University of Bradford
Биомедицинско инженерство (включително година на стаж) MEng
University of Bradford - Университет Брадфорд

Основни факти за курса

Отзиви на студенти

По-долу може да видите конкретни отзиви за курса на обучение за 75 завършили Biomedical Engineering (including a placement year) MEng и други курсове на Финанси, Банково дело, Корпоративни финанси, Fintech на Университет Брадфорд за всеки един от въпросите в анкетата в сравнение със средната стойност за всички специалности на UK за Финанси, Банково дело, Корпоративни финанси, Fintech.

Обща удовлетвореност на учениците
72 /100
75 Общо респонденти

Основава се предимно на данни от студенти с бакалавърска степен

NSS се провежда по поръчка на Службата за студенти на

заплата

Заплата на завършилите Бизнес и мениджмънт

Важно: Данните за заплатите по-долу не са специфични за курса, а съдържат данни за всички студенти по Финанси, Банково дело, Корпоративни финанси, Fintech в университета. Поради методологията на събиране на данни данните за заплатите се основават главно на данните на студентите от бакалавърската степен.

  15 месеца след дипломирането 3 години след дипломирането 5 години след дипломирането
Средна заплата £24000 £19500 £22500
диапазон 25-75 персентил £21000 - £26000 £15500 - £23500 £17000 - £28500


Заплати на всички завършили Бизнес и мениджмънт в Обединеното кралство (предимно студенти в бакалавърска степен)

  15 месеца след дипломирането 3 години след дипломирането 5 години след дипломирането
Средна заплата £25010 £26844 £34100
диапазон 25-75 персентил £21999 - £30181 £20891 - £36088 £24232 - £47892

Описание на курса

Приложете професионални инженерни знания, за да разберете, модифицирате и контролирате биологичните системи в тази 5-годишна интегрирана магистърска степен с една година стаж в индустрията.

Ще изучавате дисциплини като:

 • Рехабилитационно инженерство - протезни/ортопедични изделия
 • Биоматериали и проектиране на импланти
 • Тъканно инженерство и възстановяване на рани за изкуствени органи
 • Геномно кодиране и генно инженерство
 • Медицински технологии - проектиране и производство

Цялото обучение се основава на най-новите научни изследвания и се провежда от опитни медицински инженери и клинични учени. Освен това ще получите професионална информация от водещи индустриални партньори и практически опит в нашите модерни инженерни лаборатории.

Първите три години от програмата за магистър-инженери в университетския кампус имат същата учебна програма като тази за магистър-инженери. Освен това ще преминете една година на стаж в промишлеността, което ще ви даде възможност да създадете контакти и същевременно да развиете своите умения и професионална увереност. Последната година предоставя допълнително целенасочено обучение и ви дава възможност да се дипломирате като магистър.

Професионална акредитация/признание

Тези курсове са акредитирани от Института на машинните инженери (IMechE) и могат да доведат до акредитация за дипломиран инженер (CEng). Този курс е признат от ENAEE (Европейска мрежа за акредитация на инженерното образование).

Рейнги

Нашият BEng/MEng по биомедицинско инженерство получи 92% обща удовлетвореност в Националното проучване на студентите за 2020 г.

Място

Тази програма по биомедицинско инженерство ви предлага възможност да вземете една година стаж в индустрията през третата година.

Стажантската година е отличен начин да развиете професионалния си опит, да създадете контакти в индустрията и да придобиете представа за ежедневната работа на професионален биомедицински инженер.

Нашите студенти са провели стажове в организации като:

 • DePuySynthes (Johnson & Johnson)
 • Smith & Nephew
 • Biomet Healthcare UK
 • GE Healthcare
 • Stanmore Orthopaedics
 • Smiths Medical
 • IMI Precision Manufacturing
 • Siemens AG
 • Zimmer
 • Blatchford

След приключване на стажа ще се върнете, за да завършите последната година от програмата и да приложите всичко научено в заключителния си проект. Много от студентите продължават отношенията си с работодателите, при които са били на стаж, като работят за тях на непълно работно време или се връщат на работа на позиции за завършили студенти след приключване на обучението си.

