Квантова теория и приложения Дипломни курсове в Обединеното кралство - бакалаври и магистри (Quantum theory and applications)

Програма Университет Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS Град
Физика с квантови технологии с подготвителна година BSc (Hons) Университет на Съри
(University of Surrey)
68% 0% 1% - 139 Гилфорд Oncampus на пълно работно време
Физика с квантови технологии с подготвителна година BSc (Hons) Университет на Съри
(University of Surrey)
68% 0% 1% - 139 Гилфорд Oncampus на пълно работно време
Физика с квантови технологии BSc (Hons) Университет на Съри
(University of Surrey)
68% 0% 1% - 139 Гилфорд Oncampus на пълно работно време
Физика с квантови технологии BSc (Hons) Университет на Съри
(University of Surrey)
68% 0% 1% - 139 Гилфорд Oncampus на пълно работно време
Физика с квантови технологии MPhys Университет на Съри
(University of Surrey)
68% 0% 1% - 139 Гилфорд Oncampus на пълно работно време
Оптоелектронни и квантови технологии MSc Бристолски университет
(University of Bristol)
- - - £30500 - Бристол Oncampus на пълно работно време
Квантово инженерство PhD Бристолски университет
(University of Bristol)
- - - £25300 - Бристол Oncampus на пълно работно време
Магистърска програма "Гравитация, частици и полета MSc Университетът в Нотингам
(The University of Nottingham)
- - - - - Нотингам Oncampus на пълно работно време

заплата

Данни за заплатите на студентите с бакалавърска степен

Заплати на всички завършили Квантова теория и приложения в Обединеното кралство (предимно студенти в бакалавърска степен)

  15 месеца след дипломирането 3 години след дипломирането 5 години след дипломирането
Средна заплата £28994 £29015 £34497
диапазон 25-75 персентил £24988 - £33170 £22931 - £36583 £26874 - £45969

Заплата на всички завършили в Обединеното кралство по всички предмети

  15 месеца след дипломирането 3 години след дипломирането 5 години след дипломирането
Средна заплата £29763 £29220 £34555
диапазон 25-75 персентил £25687 - £34021 £23510 - £36436 £27313 - £45730

Работни места и перспективи за кариера

Кариерни перспективи за Квантова теория и приложения

15 месеца след дипломирането завършилите този предмет бяха попитани с какво се занимават и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Сред завършилите Квантова теория и приложения, които са посочили, че работят, процентът по-долу представя броя на завършилите, които са "съгласни" или "напълно съгласни" с твърденията за тяхната работа.

Работни места на завършилите Квантова теория и приложения (15 месеца след завършването)

Примерът по-долу се основава на всички завършили Квантова теория и приложения в Northumbria University

20% Елементарни професии
20% Професии, свързани с преподаване и грижи за деца
15% Професии, свързани с продажби
10% Професии в областта на спорта и фитнеса
10% Сътрудници в сферата на бизнеса и обществените услуги
5% Сътрудници в сферата на бизнеса и обществените услуги
5% Мениджъри, директори и висши служители
5% Административни професии

Класиране и време за изследване

Разпределение на оценките

Студентите от Квантова теория и приложения в Обединеното кралство получиха следните оценки.

Изисквания за влизане / прием

Тарифа на UCAS за приетите студенти за Квантова теория и приложения

Получете съвет за това кои основни курсове са най-подходящи, за да продължите да следвате Квантова теория и приложения. Ако не отговаряте на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивата A или изискванията за владеене на английски език.

Често-задавани въпроси

Средната заплата на завършилите Квантова теория и приложения е £28994 15 месеца след завършването, £29015 3 години след завършването и £344975 години след завършването.

  • Следните степени се предлагат за обучение в Квантова теория и приложения:
  • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
  • Master of Physics - MPhys
  • Master of Science - MSc
  • Doctor of Philosophy - PhD