Туризъм Дипломни курсове в Обединеното кралство - бакалаври и магистри (Tourism)

Програма Университет Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS Град
Liverpool Hope University 76% 0% 5% £11400 109 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Buckinghamshire New University 76% 4% 15% £14250 67 High Wycombe Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 81% 5% 0% £11400 115 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Cardiff Metropolitan University 70% 5% 10% £13000 119 Cardiff Oncampus на непълно работно време
Liverpool Hope University 84% 0% 0% £11400 115 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Aberystwyth University 70% 5% 10% £14300 122 Aberystwyth Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 91% 5% 0% £11400 117 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Aberystwyth University 86% 5% 0% £14300 125 Aberystwyth Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 81% 5% 0% £11400 115 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Bedfordshire 81% 5% 40% £13200 93 Luton Oncampus на пълно работно време
University of Suffolk 74% 0% 25% £13000 89 Ipswich Oncampus на пълно работно време
University of Strathclyde 92% 0% 5% £16400 235 Glasgow Oncampus на пълно работно време
Glasgow Caledonian University 87% 2% 10% £12250 174 Glasgow Oncampus на пълно работно време
University of Westminster 75% 0% 3% £14400 114 London Oncampus на пълно работно време
University of Gloucestershire 76% 0% 15% £14700 122 Cheltenham Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 72% 0% 0% £11400 121 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Canterbury Christ Church University 89% 0% 10% £14500 95 Canterbury Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 88% 0% 0% £11400 112 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Brighton 77% 5% 30% £13842 109 Brighton Oncampus на пълно работно време
University College Birmingham 76% 25% 10% £12500 56 Birmingham Oncampus на пълно работно време
Aberystwyth University 86% 5% 0% £14300 125 Aberystwyth Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 76% 5% 0% £11400 117 Liverpool Oncampus на пълно работно време
York St John University 87% 5% 15% £12750 108 York Oncampus на пълно работно време
Liverpool John Moores University 79% 5% 5% £11000 153 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Canterbury Christ Church University 89% 0% 10% £14500 96 Canterbury Oncampus на пълно работно време
University of Bedfordshire 81% 5% 60% £13200 93 Luton Oncampus на пълно работно време
University of Greenwich 70% 4% 0% £14500 125 London Oncampus на непълно работно време
Liverpool Hope University 87% 10% 0% £11400 120 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 74% 5% 0% £11400 107 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Strathclyde 86% 0% 5% £16400 207 Glasgow Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 84% 0% 0% £11400 115 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Bedfordshire 81% 5% 45% £13200 93 Luton Oncampus на пълно работно време
Aberystwyth University 70% 5% 10% £14300 122 Aberystwyth Oncampus на пълно работно време
University of Bedfordshire 81% 5% 40% £13200 93 Luton Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 84% 0% 0% £11400 115 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Suffolk 74% 0% 25% £12996 89 Ipswich Oncampus на пълно работно време
University of Strathclyde 69% 0% 5% £16400 220 Glasgow Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 47% 5% 0% £11400 116 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Aberystwyth University 86% 5% 10% £14300 122 Aberystwyth Oncampus на пълно работно време
University of Westminster 73% 0% 5% £14400 113 London Oncampus на пълно работно време
Leeds Beckett University 83% 1% 10% £12000 114 Leeds Oncampus на пълно работно време
University of Bedfordshire 81% 5% 60% £13200 93 Luton Oncampus на пълно работно време
Liverpool John Moores University 79% 5% 5% £15600 153 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Leeds Beckett University 90% 5% 5% £10500 99 Leeds Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 81% 5% 0% £11400 115 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Strathclyde 81% 0% 5% £16400 217 Glasgow Oncampus на пълно работно време
Buckinghamshire New University 76% 4% 15% £14250 67 High Wycombe Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 111 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 83% 0% 0% £11400 111 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 97% 5% 0% £11400 116 Liverpool Oncampus на пълно работно време
York St John University 87% 5% 15% £12750 108 York Oncampus на пълно работно време
