Реклама Бакалаври и магистри в Лондон (Advertising)

Програма Университет Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS Град
Kingston University - - - £17000 - Kingston upon Thames Oncampus на пълно работно време
Ravensbourne University London 85% 7% 0% £16500 119 London Oncampus на пълно работно време
University of Greenwich 59% 4% 9% £14500 116 London Oncampus на непълно работно време
University of Greenwich 64% 4% 10% £14500 132 London Oncampus на пълно работно време
London Metropolitan University 61% - 10% £3894 98 London Oncampus на непълно работно време
Middlesex University 65% - 8% £14000 91 London Oncampus на пълно работно време
London South Bank University 65% 20% 5% - 116 London Oncampus на пълно работно време
University of West London 74% - 10% £13250 108 Ealing Oncampus на пълно работно време
University of East London 79% - 50% £13320 76 London Oncampus на пълно работно време
Kingston University 74% - 3% £9250 105 Kingston upon Thames Oncampus на пълно работно време
Richmond, The American International University in London 79% - 10% £14750 80 Richmond Oncampus на пълно работно време
Richmond, The American International University in London 79% - 10% £14750 80 Richmond Oncampus на пълно работно време
University of Greenwich 79% - 10% - 80 London Oncampus на непълно работно време
Middlesex University 65% - 8% £14000 91 London Oncampus на пълно работно време
University of West London 65% - 8% - 91 Ealing Oncampus на пълно работно време
University of the Arts London 26% - 12% - 133 London Oncampus на пълно работно време
Goldsmiths, University of London 26% - 12% - 133 London Oncampus на пълно работно време
South Thames College 26% - 12% - 133 London Oncampus на пълно работно време
Kingston University 74% - 3% - 105 Kingston upon Thames Oncampus на пълно работно време
Goldsmiths, University of London 74% - 3% - 105 London Oncampus на непълно работно време
Kingston University 75% - 3% - 108 Kingston upon Thames Oncampus на пълно работно време
University of West London 74% - 10% £13250 108 Ealing Oncampus на пълно работно време
University of Greenwich 74% - 10% £15000 108 London Oncampus на непълно работно време
University of East London 79% - 50% £13320 76 London Oncampus на пълно работно време
Свързани предмети - програми за придобиване на степен в Лондон:
 • The Difference Between Digital Marketing and Traditional Advertising
  1/2
 • PUBLIC RELATIONS vs. Advertising vs.Marketing
  2/2

Работни места и перспективи за кариера

Кариерни перспективи за Реклама

15 месеца след дипломирането завършилите тази тема бяха запитани за това какво правят и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Сред завършилите Реклама, които са посочили, че работят, процентът по-долу представя броя на завършилите, които са "съгласни" или "напълно съгласни" с твърденията за тяхната работа.

Работа в съответствие с бъдещите планове

Използване на уменията от обучението

Работата е смислена

Специализации в рамките на Реклама

 • Масови комуникации
 • Психология на пазара и рекламата
 • Рекламен дизайн
 • Комуникация на търговската марка
 • Творческа реклама
 • Реклама в международните комуникации
 • Маркетинг и реклама
 • Визуален дизайн и комуникации
 • Реклама и брандинг
 • Модна реклама
 • Аудиовизуални медии
 • Реклама и връзки с обществеността

Умения, които завършилите смятат за полезни за работата си в Реклама

 • Комуникационни умения
 • Творчество
 • Способност за приемане на критика
 • Аналитични и количествени умения
 • Познаване на медийните тенденции
 • Умения за решаване на проблеми
 • Творчество
 • Работа в екип
 • активно слушане
 • Компютърни умения
 • Умения за работа със социални медии
 • Търговска осведоменост

Изисквано ниво на умения за работа след 15 месеца

Сред завършилите Реклама, за които е посочено, че работят, процентът по-долу представя броя на висококвалифицираните спрямо невисококвалифицираните работни места (Unistats).

% Квалифицирани работни места

Работни места на завършилите Реклама (15 месеца след завършването)

Примерът по-долу се основава на всички завършили Реклама в Ravensbourne University London

30% Специалисти по уеб и мултимедиен дизайн
15% Сътрудници в сферата на бизнеса и обществените услуги
10% Специалисти в областта на медиите
10% Сътрудници в областта на науката, техниката и технологиите
5% Професии, свързани с продажби
5% Елементарни професии
5% Мениджъри, директори и висши служители
5% Специалисти в областта на информационните технологии
5% Професии в областта на изкуството, литературата и медиите
0% Специалисти в областта на бизнеса, научните изследвания и администрацията

Класиране и време за изследване

Методи за оценяване

Разпределение на времето за обучениеИзисквания за влизане / прием

Не отговаряте ли на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивото А или изискванията за английски език?
Получете съвет за това кои курсове за основи са най-подходящи за вас, за да можете да се присъедините към Реклама.

Често-задавани въпроси

Високите разходи за наем в Лондон оказват най-голямо влияние върху общите разходи. Изборът ви на място за живеене в Лондон ще има огромно значение за разходите ви за живот. Студентите, които учат в Лондон, плащат средно с 67% повече за наем, отколкото студентите в останалата част на Обединеното кралство. Общите разходи за живот на студентите в Лондон ще бъдат с около 34% по-високи, отколкото в останалата част на Обединеното кралство.

Реклама и дизайн на търговски марки - BA (Hons) в Ravensbourne University London получи най-високата оценка сред всички завършили в Националното проучване на студентите year с оценка 85 от 100 сред респондентите на 24.