University of Bradford
Биомедицинско инженерство (с интегрирана година на основаване и година на стаж) BEng (Hons)
University of Bradford - Университет Брадфорд

Основни факти за курса

Отзиви на студенти

По-долу може да видите конкретни отзиви за курса на обучение за 35 завършили Biomedical Engineering (with Integrated Foundation Year & Placement Year) BEng (Hons) и други курсове на биоинженерство, медицинско и биомедицинско инженерство на Университет Брадфорд за всеки един от въпросите в анкетата в сравнение със средната стойност за всички специалности на UK за биоинженерство, медицинско и биомедицинско инженерство.

Обща удовлетвореност на учениците
86 /100
35 Общо респонденти

Основава се предимно на данни от студенти с бакалавърска степен

NSS се провежда по поръчка на Службата за студенти на

заплата

Заплата на завършилите Инженерство

Важно: Данните за заплатите по-долу не са специфични за курса, а съдържат данни за всички студенти по биоинженерство, медицинско и биомедицинско инженерство в университета. Поради методологията на събиране на данни данните за заплатите се основават главно на данните на студентите от бакалавърската степен.

  15 месеца след дипломирането 3 години след дипломирането 5 години след дипломирането
Средна заплата £26000 £26000 £30500
диапазон 25-75 персентил £22000 - £29000 £20500 - £30000 £25000 - £36000


Заплати на всички завършили Инженерство в Обединеното кралство (предимно студенти в бакалавърска степен)

  15 месеца след дипломирането 3 години след дипломирането 5 години след дипломирането
Средна заплата £27855 £24649 £28518
диапазон 25-75 персентил £24239 - £33607 £19237 - £30298 £22054 - £34375

Описание на курса

Тази интегрирана програма има за цел да подготви и подпомогне студентите за силен и ползотворен опит в избраната от тях инженерна дисциплина - Биомедицинско инженерство, като веднага ги приобщава към основите на инженерството от момента на записването им.

В допълнение към осигуряването на необходимата подготовка в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката, за да могат студентите уверено да влязат в първата година на програмата BEng (Hons) Biomedical Engineering, първата година на обучение ще развие и преносими умения като комуникация, професионализъм, работа в екип и творчество и ще осигури отличен преходен период за подготовка за методиките за учене и преподаване, използвани в Обединеното кралство за подпомагане на високата ангажираност и постижения в дисциплината.

Първите две години се изучават съвместно с три други инженерни дисциплини (химическа, гражданска и строителна, машинна) и следователно, преди да се потопите в техническата дълбочина на избраната от вас инженерна област през последните две години на обучение, вашето образование ще включва разбиране на връзката и значението на други инженерни области за вашата собствена дисциплина - безценно в съвременния мултидисциплинарен инженерен сектор, основан на работа в екип.

Концепцията, дизайнът, внедряването, експлоатацията (CDIO) е основен елемент от изпълнението на програмата, основан на разработването на иновативни и устойчиви решения на реални проблеми и тясно свързан с добре развитото ни индустриално сътрудничество.

Професионална акредитация

Програмата BEng (Hons) по биомедицинско инженерство е акредитирана от Института на машинните инженери (IMechE) и може да доведе до акредитация за дипломиран инженер (CEng). Курсът е признат от ENAEE (Европейска мрежа за акредитация на инженерното образование).

Място

Тази програма по биомедицинско инженерство ви предлага възможност да вземете година за стаж в индустрията през четвъртата година.

Годината на стаж е отличен начин да развиете професионалния си опит, да създадете контакти в индустрията и да придобиете представа за ежедневната работа на професионален биомедицински инженер.

