарствена химия

 • Биотехнологични и фармацевтични компании
 • Услуги в областта на съдебната медицина
 • Правителствени служби
 • Национални здравни служби
 • Изследователски институти
 • Университети

Изисквано ниво на умения за работа след 15 месеца

Сред завършилите Лекарствена химия, за които е посочено, че работят, процентът по-долу представя броя на висококвалифицираните спрямо невисококвалифицираните работни места (Unistats).

% Квалифицирани работни места

Работни места на завършилите Лекарствена химия (15 месеца след завършването)

Примерът по-долу се основава на всички завършили Лекарствена химия в University of Brighton

40% Специалисти в областта на природните и социалните науки
30% Сътрудници в сферата на бизнеса и обществените услуги
10% Професии, свързани с продажби
10% Професии, свързани с обслужването на клиенти
10% Сътрудници в областта на науката, техниката и технологиите

Разпределение на оценките

Учениците от Лекарствена химия в Обединеното кралство получиха следните оценки.

Изисквания за влизане / прием

Тарифа на UCAS за приетите студенти за Лекарствена химия

Не отговаряте ли на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивото А или изискванията за английски език?
Получете съвет за това кои курсове за основи са най-подходящи за вас, за да можете да се присъедините към Лекарствена химия.

Често-задавани въпроси

 • Следните степени се предлагат за обучение в Лекарствена химия:
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
 • Master of Chemistry - MChem
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Science - MSc
 • Master of Chemistry (Honours) - MChem (Hons)
 • Bachelor of Science - BSc

Средната заплата на завършилите Лекарствена химия е £24070 15 месеца след завършването, £24173 3 години след завършването и £289625 години след завършването.

Медицинска химия в Cardiff University получи най-високата оценка сред всички завършили в Националното проучване на студентите year с оценка 100 от 100 сред респондентите на 10.