Космическа наука Дипломни курсове в Обединеното кралство - бакалаври и магистри (Space science)

Програма Университет Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS Град
The University of York 86% 10% 3% £24000 143 York Oncampus на пълно работно време
University of Glasgow 78% 5% 5% £84080 216 Glasgow Oncampus на пълно работно време
University of Hull 100% 10% 5% £17550 117 Hull Oncampus на пълно работно време
The University of York 86% 10% 3% £24000 143 York Oncampus на пълно работно време
The University of Sheffield 86% 0% 9% £25670 155 Sheffield Oncampus на пълно работно време
Aberystwyth University 72% 0% 5% £16300 129 Aberystwyth Oncampus на пълно работно време
The University of Nottingham 85% 10% 0% £25000 190 Nottingham Oncampus на пълно работно време
University of St Andrews 90% 0% 0% £24240 211 St Andrews Oncampus на пълно работно време
University of Portsmouth 92% 0% 10% £18300 110 Portsmouth Oncampus на пълно работно време
University of Dundee 70% 5% 0% £23650 174 Dundee Oncampus на пълно работно време
University of Exeter 85% 0% 0% £25000 209 Exeter Oncampus на пълно работно време
The University of York 86% 10% 3% £24000 143 York Oncampus на пълно работно време
Royal Holloway, University of London 80% 0% 15% £23200 155 Egham Oncampus на пълно работно време
Cardiff University 83% 0% 5% £23450 153 Cardiff Oncampus на пълно работно време
Queen's University of Belfast 75% 5% 2% £21400 164 Belfast Oncampus на пълно работно време
University of Keele 87% 0% 0% £17000 111 Newcastle under Lyme Oncampus на пълно работно време
Aberystwyth University 72% 0% 0% £16300 122 Aberystwyth Oncampus на пълно работно време
University of Keele 89% 0% 0% £17000 113 Newcastle under Lyme Oncampus на пълно работно време
University of Keele 88% 0% 0% £17000 113 Newcastle under Lyme Oncampus на пълно работно време
University of Keele 87% 0% 0% £17000 111 Newcastle under Lyme Oncampus на пълно работно време
University College London 77% 0% 0% £31200 180 London Oncampus на пълно работно време
University of Keele 87% 0% 0% £17000 105 Newcastle under Lyme Oncampus на пълно работно време
University of Keele 85% 10% 5% £17900 127 Newcastle under Lyme Oncampus на пълно работно време
University of Keele 87% 0% 0% £17000 111 Newcastle under Lyme Oncampus на пълно работно време
University of Keele 87% 0% 0% £17000 114 Newcastle under Lyme Oncampus на пълно работно време
University of Keele 87% 0% 0% £17000 113 Newcastle under Lyme Oncampus на пълно работно време
University of Keele 85% 10% 5% £14700 127 Newcastle under Lyme Oncampus на пълно работно време
The University of Sheffield 86% 0% 9% £25670 155 Sheffield Oncampus на пълно работно време
University of Keele 87% 0% 0% £14000 105 Newcastle under Lyme Oncampus на пълно работно време
Aberystwyth University 72% 0% 10% £16300 96 Aberystwyth Oncampus на пълно работно време
University of Dundee 77% 5% 0% £19500 172 Dundee Oncampus на пълно работно време
The University of Sheffield 86% 0% 9% £25670 155 Sheffield Oncampus на пълно работно време
University of Southampton 93% 3% 15% £22760 156 Southampton Oncampus на пълно работно време
University of Central Lancashire 93% 0% 20% - 103 Preston Oncampus на пълно работно време
Newcastle University 51% 10% 5% - 133 Newcastle Oncampus на пълно работно време
University of Central Lancashire 93% 0% 20% - 103 Preston Oncampus на пълно работно време
Queen Mary University of London 90% 10% 8% - 144 London Oncampus на пълно работно време
The University of Warwick 86% 2% 6% - 169 Coventry Oncampus на пълно работно време
King's College London 63% 5% 10% - 151 London Oncampus на пълно работно време
Queen Mary University of London 90% 10% 8% - 137 London Oncampus на пълно работно време
University of Central Lancashire 93% 0% 10% - 105 Preston Oncampus на пълно работно време
University of Birmingham 84% 4% 2% - 164 Birmingham Oncampus на пълно работно време
University of Central Lancashire 93% 0% 20% - 103 Preston Oncampus на пълно работно време
University of Central Lancashire 93% 0% 10% - 105 Preston Oncampus на пълно работно време
