University of the West of Scotland
Журналистика / Журналистика (спорт) (надграждаща) BA (Hons)
University of the West of Scotland - Университет на Западна Шотландия

Основни факти за курса

Отзиви на студенти

По-долу може да видите конкретни отзиви за курса на обучение за 15 завършили Journalism /Journalism (Sport) (top-up) BA (Hons) в Университет на Западна Шотландия за всеки от въпросите на анкетата в сравнение със средната стойност за всички специалности на UK в Журналистика.

Обща удовлетвореност на учениците
91 /100
15 Общо респонденти
NSS се провежда по поръчка на Службата за студенти на

заплата

Заплата на завършилите Журналистика

Важно: Данните за заплатите по-долу не са специфични за курса, а съдържат данни за всички студенти по Журналистика в университета. Поради методологията на събиране на данни данните за заплатите се основават главно на данните на студентите от бакалавърската степен.

  15 месеца след дипломирането 3 години след дипломирането 5 години след дипломирането
Средна заплата £21000 £19000 £23000
диапазон 25-75 персентил £19000 - £24000 £17000 - £23500 £18500 - £26500


Заплати на всички завършили Журналистика в Обединеното кралство (предимно студенти в бакалавърска степен)

  15 месеца след дипломирането 3 години след дипломирането 5 години след дипломирането
Средна заплата £22011 £20901 £24871
диапазон 25-75 персентил £20000 - £25034 £16859 - £25435 £19876 - £30908

Описание на курса

ОБРАЗУВАНЕ

Бакалавърската степен по журналистика на UWS е надграждаща степен, която надгражда предишното ви обучение и ще ви научи на всичко, което трябва да знаете, за да станете опитен журналист и репортер с мултимедийни умения.

Разработихме учебна програма, която отразява реалния опит на бързо променящите се редакции и уменията, необходими за успешна работа в тази среда на практическо и интелектуално ниво. Това ще ви даде възможност да изследвате, анализирате и критикувате журналистиката по съдебен път, за да разберете по-пълно защо се вземат новинарските/етичните/управленските решения, които се вземат в редакцията. Студентите също така ще развият много солидна представа за ролята на журналистиката в социалния, икономическия, гражданския и демократичния живот на нашите общества.

Подкрепени от теоретични познания за етичната и ефективна журналистика, вие ще изучавате новинарски репортажи, ще развивате техники за интервюиране и ще усъвършенствате уменията си за писане, за да отговорите на практическите изисквания на днешната динамична новинарска среда.

Ще имате възможност да специализирате и в областта на спортната журналистика.

Път към журналистиката

Тези, които изберат пряката специалност "Журналистика", ще продължат да надграждат предишните си знания с възможности за стаж, създаване на портфолио в областта на новините, рубриките, специализираната журналистика в списания в различни цифрови и онлайн формати.

Спортна журналистика

Студентите, които изберат специалността "Спортна журналистика", ще преминат през някои от същите модули като студентите от специалността "Журналистика", например методи за изследване, практика в редакцията, творческо портфолио. Въпреки това през последните две години те ще се съсредоточат върху изпълнението на изискванията на спортната журналистика, както и върху собствените си стремежи. В модулите ще се изучава създаването на спортни новини в редица спортни програми, като ключови са новините, рубриките, коментарите и репортажите на живо (голяма част от тях ще бъдат съсредоточени върху участието ни в редица спортни организации и клубове).

 • ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ

От вас се очаква да се обучавате на работното място в редакцията или да се обучавате на работното място в рамките на конкретни проекти. Например модулът The Newsroom Practice включва изискване за провеждане на стаж, който ви позволява да приложите придобитите умения и знания на работното място и от който ще придобиете ценен опит, целящ да подпомогне както вашето обучение, така и бъдещата ви пригодност за заетост.

 • ПЕРСПЕКТИВИ ЗА КАРИЕРА

Дейности

Бакалавърската програма по журналистика ви подготвя за работа в редакциите по целия свят и ви дава основните умения да се конкурирате в мултимедийна среда.

Работни места и перспективи за кариера

15 месеца след завършването на този курс завършилите го бяха попитани за това какво правят и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Изисквано ниво на умения за работа след 15 месеца

Работни места на завършилите този курс (15 месеца след завършването)

Примерът по-долу се основава на всички завършили Journalism /Journalism (Sport) (top-up) BA (Hons) в Университет на Западна Шотландия

60% Специалисти в областта на бизнеса, научните изследвания и администрацията
10% Елементарни професии
10% Професионалисти в областта на преподаването
10% Специалисти в областта на медиите

