Теология Дипломни курсове в Обединеното кралство - бакалаври и магистри (Theology)

Програма Университет Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS Град
University of Glasgow 96% 5% 0% £70480 181 Glasgow Oncampus на пълно работно време
Canterbury Christ Church University 96% 5% 5% £14500 113 Canterbury Oncampus на пълно работно време
University of Glasgow 83% 0% 1% £70480 183 Glasgow Oncampus на пълно работно време
York St John University 93% 10% 10% £12750 94 York Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 122 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 103 Canterbury Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 97% 10% 15% £11400 120 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Glasgow 83% 0% 1% £70480 186 Glasgow Oncampus на пълно работно време
Bishop Grosseteste University 88% 5% 10% £12445 94 Lincoln Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 125 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Glasgow 90% 0% 3% £70480 192 Glasgow Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 135 Liverpool Oncampus на пълно работно време
The University of Nottingham 82% 4% 0% £20000 135 Nottingham Oncampus на пълно работно време
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 101 Canterbury Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 135 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Glasgow 87% 1% 3% £70480 185 Glasgow Oncampus на пълно работно време
Cardiff University 100% 0% 10% £19200 133 Cardiff Oncampus на пълно работно време
University of Glasgow 83% 0% 5% £70480 187 Glasgow Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 125 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of the Highlands and Islands 91% 0% 50% £12360 139 Inverness Oncampus на пълно работно време
Bishop Grosseteste University 82% 0% 3% £12445 123 Lincoln Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 5% 8% £11400 116 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Exeter 96% 0% 10% £20000 168 Exeter Oncampus на пълно работно време
University of Glasgow 83% 0% 0% £79290 189 Glasgow Oncampus на пълно работно време
St Mary's University, Twickenham 100% 5% 0% £12250 111 Twickenham Oncampus на пълно работно време
University of Glasgow 83% 5% 1% £70480 193 Glasgow Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 90% 0% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 120 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 10% 0% £11400 120 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Glasgow 83% 0% 15% £79290 199 Glasgow Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 0% 0% £11400 126 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Durham University 88% 5% 2% £23250 170 Durham Oncampus на пълно работно време
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 104 Canterbury Oncampus на пълно работно време
University of Glasgow 83% 0% 5% £70480 182 Glasgow Oncampus на пълно работно време
University of Glasgow 83% 0% 0% £70480 182 Glasgow Oncampus на пълно работно време
University of Glasgow 87% 1% 3% £81600 185 Glasgow Oncampus на пълно работно време
University of Glasgow 96% 5% 0% £70480 181 Glasgow Oncampus на пълно работно време
University of Glasgow 83% 5% 0% £70480 192 Glasgow Oncampus на пълно работно време
Bishop Grosseteste University 88% 5% 10% £12200 113 Lincoln Oncampus на пълно работно време
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 103 Canterbury Oncampus на пълно работно време
University of Glasgow 83% 0% 5% £70480 182 Glasgow Oncampus на пълно работно време
University of Glasgow 83% 0% 0% £70480 197 Glasgow Oncampus на пълно работно време
University of Glasgow 83% 5% 0% £79290 187 Glasgow Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 0% 1% £11400 116 Liverpool Oncampus на пълно работно време
The University of Edinburgh 81% 10% 0% £23100 173 Edinburgh Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 91% 10% 15% £11400 121 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 5% 8% £11400 116 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Glasgow 88% 5% 5% £70480 189 Glasgow Oncampus на пълно работно време
The University of Nottingham 80% 0% 0% £20000 135 Nottingham Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 0% 5% £11400 113 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Chichester 82% 10% 15% £14500 114 Chichester Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 5% 10% £11400 114 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 0% 5% £11400 115 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Glasgow 87% 0% 1% £81600 196 Glasgow Oncampus на пълно работно време
