Физиология Дипломни курсове в Обединеното кралство - бакалаври и магистри (Physiology)

Програма Университет Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS Град
Middlesex University 63% 5% 0% £14000 119 London Oncampus на пълно работно време
St George's, University of London 62% 0% 5% £17250 128 London Oncampus на пълно работно време
Middlesex University 67% 5% 0% £14000 119 London Oncampus на пълно работно време
University of Bradford 67% 5% 0% £20885 119 Bradford Oncampus на пълно работно време
University of Glasgow 70% 0% 10% £84080 202 Glasgow Oncampus на пълно работно време
University of Glasgow 100% 0% 5% £84080 245 Glasgow Oncampus на пълно работно време
University of Bristol 77% 5% 2% £24600 163 Bristol Oncampus на пълно работно време
University of Westminster 96% 10% 5% £14400 88 London Oncampus на пълно работно време
University of Westminster 96% 10% 5% £14400 88 London Oncampus на пълно работно време
Middlesex University 96% 10% 5% £84 88 London Oncampus на непълно работно време
University of Bedfordshire 96% 10% 5% £8850 88 Luton Oncampus на пълно работно време
University of Hull 96% 10% 5% £18300 88 Hull Oncampus на пълно работно време
University of Huddersfield 96% 10% 5% £16000 88 Huddersfield Oncampus на пълно работно време
University of Bristol 79% 0% 4% £24700 157 Bristol Oncampus на пълно работно време
University of East London 78% 6% 25% £13740 90 London Oncampus на пълно работно време
University of Sunderland 79% 0% 5% £13000 129 Sunderland Oncampus на пълно работно време
University of Dundee 83% 0% 5% £23650 173 Dundee Oncampus на пълно работно време
Plymouth University 77% 0% 9% £13400 121 Plymouth Oncampus на пълно работно време
Ulster University 50% 2% 5% £15360 125 Coleraine Oncampus на пълно работно време
The University of Edinburgh 79% 0% 4% £30400 185 Edinburgh Oncampus на пълно работно време
University of Sunderland 79% 0% 5% £13000 129 Sunderland Oncampus на пълно работно време
University of Glasgow 79% 10% 10% £84080 207 Glasgow Oncampus на пълно работно време
University of East London 78% 6% 25% £13740 90 London Oncampus на пълно работно време
The University of Nottingham 76% 5% 0% £25000 132 Nottingham Oncampus на пълно работно време
Middlesex University - - - £14000 - London Oncampus на непълно работно време
Bangor University - - - - - Bangor Oncampus на пълно работно време
University of Chichester - - - £14300 - Chichester Oncampus на пълно работно време
Bangor University - - - - - Bangor Oncampus на пълно работно време
Loughborough University of Technology - - - £26500 - Loughborough Oncampus на пълно работно време
University of Wolverhampton 49% 2% 0% - 115 Wolverhampton Oncampus на пълно работно време
University of Wolverhampton 36% 2% 0% - 101 Wolverhampton Oncampus на пълно работно време
Swansea University 82% - 0% - 137 Swansea Oncampus на пълно работно време
University of Leeds 75% 0% 10% - 142 Leeds Oncampus на пълно работно време
Swansea University 84% - 5% - 136 Swansea Oncampus на пълно работно време
Manchester Metropolitan University 84% - 5% - 136 Manchester Oncampus на пълно работно време
Swansea University 84% - 5% - 136 Swansea Oncampus на пълно работно време
The University of Edinburgh 67% 5% 0% - 119 Edinburgh Oncampus на непълно работно време
University of Aberdeen 100% 0% 0% - 220 Aberdeen Oncampus на пълно работно време
University of Leicester 88% 0% 0% - 128 Leicester Oncampus на пълно работно време
University of Leicester 88% 0% 0% - 128 Leicester Oncampus на пълно работно време
University of Aberdeen 100% 0% 0% - 220 Aberdeen Oncampus на пълно работно време
University of Leeds 80% 0% 0% - 138 Leeds Oncampus на пълно работно време
The University of Manchester 85% 10% 0% - 164 Manchester Oncampus на пълно работно време
The University of Manchester 85% 10% 0% - 167 Manchester Oncampus на пълно работно време
University of Central Lancashire 38% 5% 15% - 138 Preston Oncampus на пълно работно време
The University of Manchester 92% 0% 5% - 165 Manchester Oncampus на пълно работно време
Burnley College - - 10% - - Burnley Oncampus на пълно работно време
University of Central Lancashire 38% 5% 15% - 138 Preston Oncampus на пълно работно време
The University of Manchester 92% 0% 5% - 165 Manchester Oncampus на пълно работно време
University of Oxford 96% 10% 5% - 88 Oxford Oncampus на пълно работно време
University of Brighton 96% 10% 5% - 88 Brighton Oncampus на пълно работно време
University of Brighton 96% 10% 5% - 88 Brighton Oncampus на пълно работно време
University of Portsmouth 96% 10% 5% - 88 Portsmouth Oncampus на пълно работно време
University of Central Lancashire 96% 10% 5% - 88 Preston Oncampus на непълно работно време
Manchester Metropolitan University 96% 10% 5% - 88 Manchester Oncampus на пълно работно време
Newcastle University 96% 10% 5% - 88 Newcastle Oncampus на пълно работно време
Northumbria University 96% 10% 5% - 88 Newcastle Oncampus на непълно работно време
University of Aberdeen 100% 0% 0% - 220 Aberdeen Oncampus на пълно работно време
The University of Manchester 85% 10% 0% - 164 Manchester Oncampus на пълно работно време
Nottingham Trent University 79% 0% 4% - 157 Nottingham Oncampus на пълно работно време
The University of Manchester 85% 10% 0% - 164 Manchester Oncampus на пълно работно време
University of Leeds 79% 0% 6% - 146 Leeds Oncampus на пълно работно време
The University of Manchester 85% 10% 0% - 164 Manchester Oncampus на пълно работно време
The University of Manchester 85% 10% 0% - 164 Manchester Oncampus на пълно работно време
University of Aberdeen 100% 0% 0% - 201 Aberdeen Oncampus на пълно работно време
University of Wolverhampton 49% 2% 0% - 104 Wolverhampton Oncampus на пълно работно време
King's College London 90% 5% 0% - 148 London Oncampus на пълно работно време
Manchester Metropolitan University 95% 0% 5% - 122 Manchester Oncampus на пълно работно време
University of Southampton 78% 5% 5% - 143 Southampton Oncampus на пълно работно време
Middlesex University - - - £14000 - London Oncampus на пълно работно време
Newcastle University 63% 5% 0% - 156 Newcastle Oncampus на пълно работно време
University of Leicester 86% 5% 0% - 128 Leicester Oncampus на пълно работно време
Свързани предмети - Програми за придобиване на степен в Обединеното кралство:
 • What You Can Do With A Physiology Degree
  1/4
 • What's the Difference Between Anatomy and Physiology? | Corporis
  2/4
 • UCD for ALL Student Experience: Physiology
  3/4
 • Introduction to Anatomy & Physiology: Crash Course A&P #1
  4/4