University of Wales 71% 5% 35% £13500 76 Cardiff Oncampus на пълно работно време
University of Strathclyde 78% 0% 5% £16400 228 Glasgow Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 72% 0% 0% £11400 121 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Teesside University 68% 1% 5% £14000 111 Middlesbrough Oncampus на пълно работно време
University of Westminster 73% 0% 5% £14400 113 London Oncampus на пълно работно време
University of East London 77% 7% 15% £13320 94 London Oncampus на пълно работно време
Canterbury Christ Church University 83% 0% 10% £14500 111 Canterbury Oncampus на пълно работно време
Aberystwyth University 86% 5% 10% £14300 125 Aberystwyth Oncampus на пълно работно време
Canterbury Christ Church University 94% 0% 14% £14500 98 Canterbury Oncampus на пълно работно време
Bournemouth University 69% 1% 10% £15250 113 Poole Oncampus на пълно работно време
Oxford Brookes University 71% 0% 6% £1812 142 Oxford Oncampus на непълно работно време
University of Bedfordshire 81% 5% 50% £13200 93 Luton Oncampus на пълно работно време
York St John University 87% 5% 15% £12750 108 York Oncampus на пълно работно време
Canterbury Christ Church University 89% 0% 10% £14500 96 Canterbury Oncampus на пълно работно време
University of Wales 71% 5% 35% £13500 76 Cardiff Oncampus на пълно работно време
University of the Highlands and Islands 90% 0% 10% £12360 128 Inverness Oncampus на пълно работно време
Edinburgh Napier University 77% 0% 10% £14170 163 Edinburgh Oncampus на пълно работно време
University of Bedfordshire 81% 5% 50% £13200 93 Luton Oncampus на пълно работно време
University of Bedfordshire 82% 5% 15% £13200 93 Luton Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 81% 5% 0% £11400 115 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Aberystwyth University 90% 5% 0% £14300 125 Aberystwyth Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 100% 0% 10% £11400 111 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Lincoln 86% 0% 10% £14700 144 Lincoln Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 66% 0% 4% £11400 117 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 84% 5% 0% £11400 116 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Bedfordshire 81% 5% 50% £13200 93 Luton Oncampus на пълно работно време
University of Huddersfield 76% 5% 5% £15000 126 Huddersfield Oncampus на пълно работно време
University of Wales 71% 5% 35% £13500 76 Cardiff Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 80% 0% 1% £11400 111 Liverpool Oncampus на пълно работно време
York St John University 87% 5% 15% £12750 108 York Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 95% 15% 0% £11400 116 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 76% 5% 0% £11400 117 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Ulster University 86% 0% 0% £15360 138 Coleraine Oncampus на пълно работно време
University of Greenwich 61% 4% 5% £14500 131 London Oncampus на пълно работно време
University of Greenwich 70% 4% 0% £14500 125 London Oncampus на пълно работно време
University of West London 87% 7% 6% £13250 102 Ealing Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 82% 0% 0% £11400 115 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of the Highlands and Islands 69% 0% 10% £12360 108 Inverness Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 92% 5% 0% £11400 107 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 83% 0% 0% £11400 111 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Derby 75% 1% 0% £14045 112 Derby Oncampus на пълно работно време
Teesside University 68% 1% 5% £14000 111 Middlesbrough Oncampus на пълно работно време
Canterbury Christ Church University 89% 0% 10% £14500 96 Canterbury Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 76% 5% 0% £11400 117 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 91% 5% 0% £11400 117 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Edinburgh Napier University 81% 0% 0% £14170 157 Edinburgh Oncampus на пълно работно време
Robert Gordon University 93% 10% 2% £14000 £14420 133 Aberdeen Oncampus на пълно работно време
University of Westminster 80% 0% 20% £14400 111 London Oncampus на пълно работно време
University of East London 77% 7% 15% £13320 94 London Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 84% 5% 0% £11400 116 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Gloucestershire 76% 0% 15% £14700 122 Cheltenham Oncampus на пълно работно време
University of West London 87% 7% 6% £13250 102 Ealing Oncampus на пълно работно време
