Социална антропология Дипломни курсове в Обединеното кралство - бакалаври и магистри (Social anthropology)

Програма Университет Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS Град
The University of Edinburgh 67% 0% 5% £23100 187 Edinburgh Oncampus на пълно работно време
The University of Edinburgh 64% 0% 0% £23100 163 Edinburgh Oncampus на пълно работно време
The University of Edinburgh 60% 0% 0% £23100 157 Edinburgh Oncampus на пълно работно време
University of Roehampton 83% 0% 10% £13145 118 Roehampton Oncampus на пълно работно време
Bournemouth University 73% 0% 9% £15250 107 Poole Oncampus на пълно работно време
The University of Edinburgh 73% 0% 5% £30400 163 Edinburgh Oncampus на пълно работно време
The London School of Economics and Political Science 94% 10% 15% £23520 155 London Oncampus на непълно работно време
The University of Edinburgh 77% 0% 0% £23100 174 Edinburgh Oncampus на пълно работно време
The University of Edinburgh 81% 0% 5% £23100 181 Edinburgh Oncampus на пълно работно време
The University of Edinburgh 78% 0% 5% £23100 175 Edinburgh Oncampus на пълно работно време
Birkbeck, University of London 78% 0% 5% £5460 175 London Oncampus на непълно работно време
The University of Manchester 78% 0% 5% £15334 175 Manchester Oncampus на пълно работно време
University of St Andrews 79% 0% 15% £20370 184 St Andrews Oncampus на пълно работно време
University of St Andrews 79% 0% 15% £20370 184 St Andrews Oncampus на пълно работно време
The University of Edinburgh 69% 0% 5% £23100 172 Edinburgh Oncampus на пълно работно време
The University of Edinburgh 64% 0% 0% £23100 169 Edinburgh Oncampus на пълно работно време
The University of Edinburgh 69% 0% 5% £23100 172 Edinburgh Oncampus на пълно работно време
The University of Manchester 69% 0% 5% £20500 172 Manchester Oncampus на пълно работно време
University of St Andrews 69% 0% 5% £15760 172 St Andrews Oncampus на пълно работно време
The London School of Economics and Political Science 85% 0% 5% £22430 177 London Oncampus на пълно работно време
University of Essex 64% 4% 10% £16850 108 Colchester Oncampus на пълно работно време
Oxford Brookes University 87% 5% 0% £14600 107 Oxford Oncampus на пълно работно време
University of Essex 64% 4% 10% £16850 99 Colchester Oncampus на пълно работно време
University of Essex 64% 4% 10% £16850 99 Colchester Oncampus на пълно работно време
University of Kent 83% 5% 8% - 136 Canterbury Oncampus на пълно работно време
SOAS, University of London 69% 10% 15% - 151 London Oncampus на пълно работно време
The University of Manchester 83% 0% 10% - 156 Manchester Oncampus на пълно работно време
The University of Manchester 83% 0% 20% - 156 Manchester Oncampus на пълно работно време
SOAS, University of London 91% 10% 15% - 142 London Oncampus на пълно работно време
The University of Manchester 83% 3% 6% - 152 Manchester Oncampus на пълно работно време
The University of Manchester 83% 3% 0% - 172 Manchester Oncampus на пълно работно време
University of Kent 84% 0% 8% - 120 Canterbury Oncampus на пълно работно време
SOAS, University of London 94% 10% 15% - 155 London Oncampus на пълно работно време
The University of Manchester 94% 10% 15% - 155 Manchester Oncampus на пълно работно време
SOAS, University of London 68% 10% 15% - 153 London Oncampus на пълно работно време
The University of Manchester 83% 0% 0% - 153 Manchester Oncampus на пълно работно време
University of Kent 82% 5% 8% - 129 Canterbury Oncampus на пълно работно време
University of Kent 78% 0% 5% - 175 Canterbury Oncampus на пълно работно време
University of Oxford 78% 0% 5% - 175 Oxford Oncampus на пълно работно време
The University of Edinburgh 58% 0% 5% - 165 Edinburgh Oncampus на пълно работно време
University of Aberdeen 79% 0% 15% - 184 Aberdeen Oncampus на пълно работно време
Goldsmiths, University of London 69% 0% 5% - 172 London Oncampus на непълно работно време
University of Kent 69% 0% 5% - 172 Canterbury Oncampus на непълно работно време
University of Kent 69% 0% 5% - 172 Canterbury Oncampus на пълно работно време
University of Sussex 69% 0% 5% - 172 Brighton Oncampus на пълно работно време
University of Kent 69% 0% 5% - 172 Canterbury Oncampus на непълно работно време
University of Kent 69% 0% 5% - 172 Canterbury Oncampus на пълно работно време
SOAS, University of London 63% 5% 20% - 156 London Oncampus на пълно работно време
SOAS, University of London 68% 10% 15% - 150 London Oncampus на пълно работно време
The University of Manchester 83% 0% 2% - 160 Manchester Oncampus на пълно работно време
SOAS, University of London 68% 10% 15% - 153 London Oncampus на пълно работно време
Свързани предмети - Програми за придобиване на степен в Обединеното кралство:
 • Anthropology and Sociology - What is the Difference - Off the Shelf 2
  1/6
 • Social Anthropology vs Cultural Anthropology: What's the Difference | Off the Shelf 4
  2/6
 • What is SOCIAL Anthropology? PLUS Explaining The Difference Between Social And Cultural Anthropology
  3/6
 • Erasmus in Iceland Undergraduate student of Social Anthropology Panteion University, Athens, Greece
  4/6
 • Study Social Anthropology at Otago
  5/6
 • Cheyane Discusses Studying Social Anthropology at Manchester
  6/6