University of the Highlands and Islands 95% 10% 20% £12360 153 Inverness Oncampus на пълно работно време
University of the Highlands and Islands 95% 10% 20% £12360 153 Inverness Oncampus на пълно работно време
University of Glasgow 86% 0% 0% £70480 171 Glasgow Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 0% 4% £11400 121 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Glasgow 96% 5% 0% £70480 181 Glasgow Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 95% 5% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Roehampton 100% 0% 0% £13145 120 Roehampton Oncampus на пълно работно време
University of Glasgow 85% 0% 0% £70480 187 Glasgow Oncampus на пълно работно време
University of Exeter 100% 0% 5% £20000 139 Exeter Oncampus на пълно работно време
University of the Highlands and Islands 92% 0% 10% £12360 130 Inverness Oncampus на пълно работно време
University of the Highlands and Islands 91% 10% 0% £12360 155 Inverness Oncampus на пълно работно време
University of Glasgow 89% 0% 10% £70480 178 Glasgow Oncampus на пълно работно време
University of St Andrews 90% 0% 0% £20370 178 St Andrews Oncampus на пълно работно време
Bishop Grosseteste University 82% 0% 10% £12200 107 Lincoln Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 0% 10% £11400 118 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Glasgow 83% 0% 5% £70480 191 Glasgow Oncampus на пълно работно време
University of Exeter 96% 0% 10% £20000 168 Exeter Oncampus на пълно работно време
Bishop Grosseteste University 88% 5% 10% £9150 113 Lincoln Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 95% 10% 15% £11400 113 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Bishop Grosseteste University 82% 0% 10% £9150 107 Lincoln Oncampus на пълно работно време
University of Glasgow 83% 0% 10% £79290 184 Glasgow Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 0% 5% £11400 114 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 100% 0% 10% £11400 115 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Exeter 96% 5% 6% £20000 158 Exeter Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 15% 15% £11400 125 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Bishop Grosseteste University 82% 0% 3% £9150 123 Lincoln Oncampus на пълно работно време
University of Glasgow 83% 0% 5% £70480 182 Glasgow Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 5% 15% £11400 116 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 103 Canterbury Oncampus на пълно работно време
The University of Edinburgh 92% 0% 5% £23100 164 Edinburgh Oncampus на пълно работно време
University of Glasgow 83% 0% 5% £70480 182 Glasgow Oncampus на пълно работно време
University of Chichester 95% 0% 10% £14500 133 Chichester Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 125 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Glasgow 83% 3% 2% £81600 180 Glasgow Oncampus на пълно работно време
University of the Highlands and Islands 95% 10% 20% £12360 153 Inverness Oncampus на пълно работно време
University of Glasgow 83% 0% 5% £70480 175 Glasgow Oncampus на пълно работно време
University of the Highlands and Islands 95% 5% 20% £12360 134 Inverness Oncampus на пълно работно време
Durham University 83% 5% 0% £23250 177 Durham Oncampus на пълно работно време
University of Glasgow 83% 0% 8% £79290 191 Glasgow Oncampus на пълно работно време
University of Glasgow 83% 15% 0% £70480 182 Glasgow Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 125 Liverpool Oncampus на пълно работно време
St Mary's University, Twickenham 100% 5% 0% £12250 111 Twickenham Oncampus на пълно работно време
University of Exeter 96% 5% 6% £20000 158 Exeter Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 125 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Glasgow 83% 0% 8% £79290 191 Glasgow Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 135 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Glasgow 83% 3% 2% £70480 180 Glasgow Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 0% 0% £11400 126 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Bishop Grosseteste University 88% 5% 10% £9150 94 Lincoln Oncampus на пълно работно време
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 103 Canterbury Oncampus на пълно работно време