Работни места и перспективи за кариера

15 месеца след завършването на този курс завършилите го бяха попитани за това какво правят и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Изисквано ниво на умения за работа след 15 месеца

Работни места на завършилите този курс (15 месеца след завършването)

Примерът по-долу се основава на всички завършили Biomedical Engineering (including a placement year) MEng в Университет Брадфорд

24% Сътрудници в сферата на бизнеса и обществените услуги
21% Мениджъри, директори и висши служители
15% Професии в областта на спорта и фитнеса
12% Елементарни професии
6%
3% Специалисти в областта на финансите
3% Административни професии
3% Сътрудници в сферата на бизнеса и обществените услуги
3% Специалисти в областта на бизнеса, научните изследвания и администрацията
1% Квалифицирани професии

В повечето модули се използва комбинация от официални лекции, практически лабораторни занятия, уроци и семинари. Някои модули включват групова работа под наблюдение, обикновено с назначен член на академичния състав за всяка група. Всички модули изискват от студентите да провеждат самостоятелно обучение, подпомагано от технологиите за дистанционно обучение, като например нашата виртуална учебна среда. Списъците за четене и предложените ресурси за самостоятелно обучение дават допълнителни насоки на учениците за извършване на тази работа, а редовните часове за контакт и неформалната обратна връзка по време на курсовете предоставят възможности за допълнителни насоки за учениците. Оценяването на модулите се извършва предимно под формата на практически курсови работи, лабораторни тестове и писмени изпити, като всички форми са добре представени през всички години на курса във всички модули.

Изисквания за влизане / прием

Тарифа на UCAS за приетите студенти за Финанси, Банково дело, Корпоративни финанси, Fintech

Изисквания за чуждестранни студенти / Изисквания за владеене на английски език

Резултат от академичен тест IELTS (може да се приемат и подобни тестове)

  • 5.0
  • A-level Humanities
  • General Test
  • (no subscore less than 7.0)
  • 5.0
  • A-level Sciences
  • General Test
  • 4.5
  • Foundation / Pathway Courses
  • 5.0
  • Foundation Law
  • 6.0
  • Graduate Degrees
  • (no subscore less than 5.0)
  • 7.0
  • Graduate Degrees Education, Law
  • 6.0
  • Undergraduate Degrees
  • (no subscore less than 5.0)
  • 6.0
  • Undergraduate Degrees Law etc.
  • (no subscore less than 5.0)
Получете съвет за това кои основни курсове са най-подходящи, за да продължите да следвате Biomedical Engineering (including a placement year), MEng. Ако не отговаряте на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивата A или изискванията за владеене на английски език.

разходи

Такси за обучение Биомедицинско инженерство (включително година на стаж) MEng

Англия £9250 година 1
Северна Ирландия (Обединено кралство) £9250 година 1
Шотландия £9250 година 1
Уелс £9250 година 1
Channel Islands £9250 година 1
Ирландия £9250 година 1
EU £22180 година 1
Международен £22180 година 1

Среден разход за живот на студентите в Обединено Кралство

Наем £518
Вода, газ, електричество, интернет (вкъщи) £50
Пазаруване в супермаркет £81
Дрехи £35
Хранене навън £33
Алкохол £27
Храна за вкъщи / доставка на храна £30
Излизане навън / развлечения (без алкохол и храна) £24
Почивки и пътувания през уикенда £78
Транспорт в рамките на града £17
Грижа за себе си / спорт £20
Канцеларски материали / книги £13
Мобилен телефон / интернет £13
Кабелна телевизия / стрийминг £7
Застраховка £51
Други £1092
Среден разход за живот на студентите £95

В Лондон разходите са с около 34% по-високи от средностатистическите, главно поради това, че наемите са с 67% по-високи от средните за другите градове. За студентите, живеещи в студентски общежития, разходите за вода, газ, електричество и Wi-Fi обикновено са включени в наема. Разходите за транспорт на студентите в по-малките градове, където жилището е на пешеходно/велосипедно разстояние, обикновено са значително по-малки.