York St John University 87% 5% 15% £12750 108 York Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 80% 0% 6% £11400 115 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Middlesex University 74% 5% 11% £14000 89 London Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 85% 0% 9% £11400 121 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Middlesex University 74% 5% 11% £14000 89 London Oncampus на пълно работно време
Queen Margaret University 69% 0% 15% £7000 130 Edinburgh Oncampus на пълно работно време
Edinburgh Napier University 81% 0% 0% £14170 157 Edinburgh Oncampus на пълно работно време
University of Brighton 77% 5% 8% £13842 109 Brighton Oncampus на пълно работно време
University of Derby 75% 1% 0% £14045 112 Derby Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 76% 0% 5% £11400 109 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Leicester College 93% 20% 40% £10700 79 Leicester Oncampus на пълно работно време
Edinburgh Napier University 83% 0% 0% £14170 153 Edinburgh Oncampus на пълно работно време
Bath Spa University 76% 0% 6% - 116 Bath Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 47% 5% 0% - 116 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 91% 5% 0% - 117 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Wolverhampton 90% 0% 28% - 122 Wolverhampton Oncampus на пълно работно време
University of Chester 94% 5% 2% - 137 Chester Oncampus на пълно работно време
University of Hertfordshire 75% 0% 10% - 118 Hatfield Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 76% 5% 0% - 117 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Wolverhampton 90% 0% 28% - 122 Wolverhampton Oncampus на пълно работно време
Bath Spa University 76% 0% 6% - 116 Bath Oncampus на пълно работно време
Anglia Ruskin University 87% 0% 7% - 98 Cambridge Oncampus на пълно работно време
University of Central Lancashire 89% 0% 20% - 112 Preston Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 80% 0% 1% - 111 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Chester 94% 5% 2% - 137 Chester Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 91% 5% 0% - 117 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Loughborough College 100% 20% 15% £7750 - Loughborough Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 84% 5% 0% - 116 Liverpool Oncampus на пълно работно време
London Metropolitan University 53% - 15% £15576 49 London Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 100% 0% 10% - 111 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of the West of Scotland 82% 0% 5% £13325 132 Paisley Oncampus на пълно работно време
Anglia Ruskin University 83% 6% 6% - 98 Cambridge Oncampus на пълно работно време
University of Hertfordshire 74% 20% 13% - 109 Hatfield Oncampus на пълно работно време
University of Sunderland 90% - 11% £13000 98 Sunderland Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 84% 5% 0% - 116 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Glasgow Caledonian University 87% 2% 10% - 174 Glasgow Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 92% 5% 0% - 107 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Edge Hill University 80% 5% 15% - 137 Ormskirk Oncampus на пълно работно време
Anglia Ruskin University 83% 6% 6% - 98 Cambridge Oncampus на пълно работно време
University of Central Lancashire 89% 0% 20% - 112 Preston Oncampus на пълно работно време
University of Hertfordshire 75% 0% 10% - 118 Hatfield Oncampus на пълно работно време
University of Chester 94% 5% 0% - 141 Chester Oncampus на пълно работно време
Bournemouth University 69% 1% 10% - 113 Poole Oncampus на пълно работно време
University of Hertfordshire 75% 0% 10% - 118 Hatfield Oncampus на пълно работно време
University of Sunderland 89% - 5% £13000 98 Sunderland Oncampus на пълно работно време
University of Chester 94% 0% 10% - 131 Chester Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 80% 0% 6% - 115 Liverpool Oncampus на пълно работно време
The University of Northampton 64% 0% 20% - 115 Northampton Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 76% 0% 5% - 109 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 74% 5% 0% - 107 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 82% 0% 0% - 115 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Sunderland 89% - 5% £13000 98 Sunderland Oncampus на пълно работно време
London Metropolitan University 53% - 15% £3894 49 London Oncampus на непълно работно време
Anglia Ruskin University 87% 0% 7% - 98 Cambridge Oncampus на пълно работно време
University of Chester 94% 5% 2% - 137 Chester Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 85% 0% 9% - 121 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 87% 10% 0% - 120 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Sunderland 90% - 11% £13000 98 Sunderland Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 97% 5% 0% - 116 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Chester 94% 10% 10% - 137 Chester Oncampus на пълно работно време