University of the Highlands and Islands 90% 0% 10% £12360 143 Inverness Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 95% 5% 5% - 117 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 95% 10% 15% - 113 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Birmingham 92% 1% 2% - 153 Birmingham Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 100% 0% 10% - 115 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 10% 15% - 122 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 5% 10% - 114 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 5% 8% - 116 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 15% 15% - 125 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 0% 1% - 116 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Wales - 5% 10% £13500 122 Cardiff Oncampus на пълно работно време
The University of Winchester 91% 0% 20% - 100 Winchester Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 0% 5% - 115 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 0% 5% - 113 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Chester 100% 10% 5% - 115 Chester Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 90% 0% 5% - 117 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 5% 15% - 116 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Wales - 0% 10% £13500 141 Cardiff Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 10% 15% - 120 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 0% 10% - 118 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Newman University 90% 0% 0% - 100 Birmingham Oncampus на пълно работно време
Durham University 88% 5% 2% - 170 Durham Oncampus на пълно работно време
University of Wales - 0% 10% £13500 141 Cardiff Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 10% 15% - 135 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Nazarene Theological College 100% 0% 5% £7165 - Manchester Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 5% 8% - 116 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Newman University 90% 0% 0% - 100 Birmingham Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 10% 15% - 125 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 0% 4% - 121 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Chester 100% 10% 0% - 115 Chester Oncampus на пълно работно време
The University of Winchester 91% 0% 20% - 100 Winchester Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 10% 15% - 125 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 91% 10% 15% - 121 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 10% 0% - 120 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 0% 5% - 114 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 97% 10% 15% - 120 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Aberdeen 100% 0% 10% - 173 Aberdeen Oncampus на пълно работно време
University of Aberdeen 100% 0% 10% - 173 Aberdeen Oncampus на пълно работно време
University of Aberdeen 100% 0% 10% - 173 Aberdeen Oncampus на пълно работно време
University of Aberdeen 100% 0% 10% - 173 Aberdeen Oncampus на пълно работно време
University of Aberdeen 100% 0% 10% - 167 Aberdeen Oncampus на пълно работно време
University of Aberdeen 100% 3% 5% - 176 Aberdeen Oncampus на пълно работно време
The University of Manchester 63% 5% 0% - 153 Manchester Oncampus на пълно работно време
University of Aberdeen 100% 0% 5% - 173 Aberdeen Oncampus на пълно работно време
University of Aberdeen 100% 0% 5% - 173 Aberdeen Oncampus на пълно работно време
University of Aberdeen 100% 0% 5% - 189 Aberdeen Oncampus на пълно работно време
University of Aberdeen 100% 0% 2% - 176 Aberdeen Oncampus на пълно работно време
University of Aberdeen 100% 0% 0% - 177 Aberdeen Oncampus на пълно работно време
University of Aberdeen 100% 3% 2% - 185 Aberdeen Oncampus на пълно работно време
University of Aberdeen 100% 0% 5% - 189 Aberdeen Oncampus на пълно работно време
University of Leeds 71% 0% 15% - 132 Leeds Oncampus на пълно работно време
University of Oxford - 2% 0% - 180 Oxford Oncampus на пълно работно време
University of Oxford - 2% 0% - 180 Oxford Oncampus на пълно работно време
University of Cambridge - 0% 0% - 194 Cambridge Oncampus на пълно работно време
University of Oxford - 5% 0% - 191 Oxford Oncampus на пълно работно време
Durham University - 5% 0% £22900 191 Durham Oncampus на пълно работно време
Nazarene Theological College - 5% 0% £2250 191 Manchester Oncampus на непълно работно време
University of Wales - - - £13500 - Cardiff Oncampus на пълно работно време
University of Kent - - - £13810 - Canterbury Oncampus на пълно работно време
