Южнославянски езици Дипломни курсове в Обединеното кралство - бакалаври и магистри (South Slavonic languages)

Програма Университет Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS Град
Полски и сръбски/хърватски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Лондон Oncampus на пълно работно време
Унгарски и сръбски/хърватски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
66% 5% 0% £26200 170 Лондон Oncampus на пълно работно време
Сръбски/хърватски и шведски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Лондон Oncampus на пълно работно време
Сръбски/хърватски и идиш BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
- 5% 0% £26200 170 Лондон Oncampus на пълно работно време
Сръбски/хърватски и украински BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Лондон Oncampus на пълно работно време
Нидерландски и сръбски/хърватски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Лондон Oncampus на пълно работно време
Немски и сръбски/хърватски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Лондон Oncampus на пълно работно време
Сръбски/хърватски и източноевропейски изследвания (4 години) BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Лондон Oncampus на пълно работно време
Норвежки и сръбски/хърватски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Лондон Oncampus на пълно работно време
Руски и сръбски/хърватски език BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Лондон Oncampus на пълно работно време
Еврейски и сръбски/хърватски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
- 5% 0% £26200 169 Лондон Oncampus на пълно работно време
Италиански и сръбски/хърватски език BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 5% 0% £26200 176 Лондон Oncampus на пълно работно време
Финландски и сръбски/хърватски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
66% 5% 0% £26200 170 Лондон Oncampus на пълно работно време
Френски и сръбски/хърватски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
88% 5% 5% £26200 180 Лондон Oncampus на пълно работно време
Български и сръбски/хърватски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Лондон Oncampus на пълно работно време
Сръбски/хърватски и португалски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
76% 10% 5% £26200 167 Лондон Oncampus на пълно работно време
Сръбски/хърватски и испански BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
76% 10% 5% £26200 167 Лондон Oncampus на пълно работно време
Датски и сръбски/хърватски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Лондон Oncampus на пълно работно време
Чешки и сръбски/хърватски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Лондон Oncampus на пълно работно време
Румънски и сръбски/хърватски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Лондон Oncampus на пълно работно време
Интересувате се от курсове в Лондон?
20 Южнославянски езици Курсове в Лондон.
 • German Vs Croatian Vs Other Languages
  1/4
 • Learn the Basics: Croatian
  2/4
 • LEARNING SERBIAN LANGUAGE | NOT EASY
  3/4
 • Croatian Language Facts | American Language Services
  4/4

заплата

Данни за заплатите на студентите с бакалавърска степен

Заплати на всички завършили Южнославянски езици в Обединеното кралство (предимно студенти в бакалавърска степен)

  15 месеца след дипломирането 3 години след дипломирането 5 години след дипломирането
Средна заплата £26000 £25614 £30694
диапазон 25-75 персентил £23000 - £30000 £20102 - £33511 £22020 - £43694

Заплата на всички завършили в Обединеното кралство по всички предмети

  15 месеца след дипломирането 3 години след дипломирането 5 години след дипломирането
Средна заплата £30521 £29547 £37532
диапазон 25-75 персентил £28482 - £33681 £23283 - £40906 £30500 - £49868

Работни места и перспективи за кариера

Кариерни перспективи за Южнославянски езици

15 месеца след дипломирането завършилите този предмет бяха попитани с какво се занимават и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Сред завършилите Южнославянски езици, които са посочили, че работят, процентът по-долу представя броя на завършилите, които са "съгласни" или "напълно съгласни" с твърденията за тяхната работа.

Типични работодатели на завършилите Южнославянски езици

 • Бизнес услуги
 • Благотворителна дейност
 • Медиен сектор
 • Музеи и библиотеки
 • Сектор на публичната администрация
 • Учебни заведения
 • Сектор туризъм
 • Сектор "Транспорт и логистика

Работни места на завършилите Южнославянски езици (15 месеца след завършването)

Примерът по-долу се основава на всички завършили Южнославянски езици в University of Oxford

30% Мениджъри, директори и висши служители
25% Професии, свързани със защитни услуги
15% Административни професии
10% Сътрудници в областта на социалните грижи и жилищното настаняване
5% Лични услуги, свързани с грижи
5% Сътрудници в сферата на бизнеса и обществените услуги
5% Професии, свързани с продажби
5% Професионалисти в областта на преподаването

Изисквания за влизане / прием

Тарифа на UCAS за приетите студенти за Южнославянски езици

Получете съвет за това кои основни курсове са най-подходящи, за да продължите да следвате Южнославянски езици. Ако не отговаряте на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивата A или изискванията за владеене на английски език.

Често-задавани въпроси

Средната заплата на завършилите Южнославянски езици е £26000 15 месеца след завършването, £25614 3 години след завършването и £306945 години след завършването.

 • Следните степени се предлагат за обучение в Южнославянски езици:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)