London Metropolitan University 53% - 15% £3894 49 London Oncampus на непълно работно време
Liverpool Hope University 95% 15% 0% - 116 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 73% 5% 8% - 111 Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Sunderland 90% - 11% £13000 98 Sunderland Oncampus на пълно работно време
University of Chester 94% 0% 5% - 129 Chester Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 84% 0% 0% - 115 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 76% 0% 5% - 109 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University 88% 0% 0% - 112 Liverpool Oncampus на пълно работно време
Middlesbrough College 91% 0% 10% - - Middlesbrough Oncampus на непълно работно време
Manchester Metropolitan University 82% 4% 9% - 151 Manchester Oncampus на пълно работно време
Coventry University 83% 11% 10% - 118 Coventry Oncampus на пълно работно време
Swansea University 74% 3% 9% - 116 Swansea Oncampus на пълно работно време
University of Wolverhampton 90% 0% 28% - 122 Wolverhampton Oncampus на пълно работно време
Sheffield Hallam University 84% 5% 8% - 114 Sheffield Oncampus на пълно работно време
Plymouth University 52% 0% 0% - 104 Plymouth Oncampus на пълно работно време
Sheffield Hallam University 84% 5% 8% - 114 Sheffield Oncampus на пълно работно време
University of Surrey 90% 0% 0% - 140 Guildford Oncampus на пълно работно време
Sheffield Hallam University 84% 5% 8% - 114 Sheffield Oncampus на пълно работно време
Sheffield Hallam University 73% 0% 5% - 111 Sheffield Oncampus на пълно работно време
Swansea University 74% 3% 9% - 116 Swansea Oncampus на пълно работно време
The University of Northampton 64% 0% 20% - 115 Northampton Oncampus на пълно работно време
University of Surrey 84% 0% 1% - 132 Guildford Oncampus на пълно работно време
University of Surrey 90% 0% 0% - 140 Guildford Oncampus на пълно работно време
Plymouth University 52% 0% 0% - 104 Plymouth Oncampus на пълно работно време
West Herts College - 20% 15% - 87 Watford Oncampus на пълно работно време
Falmouth University 79% 5% 5% - 139 Falmouth Oncampus на пълно работно време
University of Wolverhampton 90% 0% 28% - 122 Wolverhampton Oncampus на пълно работно време
Northumbria University 64% 10% 15% - 133 Newcastle Oncampus на пълно работно време
Sheffield Hallam University 84% 5% 8% - 108 Sheffield Oncampus на пълно работно време
Manchester Metropolitan University 82% 4% 9% - 151 Manchester Oncampus на пълно работно време
Sheffield Hallam University 84% 5% 8% - 108 Sheffield Oncampus на пълно работно време
Canterbury Christ Church University 83% 0% 10% - 111 Canterbury Oncampus на пълно работно време
Sheffield Hallam University 73% 0% 5% - 111 Sheffield Oncampus на пълно работно време
University of Surrey 94% 0% 2% - 150 Guildford Oncampus на пълно работно време
Sheffield Hallam University 84% 5% 8% - 114 Sheffield Oncampus на пълно работно време
The University of Northampton 64% 0% 20% - 115 Northampton Oncampus на пълно работно време
Swansea University 80% 4% 8% - 109 Swansea Oncampus на пълно работно време
University of Surrey 94% 0% 2% - 150 Guildford Oncampus на пълно работно време
Coventry University 83% 11% 10% - 118 Coventry Oncampus на пълно работно време
Sheffield Hallam University 84% 5% 8% - 114 Sheffield Oncampus на пълно работно време
Sheffield Hallam University 84% 5% 8% - 114 Sheffield Oncampus на пълно работно време
Sheffield Hallam University 84% 5% 8% - 114 Sheffield Oncampus на пълно работно време
University College Birmingham 81% 0% 5% - 108 Birmingham Oncampus на пълно работно време
Sheffield Hallam University 90% - 5% - 116 Sheffield Oncampus на пълно работно време
Coleg Llandrillo (Llandrillo College) 75% - 20% - 81 Colwyn Bay Oncampus на непълно работно време
South Devon College - 10% 20% - - Paignton Oncampus на пълно работно време
Sheffield Hallam University 90% - 5% - 116 Sheffield Oncampus на пълно работно време
Sheffield Hallam University 84% - 8% - 114 Sheffield Oncampus на пълно работно време
Chichester College - 15% 20% - - Chichester Oncampus на пълно работно време
City College Plymouth 75% - 35% - - Plymouth Oncampus на пълно работно време
The City of Liverpool College 100% - 10% - - Liverpool Oncampus на пълно работно време
Grimsby Institute - - 25% £7800 - Grimsby Oncampus на пълно работно време
Wakefield College - - 15% £9500 - Wakefield Oncampus на пълно работно време
Sheffield Hallam University 84% - 8% - 114 Sheffield Oncampus на пълно работно време