Как да кандидатствате

Краен срок за кандидатстване:

1 януари 2025 г.

Това е крайният срок за попълване и изпращане на заявленията за този курс. Ако университетът или колежът все още има свободни места, можете да кандидатствате след тази дата, но не е гарантирано, че кандидатурата ви ще бъде разгледана.

Възможни точки за прием:

 • година 1 (Стандартен първи учебен ден)

Класации на Университет Брадфорд в най-добрите класации в Обединеното кралство и в световен мащаб.

Класиране на Университет Брадфорд в свързани класации по предмети.

Инженерство

  • #42 
  • #958 
  Инженерство
  Класация на университетите на URAP по академични постижения - по области
  [Публикуван 22 юли, 2023]

Вижте всички 24 университетски класации на Университет Брадфорд

За Университет Брадфорд

Университетът в Брадфорд е държавно финансиран изследователски университет, разположен в столичния град Брадфорд, Англия. Макар че университетът е известен най-вече с големия обем на научните си изследвания, той е известен и със значителните си усилия да се превърне в "Ecoversity", давайки пример на други институции в областта на устойчивото развитие и корпоративната социална отговорност.

Списък от 168 Бакалавърски и магистърски курсове на Университет Брадфорд - Каталог на курсовете

Състав на студентите в Университет Брадфорд

студенти в бакалавърска степен:
7650
аспиранти:
2505
:
10155
 • what’s the student experience like at bradford? | student life at bradford
 • what advice would you give new students? | student life at bradford
 • what things can you not live without at university? | student life at bradford
 • what advice would you give your first-year self? | student life at bradford
 • why did you choose to study at bradford? | student life at bradford
 • how did you feel before coming to university? | student life at bradford

Къде се преподава тази програма

Подобни курсове

Програма Университет Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS Град
Медицинско инженерство (година в индустрията) MEng (Hons) Университет Кардиф
(Cardiff University)
- - - £25450 £28200 - Кардиф Oncampus на пълно работно време
Биомедицинско инженерство (включително година на стаж) MEng Университет Брадфорд
(University of Bradford)
72% 8% 10% £22180 122 Брадфорд Oncampus на пълно работно време
Машиностроене и медицинско инженерство (с промишлен стаж) MEng (Hons) Университет на Хъл
(University of Hull)
72% 0% 2% £18300 £19500 121 Хъл Oncampus на пълно работно време
Биомедицинско инженерство MEng (Hons) Имперски научен колеж
(Imperial College of Science)
- - - £40940 - Лондон Oncampus на пълно работно време
Медицинско инженерство MEng (Hons) Университетът в Йорк
(The University of York)
- 6% 7% £28800 144 Йорк Oncampus на пълно работно време
Медицинско инженерство MEng (Hons) Университет Кардиф
(Cardiff University)
- - - £25450 £28200 - Кардиф Oncampus на пълно работно време
Биомедицинско инженерство MEng (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
87% 6% 0% £35000 157 Лондон Oncampus на пълно работно време
Биомедицинско инженерство (с промишлен стаж) MEng (Hons) Университет на Хъл
(University of Hull)
80% 0% 0% £18300 £19500 111 Хъл Oncampus на пълно работно време
Биомедицинско инженерство MEng (Hons) Университет на Хъл
(University of Hull)
80% 0% 0% £18300 £19500 111 Хъл Oncampus на пълно работно време
Биомедицинско инженерство MEng Университет Брадфорд
(University of Bradford)
86% 15% 5% £22180 137 Брадфорд Oncampus на пълно работно време