Молекулярна биология Дипломни курсове в Обединеното кралство - бакалаври и магистри (Molecular biology)

Програма Университет Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS Град
University of Bristol 92% 5% 3% £24700 171 Bristol Oncampus на пълно работно време
The University of Sheffield 85% 2% 3% £25670 160 Sheffield Oncampus на пълно работно време
The University of Edinburgh 67% 0% 2% £30400 173 Edinburgh Oncampus на пълно работно време
University of Dundee 63% 0% 10% £23650 145 Dundee Oncampus на пълно работно време
The University of Sheffield 85% 0% 0% £25670 150 Sheffield Oncampus на пълно работно време
University of Bristol 92% 5% 0% £24700 171 Bristol Oncampus на пълно работно време
University of East Anglia 83% 0% 15% £21700 £22800 122 Norwich Oncampus на пълно работно време
Bangor University - - - - - Bangor Oncampus на пълно работно време
Bangor University - - - - - Bangor Oncampus на пълно работно време
Queen's University of Belfast - - - - - Belfast Oncampus на пълно работно време
University of Leicester - - - £21000 - Leicester Oncampus на пълно работно време
Coventry University - - - - - Coventry Oncampus на пълно работно време
University of Bradford - - - £20885 - Bradford Oncampus на пълно работно време
University of Westminster - - - - - London Oncampus на непълно работно време
University of Aberdeen 83% 2% 0% - 165 Aberdeen Oncampus на пълно работно време
University of Aberdeen 86% 0% 0% - 181 Aberdeen Oncampus на пълно работно време
University of Aberdeen 74% 0% 0% - 187 Aberdeen Oncampus на пълно работно време
The University of Manchester 80% 0% 2% - 168 Manchester Oncampus на пълно работно време
Nottingham Trent University 85% 5% 5% - 122 Nottingham Oncampus на пълно работно време
Heriot-Watt University 67% - 0% £19792 £20584 156 Edinburgh Oncampus на пълно работно време
Royal Holloway, University of London 90% - 5% £23200 107 Egham Oncampus на пълно работно време
Manchester Metropolitan University 71% 5% 15% - 129 Manchester Oncampus на пълно работно време
University of Hertfordshire 74% 10% 0% - 113 Hatfield Oncampus на пълно работно време
University of Aberdeen 86% 0% 0% - 181 Aberdeen Oncampus на пълно работно време
The University of Manchester 80% 0% 2% - 168 Manchester Oncampus на пълно работно време
University of Wolverhampton 75% 0% 10% - 89 Wolverhampton Oncampus на пълно работно време
The University of Manchester 80% 0% 2% - 168 Manchester Oncampus на пълно работно време
University of Aberdeen 74% 0% 0% - 187 Aberdeen Oncampus на пълно работно време
Manchester Metropolitan University 71% 5% 15% - 129 Manchester Oncampus на пълно работно време
University of Aberdeen 83% 2% 0% - 165 Aberdeen Oncampus на пълно работно време
The University of Manchester 80% 0% 2% - 169 Manchester Oncampus на пълно работно време
The University of Manchester 80% 0% 2% - 168 Manchester Oncampus на пълно работно време
Royal Holloway, University of London 90% - 5% £23200 107 Egham Oncampus на пълно работно време
University of Oxford 90% - 5% - 107 Oxford Oncampus на пълно работно време
Свързани предмети - Програми за придобиване на степен в Обединеното кралство:
 • CAREERS IN MOLECULAR BIOLOGY – B.SC,M.Sc,P.Hd,Institutions,Research,Laboratory
  1/5
 • L1. what is molecular biology? difference between molecular biology and biochemistry.
  2/5
 • The European Molecular Biology Laboratory (EMBL) - Basic Research at it's Best
  3/5
 • Week in My Life as a Molecular Biology Intern in Cape Cod // Undergraduate Research Internship
  4/5
 • Molecular Biology
  5/5

Отзиви на ученици

Обща удовлетвореност на учениците
68 /100
6311 студентите от Молекулярна биология в Обединеното кралство отговориха

Основава се предимно на данни от студенти в бакалавърска степен

заплата

Данни за заплатите на студентите в бакалавърска степен

Заплати на всички завършили в Обединеното кралство на Молекулярна биология (предимно студенти в бакалавърска степен)

  15 месеца след дипломирането 3 години след дипломирането 5 години след дипломирането
Средна заплата £23028 £22369 £27253
диапазон 25-75 персентил £20000 - £26972 £17406 - £27318 £20728 - £33846

Заплата на всички завършили в Обединеното кралство по всички предмети

  15 месеца след дипломирането 3 години след дипломирането 5 години след дипломирането
Средна заплата £23606 £23989 £29000
диапазон 25-75 персентил £20175 - £26618 £19396 - £28469 £22457 - £35915

Работни места и перспективи за кариера

Кариерни перспективи за Молекулярна биология

15 месеца след дипломирането завършилите тази тема бяха запитани за това какво правят и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Сред завършилите Молекулярна биология, които са посочили, че работят, процентът по-долу представя броя на завършилите, които са "съгласни" или "напълно съгласни" с твърденията за тяхната работа.

Работа в съответствие с бъдещите планове

Използване на уменията от обучението

Работата е смислена

Типични работодатели на завършилите Молекулярна биология

 • Правителствени организации
 • публични или частни корпорации
 • Университети

Изисквано ниво на умения за работа след 15 месеца

Сред завършилите Молекулярна биология, за които е посочено, че работят, процентът по-долу представя броя на висококвалифицираните спрямо невисококвалифицираните работни места (Unistats).

% Квалифицирани работни места

Работни места на завършилите Молекулярна биология (15 месеца след завършването)

Примерът по-долу се основава на всички завършили Молекулярна биология в Brunel University

20% Сътрудници в областта на науката, техниката и технологиите
15% Лични услуги, свързани с грижи
10% Сътрудници в сферата на бизнеса и обществените услуги
10% Специалисти в областта на природните и социалните науки
5% Професии, свързани с продажби
5% Професии, свързани с обслужването на клиенти
5% Административни професии
5% Специалисти в областта на информационните технологии
5% Други специалисти в областта на здравеопазването
5% Специалисти по управление на бизнес и финансови проекти

Разпределение на оценките

Учениците от Молекулярна биология в Обединеното кралство получиха следните оценки.

Изисквания за влизане / прием

Тарифа на UCAS за приетите студенти за Молекулярна биология

Не отговаряте ли на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивото А или изискванията за английски език?
Получете съвет за това кои курсове за основи са най-подходящи за вас, за да можете да се присъедините към Молекулярна биология.

Често-задавани въпроси

 • Следните степени се предлагат за обучение в Молекулярна биология:
 • Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
 • Master of Biological Sciences - MBiolSci
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Science - MSc
 • Master of Research - MRes
 • Doctor of Philosophy - DPhil

Средната заплата на завършилите Молекулярна биология е £23028 15 месеца след завършването, £22369 3 години след завършването и £272535 години след завършването.

Биохимия с молекулярна биология и биотехнологии в University of Bristol получи най-високата оценка сред всички завършили в Националното проучване на студентите year с оценка 92 от 100 сред респондентите на 45.