Queen Mary University of London 90% 10% 8% - 144 London Oncampus на пълно работно време
University of Birmingham 84% 4% 2% - 197 Birmingham Oncampus на пълно работно време
University of Birmingham 71% 4% 10% - 191 Birmingham Oncampus на пълно работно време
University of Surrey 87% 0% 5% - 135 Guildford Oncampus на пълно работно време
Queen Mary University of London 90% 10% 8% - 144 London Oncampus на непълно работно време
University of Kent 79% 10% 0% - 125 Canterbury Oncampus на пълно работно време
University of Leicester 94% 3% 3% - 141 Leicester Oncampus на пълно работно време
University of Leicester 94% 3% 3% - 154 Leicester Oncampus на пълно работно време
Northumbria University 100% 0% 10% - 112 Newcastle Oncampus на пълно работно време
University of Kent 79% 5% 25% - 127 Canterbury Oncampus на пълно работно време
University of Kent 79% 5% 25% - 127 Canterbury Oncampus на пълно работно време
University of Kent 79% 5% 5% - 127 Canterbury Oncampus на пълно работно време
The University of Manchester 85% 0% 5% - 210 Manchester Oncampus на пълно работно време
University of Hertfordshire 75% 0% 0% - 103 Hatfield Oncampus на пълно работно време
University of Hertfordshire 74% 0% 0% - 99 Hatfield Oncampus на пълно работно време
University of Hertfordshire 75% 0% 0% - 103 Hatfield Oncampus на пълно работно време
University of Leeds 93% 4% 10% - 153 Leeds Oncampus на пълно работно време
University of Hertfordshire 72% 0% 10% - 94 Hatfield Oncampus на пълно работно време
University of Liverpool 75% 0% 0% - 151 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Cardiff University 83% 0% 10% - 173 Cardiff Oncampus на пълно работно време
University of Kent 79% 5% 5% - 127 Canterbury Oncampus на пълно работно време
Nottingham Trent University 82% 0% 0% - 118 Nottingham Oncampus на пълно работно време
University of Surrey 87% 0% 5% - 135 Guildford Oncampus на пълно работно време
University of Liverpool 75% 0% 0% - 151 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Kent 79% 0% 0% - 125 Canterbury Oncampus на пълно работно време
University of Kent 79% 5% 5% - 127 Canterbury Oncampus на пълно работно време
University of Kent 79% 5% 5% - 127 Canterbury Oncampus на пълно работно време
University of Keele - - - £16000 - Newcastle under Lyme Oncampus на пълно работно време
University of Bristol - - - £24700 - Bristol Oncampus на пълно работно време
University of Sussex - - - £22500 - Brighton Oncampus на пълно работно време
The University of Manchester - - - £12750 - Manchester Oncampus на непълно работно време
University of Sussex - - - £22500 - Brighton Oncampus на пълно работно време
Lancaster University - - - - - Lancaster Oncampus на пълно работно време
University of Bath - - - - - Bath Oncampus на пълно работно време
Durham University - - - - - Durham Oncampus на пълно работно време
University of Bath - - - - - Bath Oncampus на пълно работно време
University of Oxford - - - - - Oxford Oncampus на пълно работно време
The University of Edinburgh - - - - - Edinburgh Oncampus на пълно работно време
University of Bath - - - - - Bath Oncampus на пълно работно време
University of Bath - - - - - Bath Oncampus на пълно работно време
University of Bath - - - - - Bath Oncampus на пълно работно време
University of Leeds - - - - - Leeds Oncampus на пълно работно време
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus на непълно работно време
University of Bath - - - - - Bath Oncampus на пълно работно време
University of Bath - - - - - Bath Oncampus на пълно работно време
University of Bath - - - - - Bath Oncampus на пълно работно време
University of Bath - - - - - Bath Oncampus на пълно работно време
Свързани предмети - Програми за придобиване на степен в Обединеното кралство:
 • Atmospheric and Space Scientist Career Video
  1/4
 • Why Should Young People Consider Careers in Space Science
  2/4
 • Meet Space Science & Astrophysics student Ben
  3/4
 • Why Study Astronomy, Space Science and Astrophysics (ASSA) at the University of Kent?
  4/4

