Съвременни изследвания на Близкия изток Дипломни курсове в Обединеното кралство - бакалаври и магистри (Modern Middle Eastern studies)

Програма Университет Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS Град
Durham University 60% 0% 3% £23600 177 Durham Oncampus на пълно работно време
University of St Andrews 85% 0% 2% £20370 167 St Andrews Oncampus на пълно работно време
The University of Edinburgh 69% 2% 5% £23100 174 Edinburgh Oncampus на пълно работно време
University of St Andrews 69% 2% 5% £20370 174 St Andrews Oncampus на пълно работно време
The University of Edinburgh 69% 2% 5% £23100 174 Edinburgh Oncampus на пълно работно време
The University of Edinburgh 69% 2% 5% £23100 174 Edinburgh Oncampus на пълно работно време
University of Exeter 90% 1% 10% £20000 134 Exeter Oncampus на пълно работно време
SOAS, University of London - - - £21750 - London Oncampus на пълно работно време
Birkbeck, University of London - - - £8190 - London Oncampus на непълно работно време
University of Exeter - - - - - Exeter Oncampus на непълно работно време
University of Exeter - - - - - Exeter Oncampus на пълно работно време
University of Exeter - - - - - Exeter Oncampus на пълно работно време
University of Exeter - - - - - Exeter Oncampus на непълно работно време
University of Leeds 75% 0% 4% - 150 Leeds Oncampus на пълно работно време
The University of Manchester 91% 0% 0% - 168 Manchester Oncampus на пълно работно време
SOAS, University of London 91% 5% 15% - 130 London Oncampus на пълно работно време
SOAS, University of London 91% 5% 15% - 130 London Oncampus на пълно работно време
The University of Edinburgh 91% 5% 15% - 130 Edinburgh Oncampus на непълно работно време
SOAS, University of London 85% 0% 2% - 167 London Oncampus на пълно работно време
SOAS, University of London 68% 10% 15% - 153 London Oncampus на пълно работно време
University of Exeter 68% 10% 15% - 153 Exeter Oncampus на непълно работно време
University of Leeds 68% 10% 15% - 153 Leeds Oncampus на пълно работно време
University of Leeds 59% 1% 20% - 149 Leeds Oncampus на пълно работно време
The University of Edinburgh 59% 1% 20% - 149 Edinburgh Oncampus на непълно работно време
University of Oxford 59% 1% 20% - 149 Oxford Oncampus на пълно работно време
The University of Edinburgh 69% 2% 5% - 174 Edinburgh Oncampus на пълно работно време
The University of Manchester 69% 2% 5% - 174 Manchester Oncampus на непълно работно време
SOAS, University of London 69% 2% 5% - 174 London Oncampus на непълно работно време
University of Leeds 59% 1% 10% - 145 Leeds Oncampus на пълно работно време
SOAS, University of London 59% 1% 10% - 145 London Oncampus на пълно работно време
University of Cambridge - 0% 0% - 208 Cambridge Oncampus на пълно работно време
Свързани предмети - Програми за придобиване на степен в Обединеното кралство:
 • Careers 1 - Careers in Middle Eastern Studies
  1/2
 • Modern Middle Eastern Studies Intro
  2/2

Отзиви на ученици

Обща удовлетвореност на учениците
68 /100
5774 студентите от Съвременни изследвания на Близкия изток в Обединеното кралство отговориха

Основава се предимно на данни от студенти в бакалавърска степен

заплата

Данни за заплатите на студентите в бакалавърска степен

Заплати на всички завършили в Обединеното кралство на Съвременни изследвания на Близкия изток (предимно студенти в бакалавърска степен)

  15 месеца след дипломирането 3 години след дипломирането 5 години след дипломирането
Средна заплата £24000 £20778 £27065
диапазон 25-75 персентил £20000 - £30000 £13333 - £28481 £19387 - £35484

Работни места и перспективи за кариера

Кариерни перспективи за Съвременни изследвания на Близкия изток

15 месеца след дипломирането завършилите тази тема бяха запитани за това какво правят и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Типични работодатели на завършилите Съвременни изследвания на Близкия изток

 • Бизнес услуги
 • Благотворителна дейност
 • Медиен сектор
 • Музеи и библиотеки
 • Сектор на публичната администрация
 • Учебни заведения
 • Сектор туризъм
 • Сектор "Транспорт и логистика

Изисквано ниво на умения за работа след 15 месеца

Сред завършилите Съвременни изследвания на Близкия изток, за които е посочено, че работят, процентът по-долу представя броя на висококвалифицираните спрямо невисококвалифицираните работни места (Unistats).

% Квалифицирани работни места

Работни места на завършилите Съвременни изследвания на Близкия изток (15 месеца след завършването)

Примерът по-долу се основава на всички завършили Съвременни изследвания на Близкия изток в SOAS, University of London

25% Специалисти в областта на бизнеса, научните изследвания и администрацията
15% Специалисти в областта на природните и социалните науки
15% Сътрудници в сферата на бизнеса и обществените услуги
10% Административни професии
10% Специалисти в областта на финансите
5% Професии, свързани с продажби
5% Специалисти в областта на медиите
5% Сътрудници в областта на науката, техниката и технологиите
5% Професии в областта на изкуството, литературата и медиите

Изисквания за влизане / прием

Тарифа на UCAS за приетите студенти за Съвременни изследвания на Близкия изток

Не отговаряте ли на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивото А или изискванията за английски език?
Получете съвет за това кои курсове за основи са най-подходящи за вас, за да можете да се присъедините към Съвременни изследвания на Близкия изток.

Често-задавани въпроси

 • Следните степени се предлагат за обучение в Съвременни изследвания на Близкия изток:
 • Master of Arts - MA
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Master of Letters - MLitt
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Science - MSc
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Master of Research - MA (Res)
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)

Средната заплата на завършилите Съвременни изследвания на Близкия изток е £24000 15 месеца след завършването, £20778 3 години след завършването и £270655 години след завършването.

Филмови изследвания и изследвания на Близкия изток в The University of Manchester получи най-високата оценка сред всички завършили в Националното проучване на студентите year с оценка 91 от 100 сред респондентите на 11.