Sheffield Hallam University 90% - 5% - 116 Sheffield Oncampus на пълно работно време
Sheffield Hallam University 96% - 14% - 118 Sheffield Oncampus на пълно работно време
The City of Liverpool College 100% - 10% - - Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of Strathclyde - - - £16400 - Glasgow Oncampus на пълно работно време
Leicester College - - - £10700 - Leicester Oncampus на пълно работно време
University of Wales - - - £15000 - Cardiff Oncampus на пълно работно време
University College Birmingham - - - £12500 - Birmingham Oncampus на пълно работно време
University of Huddersfield - - - £17000 - Huddersfield Oncampus на пълно работно време
University of Bedfordshire - - - £13200 - Luton Oncampus на пълно работно време
Coventry University - - 0% - 57 Coventry Oncampus на пълно работно време
University of Greenwich - - 0% £15000 57 London Oncampus на непълно работно време
University of Bedfordshire - - 0% £13275 57 Luton Oncampus на непълно работно време
Grimsby Institute - - 0% £10500 57 Grimsby Oncampus на пълно работно време
Bournemouth University - - 0% £14250 57 Poole Oncampus на непълно работно време
University of Bedfordshire - - - £13200 - Luton Oncampus на пълно работно време
London Metropolitan University - - - £13750 - London Oncampus на пълно работно време
Leicester College - - - £10700 - Leicester Oncampus на пълно работно време
University of Sunderland 90% - - - - Sunderland Oncampus на пълно работно време
University of Suffolk 90% - - £6570 - Ipswich Oncampus на пълно работно време
Canterbury Christ Church University 90% - - £14500 - Canterbury Oncampus на пълно работно време
HCUC, Harrow College & Uxbridge College 90% - - £7682 - Harrow Oncampus на пълно работно време
University of Strathclyde - - - £16400 - Glasgow Oncampus на пълно работно време
Bournemouth University - - - £14250 - Poole Oncampus на непълно работно време
Loughborough College - - - £7750 - Loughborough Oncampus на пълно работно време
The London College UCK - - 65% - - Hounslow Oncampus на пълно работно време
University of Huddersfield - - 65% £17000 - Huddersfield Oncampus на пълно работно време
University of Strathclyde - - - £16400 - Glasgow Oncampus на пълно работно време
University of Sunderland - - - £13000 - Sunderland Oncampus на пълно работно време
University of Bedfordshire - - - £13200 - Luton Oncampus на пълно работно време
Bournemouth University - - - £15250 - Poole Oncampus на пълно работно време
University College Birmingham - - - £14500 - Birmingham Oncampus на непълно работно време
Teesside University - - - £13000 - Middlesbrough Oncampus на пълно работно време
Wigan and Leigh College - - 80% - - Wigan Oncampus на пълно работно време
Bournemouth University - - 80% £14250 - Poole Oncampus на пълно работно време
University of Strathclyde - - - £16400 - Glasgow Oncampus на пълно работно време
University of Strathclyde - - - £16400 - Glasgow Oncampus на пълно работно време
Coleg Llandrillo (Llandrillo College) - - - £8300 - Colwyn Bay Oncampus на пълно работно време
University of Sunderland - - - £13750 - Sunderland Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University - - - £11400 - Liverpool Oncampus на пълно работно време
University of West London - - - £12750 - Ealing Oncampus на пълно работно време
Edinburgh Napier University - - - £14170 - Edinburgh Oncampus на пълно работно време
The London College UCK - - 65% - - Hounslow Oncampus на пълно работно време
Canterbury Christ Church University - - 65% £14500 - Canterbury Oncampus на пълно работно време
University College Birmingham - - 65% £14500 - Birmingham Oncampus на пълно работно време
Wrexham Glyndwr University - - - - - Wrexham Oncampus на пълно работно време
Rotherham College - - - - - Rotherham Oncampus на пълно работно време
Blackpool and the Fylde College - - - - - Blackpool Oncampus на пълно работно време
York College - - - - - York Oncampus на пълно работно време
University of Huddersfield - - - £17000 - Huddersfield Oncampus на пълно работно време
University Centre at Salford City College - - - - - Salford Oncampus на пълно работно време
Harlow College - - - - - Harlow Oncampus на пълно работно време
University of Derby - - - - - Derby Oncampus на непълно работно време
Blackpool and the Fylde College - - - - - Blackpool Oncampus на пълно работно време
Southport College - - - - - Southport Oncampus на пълно работно време
Leeds City College - - - - - Leeds Oncampus на пълно работно време
Middlesbrough College - - - - - Middlesbrough Oncampus на пълно работно време
Cardiff Metropolitan University - - - - - Cardiff Oncampus на пълно работно време
Grŵp NPTC Group - - - - - Neath Oncampus на пълно работно време