Класиране и време за изследване

Обучението, преподаването и оценяването в тази степен ще бъдат съобразени с професионалната практика чрез обединяване на оценки, които отговарят на нуждите на университета и на редица умения на завършилите, но също така помагат за подготовката на студентите за изискванията на работната среда извън университета. Например, съгласуваните оценки вероятно ще включват изготвянето на редица професионално изготвени новини и журналистически артефакти, които биха се очаквали в индустрията и където ефективната комуникация, ангажираността и съвместната практика са ключови резултати от обучението. Възможностите за учене чрез преживяване в програмата също така ще накарат учениците да се научат как да работят в екип, да си сътрудничат с други хора в групови проекти, да поставят и решават редица проблеми както по отношение на съдържанието, така и на производството на редица журналистически продукти, като например проекти за новини, спортни предавания и списания, и да дават и получават обратна връзка чрез взаимно оценяване с участието на целия клас. Преподаването ще включва практически семинари, симулирана среда в редакцията, дни на продукцията, семинари и лекции. Всички модули се поддържат от Moodle, онлайн VLE, който дава възможност на персонала и студентите да общуват и споделят съдържание за оценяване, учебни дейности, информационни източници, като например онлайн излъчване и печатни материали, дискусионни форуми и подкрепа за преподаване и учене.

Изисквания за влизане / прием

Тарифа на UCAS за приетите студенти за медии, журналистика и комуникации

Квалификационни изисквания

HND в областта на здравеопазването трябва да включва добро ниво на физиология на човека или научна област, свързана с нея, трябва да включва биология или биология на човека и трябва да има подходяща квалификация по математика на ниво 5 от SCQF

Изисквания за владеене на английски език

Оценка Допълнителни подробности
IELTS (Academic) 6

IELTS 60 с минимум 5,5 по всяко умение/компонент.

Cambridge English Advanced

176 общо, без нито един подтест, по-нисък от 169

Cambridge English Proficiency

176 общо, без нито един подтест, по-нисък от 169

Trinity ISE

ISEII с минимален успех от всички подтестове

PTE Academic 54

Обща оценка от 54 точки, като нито един елемент не е под 51 точки

TOEFL (iBT) 78

няма подтест, по-малък от: Четене: 17; Слушане: 17; Говорене: 17; Писане: 17

IELTS (Academic) 6

IELTS 60 с минимум 5,5 по всяко умение/компонент.

Cambridge English Advanced

176 общо, без нито един подтест, по-нисък от 169

Cambridge English Proficiency

176 общо, без нито един подтест, по-нисък от 169

Trinity ISE

ISEII с минимален успех от всички подтестове

PTE Academic 54

Обща оценка от 54 точки, като нито един елемент не е под 51 точки

TOEFL (iBT) 78

няма подтест, по-малък от: Четене: 17; Слушане: 17; Говорене: 17; Писане: 17

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: За кандидатите, чийто първи език не е английски, университетът определя минимално ниво на владеене на английски език. Те са показани по-долу.

Посетете www.uws.ac.uk/scholarships
Получете съвет за това кои основни курсове са най-подходящи, за да продължите да следвате Journalism /Journalism (Sport) (top-up), BA (Hons). Ако не отговаряте на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивата A или изискванията за владеене на английски език.

разходи

Такси за обучение Журналистика / Журналистика (спорт) (надграждаща) BA (Hons)

Шотландия £1820 година 1
Англия £9250 година 1
Северна Ирландия (Обединено кралство) £9250 година 1
Уелс £9250 година 1
Channel Islands £9250 година 1
Ирландия £9250 година 1
EU £16000 година 1
Международен £16000 година 1

Допълнителна информация за таксите

 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТАКСИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ - ШОТЛАНДСКИ СТУДЕНТИ:

Студентите с местожителство в Шотландия, които отговарят на условията, обикновено могат да кандидатстват за заплащане на таксите за обучение за всяка година от Агенцията за студентски награди в Шотландия (SAAS). Ако не сте сигурни дали отговаряте на условията, трябва да се свържете с SAAS. Трябва да кандидатствате пред SAAS всяка година на обучение, за да бъдат платени таксите ви за обучение директно на UWS.

 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТАКСИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ - СТУДЕНТИ ОТ ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО, ИРЛАНДИЯ И ГИБРАЛТАРИЯ:

Студентите, които отговарят на условията и са с местожителство в Англия, Уелс или Северна Ирландия, както и от Нормандските острови, остров Ман, Гибралтар или Република Ирландия, могат да се възползват от такса за обучение в размер на 9250 GBP за академична сесия на обучение с максимален срок от три години, ако се обучават в четиригодишен курс за бакалавърска степен (напр. BAcc (Hons) / BA (Hons) / BEng (Hons) / BSc (Hons)). Така че, ако обучението ви е с продължителност четири години, ще трябва да заплатите такса за обучение само за три години. По същия начин, ако изучавате петгодишен интегриран магистърски курс (напр. MEng (Hons)), ще ви бъдат начислени такси за обучение само за четири години.

 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТАКСИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ - МЕЖДУНАРОДНИ СТУДЕНТИ (ИЗВЪН ЕС) И СТУДЕНТИ ОТ ЕС:

Тези такси за обучение важат за всички студенти от страни извън ЕС, ЕИП и всички други страни от ЕС (с изключение на тези от Република Ирландия и Гибралтар, за които размерът на таксите е като за студенти от Обединеното кралство (нешотландски граждани) - за повече подробности вижте раздела по-горе).

 • ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Разходите за обучение в университет са инвестиция в бъдещата ви кариера.

В допълнение към таксите за обучение и разходите за живот някои курсове включват допълнителни разходи, като например консумативи за обучение, екскурзии, оборудване и униформи. Възможно е също така да искате да закупите някои основни текстове и технологии, като например нов лаптоп и др. Някои от тези допълнителни разходи не са задължителни, а други, като например униформи или оборудване за безопасност, може да са задължителни.

За повече информация вижте раздела за курса на нашия уебсайт

Среден разход за живот на студентите в Обединено Кралство

Наем £518
Вода, газ, електричество, интернет (вкъщи) £50
Пазаруване в супермаркет £81
Дрехи £35
Хранене навън £33
Алкохол £27
Храна за вкъщи / доставка на храна £30
Излизане навън / развлечения (без алкохол и храна) £24
Почивки и пътувания през уикенда £78
Транспорт в рамките на града £17
Грижа за себе си / спорт £20
Канцеларски материали / книги £13
Мобилен телефон / интернет £13
Кабелна телевизия / стрийминг £7
Застраховка £51
Други £1092
Среден разход за живот на студентите £95

В Лондон разходите са с около 34% по-високи от средностатистическите, главно поради това, че наемите са с 67% по-високи от средните за другите градове. За студентите, живеещи в студентски общежития, разходите за вода, газ, електричество и Wi-Fi обикновено са включени в наема. Разходите за транспорт на студентите в по-малките градове, където жилището е на пешеходно/велосипедно разстояние, обикновено са значително по-малки.

Как да кандидатствате

Краен срок за кандидатстване:

1 януари 2025 г.

Това е крайният срок за попълване и изпращане на заявленията за този курс. Ако университетът или колежът все още има свободни места, можете да кандидатствате след тази дата, но не е гарантирано, че кандидатурата ви ще бъде разгледана.

Възможни точки за прием:

 • година 3
 • година 4

Класации на Университет на Западна Шотландия в най-добрите класации в Обединеното кралство и в световен мащаб.

Класиране на Университет на Западна Шотландия в свързани класации по предмети.

Социални проучвания и хуманитарни науки

  • #11 
  • #601 
  Социални науки

  [Публикуван 19 октомври, 2023]

Вижте всички 20 университетски класации на Университет на Западна Шотландия

За Университет на Западна Шотландия

В шотландския град Пейсли се намира Университетът на Западна Шотландия (UWS). Това учебно заведение притежава и управлява още три вторични кампуса в Айр, Блантайр и Дъмфрис. Кампусът в Пейсли се посещава от средно голям брой студенти - около 10 000 души, и предоставя възможност за изучаване на набор от програми, свързани с медицински грижи, инженерни науки, социални науки, бизнес и информатика.

Списък от 62 Бакалавърски и магистърски курсове на Университет на Западна Шотландия - Каталог на курсовете

Къде се преподава тази програма

Подобни курсове

Програма Университет Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS Град
Журналистика с права на човека (включително година в чужбина) BA (Hons) Университет на Есекс
(University of Essex)
77% 2% 5% £19500 129 Колчестър Oncampus на пълно работно време
Журналистика BA (Hons) Университет Тийсайд
(Teesside University)
80% 10% 10% £15000 105 Мидълзбро Oncampus на пълно работно време
Журналистика BA (Hons) Университет Де Монтфорт
(De Montfort University)
70% 5% 25% £15750 £15750 126 Лестър Oncampus на пълно работно време
Журналистика и издателска дейност BA (Hons) Университет Бат Спа
(Bath Spa University)
89% 20% 15% £16905 128 Бат Oncampus на пълно работно време
Журналистика / Журналистика (спорт) (надграждаща) BA (Hons) Университет на Западна Шотландия
(University of the West of Scotland)
- - - £16000 - Пейзли Oncampus на пълно работно време
Журналистика, медии и комуникации и управление на човешките ресурси BA (Hons) Университет на Стратклайд
(University of Strathclyde)
- - - £19600 - Глазгоу Oncampus на пълно работно време
Журналистика с подготвителна година BA (Hons) Университет на Дерби
(University of Derby)
85% 5% 6% £14900 118 Дарби Oncampus на пълно работно време
Журналистика и социология BA (Hons) Университет на Есекс
(University of Essex)
67% 0% 8% £19500 130 Колчестър Oncampus на пълно работно време
Журналистика, медии и комуникации и право BA (Hons) Университет на Стратклайд
(University of Strathclyde)
- - - £19600 - Глазгоу Oncampus на пълно работно време
Спортна журналистика BA (Hons) Университетът в Уинчестър
(The University of Winchester)
61% 5% 10% £16700 108 Уинчестър Oncampus на пълно работно време