Нашите студенти са провели стажове в организации като:

 • DePuySynthes (Johnson & Johnson)
 • Smith & Nephew
 • Biomet Healthcare UK
 • GE Healthcare
 • Stanmore Orthopaedics
 • Smiths Medical
 • IMI Precision Manufacturing
 • Siemens AG
 • Zimmer
 • Blatchford

След приключване на стажа ще се върнете, за да завършите последната година от програмата и да приложите всичко научено в заключителния си проект. Много от студентите продължават отношенията си с работодателите, при които са били на стаж, като работят за тях на непълно работно време или се връщат на работа на позиции за завършили студенти след приключване на обучението си.

Рейнги

Нашият BEng/MEng по биомедицинско инженерство получи 92% обща удовлетвореност в Националното проучване на студентите за 2020 г.

Акредитираният BEng (Hons) ще отговаря частично на примерните академични изисквания за регистрация като дипломиран инженер и студентите ще трябва да завършат одобрен формат на допълнително обучение в съответствие с изискванията на UKSPEC. Акредитираният BEng (Hons) също така автоматично ще отговаря изцяло на примерните академични изисквания за регистрация като инкорпориран инженер (IEng).

Работни места и перспективи за кариера

15 месеца след завършването на този курс завършилите го бяха попитани за това какво правят и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Изисквано ниво на умения за работа след 15 месеца

Работни места на завършилите този курс (15 месеца след завършването)

Примерът по-долу се основава на всички завършили Biomedical Engineering (with Integrated Foundation Year & Placement Year) BEng (Hons) в Университет Брадфорд

20% Специалисти по качество и регулиране
10% Специалисти в областта на бизнеса, научните изследвания и администрацията
10% Сътрудници в областта на науката, техниката и технологиите
10% Професии, свързани с продажби
10% Специалисти в областта на природните и социалните науки
10% Сътрудници в сферата на бизнеса и обществените услуги
10% Професионалисти в областта на преподаването
10% Специалисти в областта на информационните технологии

Изисквания за влизане / прием

Тарифа на UCAS за приетите студенти за биоинженерство, медицинско и биомедицинско инженерство

Изисквания за чуждестранни студенти / Изисквания за владеене на английски език

Резултат от академичен тест IELTS (може да се приемат и подобни тестове)

  • 5.0
  • A-level Humanities
  • General Test
  • (no subscore less than 7.0)
  • 5.0
  • A-level Sciences
  • General Test
  • 4.5
  • Foundation / Pathway Courses
  • 5.0
  • Foundation Law
  • 6.0
  • Graduate Degrees
  • (no subscore less than 5.0)
  • 7.0
  • Graduate Degrees Education, Law
  • 6.0
  • Undergraduate Degrees
  • (no subscore less than 5.0)
  • 6.0
  • Undergraduate Degrees Law etc.
  • (no subscore less than 5.0)
Получете съвет за това кои основни курсове са най-подходящи, за да продължите да следвате Biomedical Engineering (with Integrated Foundation Year & Placement Year), BEng (Hons). Ако не отговаряте на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивата A или изискванията за владеене на английски език.

разходи

Такси за обучение Биомедицинско инженерство (с интегрирана година на основаване и година на стаж) BEng (Hons)

Англия £9250 година 1
Северна Ирландия (Обединено кралство) £9250 година 1
Шотландия £9250 година 1
Уелс £9250 година 1
Channel Islands £9250 година 1
Ирландия £9250 година 1
EU £22180 година 1
Международен £22180 година 1

Среден разход за живот на студентите в Обединено Кралство

Наем £518
Вода, газ, електричество, интернет (вкъщи) £50
Пазаруване в супермаркет £81
Дрехи £35
Хранене навън £33
Алкохол £27
Храна за вкъщи / доставка на храна £30
Излизане навън / развлечения (без алкохол и храна) £24
Почивки и пътувания през уикенда £78
Транспорт в рамките на града £17
Грижа за себе си / спорт £20
Канцеларски материали / книги £13
Мобилен телефон / интернет £13
Кабелна телевизия / стрийминг £7
Застраховка £51
Други £1092
Среден разход за живот на студентите £95

В Лондон разходите са с около 34% по-високи от средностатистическите, главно поради това, че наемите са с 67% по-високи от средните за другите градове. За студентите, живеещи в студентски общежития, разходите за вода, газ, електричество и Wi-Fi обикновено са включени в наема. Разходите за транспорт на студентите в по-малките градове, където жилището е на пешеходно/велосипедно разстояние, обикновено са значително по-малки.

