Професионална психология Дипломни курсове в Обединеното кралство - бакалаври и магистри (Occupational psychology)

Програма Университет Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS Град
Професионална психология MSc Университет на Гринуич
(University of Greenwich)
- - - £17450 - Лондон Oncampus на непълно работно време
Професионална психология MSc Университетът в Шефилд
(The University of Sheffield)
- - - - - Шефилд Oncampus на пълно работно време
Професионална психология MSc/PGDip MSc Университетът в Нотингам
(The University of Nottingham)
- - - - - Нотингам Oncampus на пълно работно време
Професионална психология MSc Университет Нотингам Трент
(Nottingham Trent University)
- - - - - Нотингам Oncampus на непълно работно време
 • Occupational Psychologist
  1/5
 • The reality about Industrial and Organisational Psychology
  2/5
 • Psychology Career Pathways: Occupational Psychology
  3/5
 • Organizational Psychology 101
  4/5
 • What is Industrial Organizational Psychology?
  5/5

заплата

Данни за заплатите на студентите с бакалавърска степен

Заплати на всички завършили Професионална психология в Обединеното кралство (предимно студенти в бакалавърска степен)

  15 месеца след дипломирането 3 години след дипломирането 5 години след дипломирането
Средна заплата £22509 £19583 £23998
диапазон 25-75 персентил £20026 - £25605 £15415 - £24898 £18977 - £29904

Заплата на всички завършили в Обединеното кралство по всички предмети

  15 месеца след дипломирането 3 години след дипломирането 5 години след дипломирането
Средна заплата £21618 £21420 £25550
диапазон 25-75 персентил £18591 - £23991 £16920 - £25287 £20887 - £31387

Работни места и перспективи за кариера

Кариерни перспективи за Професионална психология

15 месеца след дипломирането завършилите този предмет бяха попитани с какво се занимават и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Сред завършилите Професионална психология, които са посочили, че работят, процентът по-долу представя броя на завършилите, които са "съгласни" или "напълно съгласни" с твърденията за тяхната работа.

Работни места на завършилите Професионална психология (15 месеца след завършването)

Примерът по-долу се основава на всички завършили Професионална психология в Bournemouth University

15% Сътрудници в областта на науката, техниката и технологиите
15% Специалисти в областта на финансите
15% Елементарни професии
10% Сътрудници в сферата на бизнеса и обществените услуги
10% Административни професии
5% Специалисти по управление на бизнес и финансови проекти
5% Сътрудници в областта на науката, техниката и технологиите
5% Специалисти в областта на природните и социалните науки
5% Квалифицирани професии
0% Мениджъри, директори и висши служители

Разпределение на оценките

Студентите от Професионална психология в Обединеното кралство получиха следните оценки.

Изисквания за влизане / прием

Тарифа на UCAS за приетите студенти за Професионална психология

Получете съвет за това кои основни курсове са най-подходящи, за да продължите да следвате Професионална психология. Ако не отговаряте на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивата A или изискванията за владеене на английски език.

Често-задавани въпроси

Средната заплата на завършилите Професионална психология е £22509 15 месеца след завършването, £19583 3 години след завършването и £239985 години след завършването.

 • Следните степени се предлагат за обучение в Професионална психология:
 • Master of Science - MSc