Следзадължително образование и обучение Дипломни курсове в Обединеното кралство - бакалаври и магистри (Post compulsory education and training)

 • Why I chose post-16 and further education teaching
  1/2
 • Why study Post Compulsory Education at WLV?
  2/2

Типични работодатели на завършилите Следзадължително образование и обучение

 • Институции за продължаващо обучение
 • Правителствени служби
 • Социални услуги

Често-задавани въпроси

Образованието и обучението след завършване на задължителното образование е обучението на други лица за предаване, обясняване и разпространяване на знания, умения и учене на лица над 16-годишна възраст, включително възрастни и лица, които се обучават в 12 и 13 клас.

 • Следните степени се предлагат за обучение в Следзадължително образование и обучение:
 • Professional Graduate Certificate in Education - PGCE
 • Postgraduate Certificate in Education - PGCE