Отзиви на ученици

Обща удовлетвореност на учениците
83 /100
1237 студентите от Космическа наука в Обединеното кралство отговориха

Основава се предимно на данни от студенти в бакалавърска степен

NSS се провежда по поръчка на Службата за студенти на

заплата

Данни за заплатите на студентите в бакалавърска степен

Заплати на всички завършили в Обединеното кралство на Космическа наука (предимно студенти в бакалавърска степен)

  15 месеца след дипломирането 3 години след дипломирането 5 години след дипломирането
Средна заплата £25500 £28084 £32418
диапазон 25-75 персентил £21500 - £30000 £18188 - £37948 £21337 - £45571

Заплата на всички завършили в Обединеното кралство по всички предмети

  15 месеца след дипломирането 3 години след дипломирането 5 години след дипломирането
Средна заплата £24000 £22500 £24000
диапазон 25-75 персентил £23000 - £28000 £15000 - £25000 £14500 - £31000

Работни места и перспективи за кариера

Кариерни перспективи за Космическа наука

15 месеца след дипломирането завършилите тази тема бяха запитани за това какво правят и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Сред завършилите Космическа наука, които са посочили, че работят, процентът по-долу представя броя на завършилите, които са "съгласни" или "напълно съгласни" с твърденията за тяхната работа.

Работа в съответствие с бъдещите планове

Използване на уменията от обучението

Работата е смислена

Работни места на завършилите Космическа наука (15 месеца след завършването)

Примерът по-долу се основава на всички завършили Космическа наука в University of Central Lancashire

35% Мениджъри, директори и висши служители
25% Сътрудници в сферата на бизнеса и обществените услуги
15% Специалисти в областта на информационните технологии
10% Специалисти по управление на бизнес и финансови проекти
10%
10% Специалисти в областта на информационните технологии
10% Специалисти в областта на инженерните науки
10% Специалисти в областта на природните и социалните науки
10% Квалифицирани професии
10% Професии, свързани с преподаване и грижи за деца
10% Елементарни професии
10% Оператори на процеси, съоръжения и машини
10% Специалисти по качество и регулиране
10%
10% Професии, свързани с продажби
10% Административни професии
10% Сътрудници в сферата на бизнеса и обществените услуги
5% Административни професии

Класиране и време за изследване

Методи за оценяване

Разпределение на времето за обучениеРазпределение на оценките

Учениците от Космическа наука в Обединеното кралство получиха следните оценки.

Изисквания за влизане / прием

Тарифа на UCAS за приетите студенти за Космическа наука

Не отговаряте ли на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивото А или изискванията за английски език?
Получете съвет за това кои курсове за основи са най-подходящи за вас, за да можете да се присъедините към Космическа наука.

Често-задавани въпроси

Средната заплата на завършилите Космическа наука е £25500 15 месеца след завършването, £28084 3 години след завършването и £324185 години след завършването.

 • Следните степени се предлагат за обучение в Космическа наука:
 • Master of Physics - MPhys
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Master in Physics (Honours) - MPhys (Hons)
 • Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
 • Master of Science - MSc
 • Bachelor of Science - BSc
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Doctor of Philosophy - DPhil
 • Master of Engineering (Honours) - MEng (Hons)
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Bachelor of Engineering (Honours) - BEng (Hons)

Физика с астрофизика - BSc (Hons) в Northumbria University получи най-високата оценка сред всички завършили в Националното проучване на студентите year с оценка 100 от 100 сред респондентите на 6.