Nazarene Theological College - - - £7165 - Manchester Oncampus на пълно работно време
Cliff College - - - £7300 - Hope Valley Oncampus на пълно работно време
Nazarene Theological College - - - £9000 - Manchester Oncampus на пълно работно време
University of Bristol - - - £20100 - Bristol Oncampus на пълно работно време
Durham University - - - £22900 - Durham Oncampus на пълно работно време
Bishop Grosseteste University - - - £14280 - Lincoln Oncampus на пълно работно време
University of Wales - - - £13500 - Cardiff Oncampus на пълно работно време
Nazarene Theological College - - - £2335 - Manchester Oncampus на непълно работно време
University of St Andrews - - - £20370 - St Andrews Oncampus на пълно работно време
Nazarene Theological College - - - £9000 - Manchester Oncampus на пълно работно време
Nazarene Theological College - - - £7165 - Manchester Oncampus на пълно работно време
University of Wales - - - £13500 - Cardiff Oncampus на пълно работно време
University of Bristol - - - £20100 - Bristol Oncampus на пълно работно време
The University of Nottingham - - - £20000 - Nottingham Oncampus на пълно работно време
University of Bristol - - - £20100 - Bristol Oncampus на пълно работно време
Nazarene Theological College - - - £9000 - Manchester Oncampus на пълно работно време
St Mary's University, Twickenham - - - £12250 - Twickenham Oncampus на пълно работно време
Durham University - - - £12595 - Durham Oncampus на непълно работно време
St Mary's University, Twickenham - - - £12250 - Twickenham Oncampus на пълно работно време
University of St Andrews - - - £20370 - St Andrews Oncampus на пълно работно време
The University of Manchester - - - £20500 - Manchester Oncampus на пълно работно време
University of Chichester - - - - - Chichester Oncampus на непълно работно време
University of Bristol - - - - - Bristol Oncampus на непълно работно време
University of Chester - - - - - Chester Oncampus на пълно работно време
University of Chester - - - - - Chester Oncampus на пълно работно време
Canterbury Christ Church University - - - - - Canterbury Oncampus на пълно работно време
University of Oxford - - - - - Oxford Oncampus на пълно работно време
University of Exeter - - - - - Exeter Oncampus на пълно работно време
Spurgeon's College - - - - - London Oncampus на пълно работно време
Nazarene Theological College - - - - - Manchester Oncampus на пълно работно време
Trinity College Bristol - - - - - Bristol Oncampus на непълно работно време
University of Chester - - - - - Chester Oncampus на непълно работно време
The University of Nottingham - - - - - Nottingham Oncampus на непълно работно време
The University of Edinburgh - - - - - Edinburgh Oncampus на пълно работно време
The University of Edinburgh - - - - - Edinburgh Oncampus на непълно работно време
University of Aberdeen - - - - - Aberdeen Oncampus на пълно работно време
The University of Nottingham - - - - - Nottingham Oncampus на пълно работно време
Nazarene Theological College - - - - - Manchester Oncampus на пълно работно време
University of Birmingham - - - - - Birmingham Oncampus на пълно работно време
Nazarene Theological College - - - - - Manchester Oncampus на пълно работно време
Trinity College Bristol - - - - - Bristol Oncampus на пълно работно време
The University of Edinburgh - - - - - Edinburgh Oncampus на непълно работно време
Nazarene Theological College 92% 0% 5% - 164 Manchester Oncampus на непълно работно време
Cardiff University 92% 0% 5% - 164 Cardiff Oncampus на непълно работно време
University of Leeds - - - - - Leeds Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University - - - - - Liverpool Oncampus на непълно работно време
University of Oxford - - - - - Oxford Oncampus на непълно работно време
University of Birmingham - - - - - Birmingham Oncampus на непълно работно време
The University of Edinburgh - - - - - Edinburgh Oncampus на пълно работно време
The University of Nottingham 92% 0% 5% - 164 Nottingham Oncampus на непълно работно време
Liverpool Hope University 92% 0% 5% - 164 Liverpool Oncampus на непълно работно време
Свързани предмети - Програми за придобиване на степен в Обединеното кралство:
 • What's the Difference Between Religions and Mythologies?
  1/6
 • What Theology Degree Should You Get?
  2/6
 • What is the Theology Major?
  3/6
 • Why am I studying Theology at University? || Chatty Video (AD)
  4/6
 • Life as a Theology Student
  5/6
 • A day in the life of a Theology student
  6/6