Отзиви на ученици

Обща удовлетвореност на учениците
60 /100
1731 студентите от Физиология в Обединеното кралство отговориха

Основава се предимно на данни от студенти в бакалавърска степен

заплата

Данни за заплатите на студентите в бакалавърска степен

Заплати на всички завършили в Обединеното кралство на Физиология (предимно студенти в бакалавърска степен)

  15 месеца след дипломирането 3 години след дипломирането 5 години след дипломирането
Средна заплата £24000 £25877 £31595
диапазон 25-75 персентил £19978 - £27022 £19873 - £34218 £24613 - £42187

Заплата на всички завършили в Обединеното кралство по всички предмети

  15 месеца след дипломирането 3 години след дипломирането 5 години след дипломирането
Средна заплата £23192 £27415 £33452
диапазон 25-75 персентил £19650 - £27100 £20738 - £33591 £26231 - £41813

Работни места и перспективи за кариера

Кариерни перспективи за Физиология

15 месеца след дипломирането завършилите тази тема бяха запитани за това какво правят и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Сред завършилите Физиология, които са посочили, че работят, процентът по-долу представя броя на завършилите, които са "съгласни" или "напълно съгласни" с твърденията за тяхната работа.

Работа в съответствие с бъдещите планове

Използване на уменията от обучението

Работата е смислена

Типични работодатели на завършилите Физиология

 • Изследователски центрове и академични институции
 • Фармацевтични и биотехнологични компании
 • Националната здравна служба - Неврофизиология, наука за интензивните грижи, физиология на дишането, физиология на съня и физиология на стомашно- чревния тракт
 • Болници, медицински центрове и здравни организации от частния сектор

Изисквано ниво на умения за работа след 15 месеца

Сред завършилите Физиология, за които е посочено, че работят, процентът по-долу представя броя на висококвалифицираните спрямо невисококвалифицираните работни места (Unistats).

% Квалифицирани работни места

Работни места на завършилите Физиология (15 месеца след завършването)

Примерът по-долу се основава на всички завършили Физиология в Coventry University

15% Професионалисти в областта на преподаването
15% Сътрудници в областта на науката, техниката и технологиите
15% Сътрудници в сферата на бизнеса и обществените услуги
10% Професии, свързани с продажби
5% Лични услуги, свързани с грижи
5% Специалисти в областта на природните и социалните науки
5% Специалисти по качество и регулиране
5% Специалисти в областта на медиите
5% Сътрудници в областта на социалните грижи и жилищното настаняване
5% Професионалисти в областта на терапията

Изисквания за влизане / прием

Тарифа на UCAS за приетите студенти за Физиология

Не отговаряте ли на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивото А или изискванията за английски език?
Получете съвет за това кои курсове за основи са най-подходящи за вас, за да можете да се присъедините към Физиология.

Често-задавани въпроси

 • Следните степени се предлагат за обучение в Физиология:
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Master of Science - MSc
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Doctor of Medicine - MD
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Research - MRes
 • Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
 • Master of Biological Sciences - MBiolSci
 • Doctor of Philosophy - DPhil
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Master of Biology (Honours) - MBiol (Hons)

Средната заплата на завършилите Физиология е £24000 15 месеца след завършването, £25877 3 години след завършването и £315955 години след завършването.

Биомедицински науки (физиология) с промишлен стаж в University of Aberdeen получи най-високата оценка сред всички завършили в Националното проучване на студентите year с оценка 100 от 100 сред респондентите на 13.