Отзиви на ученици

Обща удовлетвореност на учениците
73 /100
3786 студентите от Социална антропология в Обединеното кралство отговориха

Основава се предимно на данни от студенти в бакалавърска степен

NSS се провежда по поръчка на Службата за студенти на <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/student-information-and-data/national-student-survey-nss"></a>

заплата

Данни за заплатите на студентите в бакалавърска степен

Заплати на всички завършили в Обединеното кралство на Социална антропология (предимно студенти в бакалавърска степен)

  15 месеца след дипломирането 3 години след дипломирането 5 години след дипломирането
Средна заплата £23000 £21873 £26360
диапазон 25-75 персентил £19000 - £26500 £15898 - £27436 £18783 - £33314

Заплата на всички завършили в Обединеното кралство по всички предмети

  15 месеца след дипломирането 3 години след дипломирането 5 години след дипломирането
Средна заплата £21860 £22787 £28225
диапазон 25-75 персентил £19492 - £25627 £16782 - £28176 £20403 - £35827

Работни места и перспективи за кариера

Кариерни перспективи за Социална антропология

15 месеца след дипломирането завършилите тази тема бяха запитани за това какво правят и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Сред завършилите Социална антропология, които са посочили, че работят, процентът по-долу представя броя на завършилите, които са "съгласни" или "напълно съгласни" с твърденията за тяхната работа.

Работа в съответствие с бъдещите планове

Използване на уменията от обучението

Работата е смислена

Типични работодатели на завършилите Социална антропология

 • Реклама
 • Запазване на околната среда
 • Здравеопазване и социална работа
 • Управление на наследството
 • Музеи
 • Продажби и маркетинг

Изисквано ниво на умения за работа след 15 месеца

Сред завършилите Социална антропология, за които е посочено, че работят, процентът по-долу представя броя на висококвалифицираните спрямо невисококвалифицираните работни места (Unistats).

% Квалифицирани работни места

Работни места на завършилите Социална антропология (15 месеца след завършването)

Примерът по-долу се основава на всички завършили Социална антропология в Goldsmiths, University of London

35% Елементарни професии
10% Мениджъри, директори и висши служители
10% Специалисти в областта на бизнеса, научните изследвания и администрацията
10% Професии в областта на изкуството, литературата и медиите
10% Сътрудници в сферата на бизнеса и обществените услуги
5% Административни професии
5% Лични услуги, свързани с грижи
5% Професии, свързани с продажби
5% Други специалисти в областта на образованието
5% Специалисти в областта на медиите

Разпределение на оценките

Учениците от Социална антропология в Обединеното кралство получиха следните оценки.

Изисквания за влизане / прием

Тарифа на UCAS за приетите студенти за Социална антропология

Не отговаряте ли на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивото А или изискванията за английски език?
Получете съвет за това кои курсове за основи са най-подходящи за вас, за да можете да се присъедините към Социална антропология.

Често-задавани въпроси

 • Следните степени се предлагат за обучение в Социална антропология:
 • Bachelor of Law (Honours) - LLB (Hons)
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Science - MSc
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Master of Arts - MA
 • Master of Research - MRes
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Bachelor of Arts in Social Sciences - BASS
 • Bachelor of Social Science (Honours) - BSocSci (Hons)
 • Master of Philosophy - MPhil

Средната заплата на завършилите Социална антропология е £23000 15 месеца след завършването, £21873 3 години след завършването и £263605 години след завършването.

Социална антропология (Религията в съвременния свят) в The London School of Economics and Political Science получи най-високата оценка сред всички завършили в Националното проучване на студентите year с оценка 94 от 100 сред респондентите на 8.