Newcastle College - - - - - Newcastle Oncampus на пълно работно време
Bangor University - - - - - Bangor Oncampus на пълно работно време
Cardiff Metropolitan University - - - - - Cardiff Oncampus на непълно работно време
Bishop Burton College - - - - - Beverley Oncampus на пълно работно време
Westminster Kingsway College - - - - - London Oncampus на пълно работно време
University of Central Lancashire - - - - - Preston Oncampus на пълно работно време
University of Cumbria - - - - - Carlisle Oncampus на непълно работно време
Bury College - - - - - Bury Oncampus на пълно работно време
Teesside University - - - - - Middlesbrough Oncampus на пълно работно време
Liverpool Hope University - - - - - Liverpool Oncampus на пълно работно време
Leeds City College - - - - - Leeds Oncampus на пълно работно време
Bury College - - - - - Bury Oncampus на пълно работно време
Bishop Burton College - - - - - Beverley Oncampus на пълно работно време
Wrexham Glyndwr University - - - - - Wrexham Oncampus на пълно работно време
New College Durham - - - - - Durham Oncampus на пълно работно време
Newcastle College - - - - - Newcastle Oncampus на пълно работно време
Sunderland College - - - - - Sunderland Oncampus на пълно работно време
University of Huddersfield - - - £17000 - Huddersfield Oncampus на пълно работно време
Nottingham College - - - - - Nottingham Oncampus на пълно работно време
Middlesbrough College - - - - - Middlesbrough Oncampus на пълно работно време
Teesside University - - - - - Middlesbrough Oncampus на пълно работно време
Grŵp NPTC Group - - - - - Neath Oncampus на непълно работно време
Westminster Kingsway College - - - - - London Oncampus на пълно работно време
Leeds Beckett University - - - - - Leeds Oncampus на пълно работно време
University College Birmingham - - - - - Birmingham Oncampus на пълно работно време
Manchester Metropolitan University - - - - - Manchester Oncampus на пълно работно време
New College Swindon - - - - - Swindon Oncampus на пълно работно време
University of Hertfordshire - - - - - Hatfield Oncampus на пълно работно време
University College Birmingham - - - - - Birmingham Oncampus на непълно работно време
Edinburgh Napier University - - - - - Edinburgh Oncampus на пълно работно време
Northumbria University - - - - - Newcastle Oncampus на пълно работно време
University of Central Lancashire - - - - - Preston Oncampus на пълно работно време
Edinburgh Napier University - - - - - Edinburgh Oncampus на пълно работно време
Sheffield Hallam University - - - - - Sheffield Oncampus на пълно работно време
Plymouth University - - - - - Plymouth Oncampus на пълно работно време
The University of Nottingham - - - - - Nottingham Oncampus на пълно работно време
Plymouth University - - - - - Plymouth Oncampus на непълно работно време
University of West London - - - - - Ealing Oncampus на пълно работно време
University of Central Lancashire - - - - - Preston Oncampus на пълно работно време
University of Westminster - - - - - London Oncampus на непълно работно време
Edinburgh Napier University - - - - - Edinburgh Oncampus на пълно работно време
Leeds Beckett University - - - - - Leeds Oncampus на пълно работно време
Coventry University - - - - - Coventry Oncampus на непълно работно време
University of Hertfordshire - - - - - Hatfield Oncampus на пълно работно време
Canterbury Christ Church University - - - - - Canterbury Oncampus на пълно работно време
University of West London - - - - - Ealing Oncampus на пълно работно време
University of Kent - - - - - Canterbury Oncampus на непълно работно време
University of Aberdeen - - - - - Aberdeen Oncampus на пълно работно време
University of Stirling - - - - - Stirling Oncampus на пълно работно време
Sheffield Hallam University - - - - - Sheffield Oncampus на пълно работно време
Goldsmiths, University of London - - - - - London Oncampus на непълно работно време
Birmingham Metropolitan College - - - - - Birmingham Oncampus на пълно работно време
University of Central Lancashire - - - - - Preston Oncampus на непълно работно време
University of West London - - - - - Ealing Oncampus на пълно работно време
Edinburgh Napier University - - - - - Edinburgh Oncampus на непълно работно време
Свързани предмети - Програми за придобиване на степен в Обединеното кралство:
 • Careers in Hospitality | Travel & Tourism Jobs
  1/5
 • LIFE AS A TOURISM STUDENT (Reality) | Simple Tips And Advice | Gideon Costales
  2/5
 • A day in a life of a Tourism Student | FIRST VLOG—Rai Portea | PH
  3/5
 • Should You Do A Travel And Tourism Management Degree? Pros + Cons Of Studying Tourism Management
  4/5
 • International Tourism Management Student Vlog
  5/5