Как да кандидатствате

Краен срок за кандидатстване:

1 януари 2025 г.

Това е крайният срок за попълване и изпращане на заявленията за този курс. Ако университетът или колежът все още има свободни места, можете да кандидатствате след тази дата, но не е гарантирано, че кандидатурата ви ще бъде разгледана.

Възможни точки за прием:

 • Foundation

Класации на Университет Брадфорд в най-добрите класации в Обединеното кралство и в световен мащаб.

Класиране на Университет Брадфорд в свързани класации по предмети.

Инженерство

  • #42 
  • #958 
  Инженерство
  Класация на университетите на URAP по академични постижения - по области
  [Публикуван 22 юли, 2023]

Вижте всички 24 университетски класации на Университет Брадфорд

За Университет Брадфорд

Университетът в Брадфорд е държавно финансиран изследователски университет, разположен в столичния град Брадфорд, Англия. Макар че университетът е известен най-вече с големия обем на научните си изследвания, той е известен и със значителните си усилия да се превърне в "Ecoversity", давайки пример на други институции в областта на устойчивото развитие и корпоративната социална отговорност.

Списък от 168 Бакалавърски и магистърски курсове на Университет Брадфорд - Каталог на курсовете

Състав на студентите в Университет Брадфорд

студенти в бакалавърска степен:
7650
аспиранти:
2505
:
10155
 • what’s the student experience like at bradford? | student life at bradford
 • what advice would you give new students? | student life at bradford
 • what things can you not live without at university? | student life at bradford
 • what advice would you give your first-year self? | student life at bradford
 • why did you choose to study at bradford? | student life at bradford
 • how did you feel before coming to university? | student life at bradford

Къде се преподава тази програма

Подобни курсове

Програма Университет Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS Град
Биомедицинско инженерство BEng (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
75% 6% 0% £35000 168 Лондон Oncampus на пълно работно време
Клинични технологии (с година на стаж) BSc (Hons) Университет Брадфорд
(University of Bradford)
86% 15% 0% £22180 143 Брадфорд Oncampus на пълно работно време
Машиностроене и медицинско инженерство (с промишлен стаж) BEng (Hons) Университет на Хъл
(University of Hull)
72% 0% 2% £18300 £19500 121 Хъл Oncampus на пълно работно време
Биомедицинско инженерство BEng (Hons) Университет на Хъл
(University of Hull)
80% 0% 0% £18300 £19500 111 Хъл Oncampus на пълно работно време
Биомедицинско инженерство (с интегрирана година на основаване и година на стаж) BEng (Hons) Университет Брадфорд
(University of Bradford)
- - - £22180 - Брадфорд Oncampus на пълно работно време
Биомедицинско инженерство с подготвителна година BEng (Hons) Градски университет Бирмингам
(Birmingham City University)
68% 15% 10% £16085 125 Бирмингам Oncampus на пълно работно време
Биомедицинско инженерство BEng (Hons) Градски университет Бирмингам
(Birmingham City University)
67% 15% 5% £16085 115 Бирмингам Oncampus на пълно работно време
Биомедицинско инженерство (с промишлен стаж) BEng (Hons) Университет на Хъл
(University of Hull)
80% 0% 0% £18300 £19500 111 Хъл Oncampus на пълно работно време
Биомедицинско инженерство BEng (Hons) Университет на Източен Лондон
(University of East London)
70% 16% 20% £13920 97 Лондон Oncampus на пълно работно време
Механично и медицинско инженерство BEng (Hons) Университет на Хъл
(University of Hull)
72% 0% 2% £18300 £19500 121 Хъл Oncampus на пълно работно време