Отзиви на ученици

Обща удовлетвореност на учениците
89 /100
4100 студентите от Теология в Обединеното кралство отговориха

Основава се предимно на данни от студенти в бакалавърска степен

NSS се провежда по поръчка на Службата за студенти на

заплата

Данни за заплатите на студентите в бакалавърска степен

Заплати на всички завършили в Обединеното кралство на Теология (предимно студенти в бакалавърска степен)

  15 месеца след дипломирането 3 години след дипломирането 5 години след дипломирането
Средна заплата £23230 £21984 £24753
диапазон 25-75 персентил £18266 - £26023 £14721 - £27536 £16715 - £32346

Заплата на всички завършили в Обединеното кралство по всички предмети

  15 месеца след дипломирането 3 години след дипломирането 5 години след дипломирането
Средна заплата £23220 £22996 £27769
диапазон 25-75 персентил £19661 - £26893 £18344 - £27808 £21760 - £35638

Работни места и перспективи за кариера

Кариерни перспективи за Теология

15 месеца след дипломирането завършилите тази тема бяха запитани за това какво правят и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Сред завършилите Теология, които са посочили, че работят, процентът по-долу представя броя на завършилите, които са "съгласни" или "напълно съгласни" с твърденията за тяхната работа.

Работа в съответствие с бъдещите планове

Използване на уменията от обучението

Работата е смислена

Типични работодатели на завършилите Теология

 • Църквата и други религиозни организации
 • Национално и местно управление
 • Училища, колежи и университети
 • Общински, доброволчески и нестопански организации
 • социални услуги
 • Финансови и правни фирми
 • Националната здравна служба
 • Издателски и медийни компании
 • ПР, рекламни, търговски и маркетингови компании.

Специализации в рамките на Теология

 • Библейски
 • Исторически
 • систематичен
 • Практически

Работни места на завършилите Теология (15 месеца след завършването)

Примерът по-долу се основава на всички завършили Теология в Canterbury Christ Church University

15% Професионалисти в областта на преподаването
15% Елементарни професии
15% Професии, свързани с преподаване и грижи за деца
5% Мениджъри, директори и висши служители
5% Административни професии
5% Специалисти в областта на социалните грижи
5% Специалисти в областта на медиите
5% Сътрудници в областта на социалните грижи и жилищното настаняване
5% Сътрудници в сферата на бизнеса и обществените услуги
5% Професии в областта на изкуството, литературата и медиите

Класиране и време за изследване

Методи за оценяване

Разпределение на времето за обучениеРазпределение на оценките

Учениците от Теология в Обединеното кралство получиха следните оценки.

Изисквания за влизане / прием

Тарифа на UCAS за приетите студенти за Теология

Не отговаряте ли на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивото А или изискванията за английски език?
Получете съвет за това кои курсове за основи са най-подходящи за вас, за да можете да се присъедините към Теология.

Често-задавани въпроси

Средната заплата на завършилите Теология е £23230 15 месеца след завършването, £21984 3 години след завършването и £247535 години след завършването.

 • Следните степени се предлагат за обучение в Теология:
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Foundation Degree in Arts - FdA
 • Master of Letters - MLitt
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Bachelor of Divinity (Honours) - BD (Hons)
 • Master of Theology - MTh
 • Bachelor of Theology (Honours) - BTh (Hons)
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Master of Studies - MSt
 • Master of Arts - MA
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Diploma of Higher Education - DipHE
 • Certificate of Higher Education - CertHE
 • Master of Arts (Honours) - MArts (Hons)
 • Master of Research - MA (Res)
 • Doctor of Professional Studies - DProf
 • Master of Science - MSc
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Theology - MTheol
 • Master of Research - MRes

Келтски и англосаксонски изследвания и теология и религия - MA (Hons) в University of Aberdeen получи най-високата оценка сред всички завършили в Националното проучване на студентите year с оценка 100 от 100 сред респондентите на 6.