Отзиви на ученици

Обща удовлетвореност на учениците
84 /100
14170 студентите от Туризъм в Обединеното кралство отговориха

Основава се предимно на данни от студенти в бакалавърска степен

NSS се провежда по поръчка на Службата за студенти на

заплата

Данни за заплатите на студентите в бакалавърска степен

Заплати на всички завършили в Обединеното кралство на Туризъм (предимно студенти в бакалавърска степен)

  15 месеца след дипломирането 3 години след дипломирането 5 години след дипломирането
Средна заплата £20998 £20830 £24369
диапазон 25-75 персентил £17814 - £24178 £16042 - £26488 £18552 - £31827

Заплата на всички завършили в Обединеното кралство по всички предмети

  15 месеца след дипломирането 3 години след дипломирането 5 години след дипломирането
Средна заплата £22136 £21708 £25263
диапазон 25-75 персентил £18973 - £26009 £17201 - £26066 £19710 - £31564

Работни места и перспективи за кариера

Кариерни перспективи за Туризъм

15 месеца след дипломирането завършилите тази тема бяха запитани за това какво правят и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Сред завършилите Туризъм, които са посочили, че работят, процентът по-долу представя броя на завършилите, които са "съгласни" или "напълно съгласни" с твърденията за тяхната работа.

Работа в съответствие с бъдещите планове

Използване на уменията от обучението

Работата е смислена

Типични работодатели на завършилите Туризъм

 • Индустрия за пътуване на дребно
 • Компании за обмен на валута
 • Туроператори
 • Туристически бордове
 • Компании за превоз на пътници
 • Музеи
 • Тематични паркове
 • Зоологически градини
 • Сайтове за културно наследство
 • Хотели
 • Хостели
 • Паркове за почивка
 • Компании за организиране на събития

Специализации в рамките на Туризъм

 • Управление на хотелиерството
 • Е- Туризъм
 • Управление на приходите
 • Устойчив туризъм
 • Управление на събитията
 • Бизнес туризъм
 • International Leisure
 • Екотуризъм
 • Resort Management
 • Spa Management
 • Туристически гид

Работни места на завършилите Туризъм (15 месеца след завършването)

Примерът по-долу се основава на всички завършили Туризъм в Anglia Ruskin University

40% Сътрудници в сферата на бизнеса и обществените услуги
15% Секретарски и сродни на тях професии
15% Административни професии
10% Професии, свързани със защитни услуги
10% Професии, свързани с отдих, пътуване и други персонални услуги

Класиране и време за изследване

Методи за оценяване

Разпределение на времето за обучениеРазпределение на оценките

Учениците от Туризъм в Обединеното кралство получиха следните оценки.

Изисквания за влизане / прием

Тарифа на UCAS за приетите студенти за Туризъм

Не отговаряте ли на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивото А или изискванията за английски език?
Получете съвет за това кои курсове за основи са най-подходящи за вас, за да можете да се присъедините към Туризъм.

Често-задавани въпроси

Средната заплата на завършилите Туризъм е £20998 15 месеца след завършването, £20830 3 години след завършването и £243695 години след завършването.

 • Следните степени се предлагат за обучение в Туризъм:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Foundation Degree in Arts - FdA
 • Certificate of Higher Education - CertHE
 • Bachelor of Arts - BA
 • Diploma of Higher Education - DipHE
 • Higher National Diploma - HND
 • Foundation Degree - FD
 • Foundation Degree in Science - FdSc
 • Master of Business Administration - MBA
 • Master of Science - MSc
 • Higher National Certificate - HNC
 • Master of Arts - MA
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert

Управление на международния туризъм - HND в Loughborough College получи най-високата оценка сред всички завършили в Националното проучване на студентите year с оценка 100 от 100 сред респондентите на 15.