Бакалавър и Магистър по Аерокосмическо инженерство в Лондон (Aerospace engineering)

Програма Университет Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS Град
Аерокосмическо инженерство MEng (Hons) Университет Брунел
(Brunel University)
- 5% 7% £21470 £23615 143 Ъксбридж Oncampus на пълно работно време
Аерокосмическо инженерство с настаняване BEng (Hons) Университет Брунел
(Brunel University)
- 5% 4% £21470 £23615 154 Ъксбридж Oncampus на пълно работно време
Аерокосмическо инженерство със стаж MEng (Hons) Университет Брунел
(Brunel University)
- 5% 7% £21470 £23615 143 Ъксбридж Oncampus на пълно работно време
Аерокосмическо инженерство BEng (Hons) Университет Брунел
(Brunel University)
- 5% 7% £21470 £23615 143 Ъксбридж Oncampus на пълно работно време
Аерокосмическо инженерство (фондация) BEng (Hons) Университет Кингстън
(Kingston University)
50% 15% 5% - 79 Кингстън ъпон Темз Oncampus на пълно работно време
Аерокосмическо инженерство с промишлен опит MEng (Hons) Лондонският университет Queen Mary
(Queen Mary University of London)
81% 20% 0% - 156 Лондон Oncampus на пълно работно време
Аерокосмическо инженерство BEng (Hons) Университет Кингстън
(Kingston University)
55% 15% 10% - 103 Кингстън ъпон Темз Oncampus на пълно работно време
Аерокосмическо инженерство BEng (Hons) Университет Кингстън
(Kingston University)
54% 20% 5% - 119 Кингстън ъпон Темз Oncampus на пълно работно време
Аерокосмическо инженерство BEng (Hons) Лондонският университет Queen Mary
(Queen Mary University of London)
83% 15% 10% - 144 Лондон Oncampus на пълно работно време
Аерокосмическо инженерство с промишлен опит BEng (Hons) Лондонският университет Queen Mary
(Queen Mary University of London)
81% 20% 0% - 157 Лондон Oncampus на пълно работно време
Аерокосмическо инженерство (космически технологии) MEng (Hons) Университет Кингстън
(Kingston University)
55% 15% 5% - 112 Кингстън ъпон Темз Oncampus на пълно работно време
Аерокосмическо инженерство MEng (Hons) Лондонският университет Queen Mary
(Queen Mary University of London)
81% 15% 0% - 161 Лондон Oncampus на пълно работно време
Аерокосмическо инженерство с година в чужбина BEng (Hons) Лондонският университет Queen Mary
(Queen Mary University of London)
81% 20% 3% - 150 Лондон Oncampus на пълно работно време
Аерокосмическо инженерство с година в чужбина MEng (Hons) Лондонският университет Queen Mary
(Queen Mary University of London)
81% 20% 3% - 150 Лондон Oncampus на пълно работно време
Аерокосмическо инженерство MEng (Hons) Университет Кингстън
(Kingston University)
55% 15% 5% - 112 Кингстън ъпон Темз Oncampus на пълно работно време
Аерокосмическо инженерство MEng (Hons) Университет Кингстън
(Kingston University)
55% 15% 5% - 112 Кингстън ъпон Темз Oncampus на пълно работно време
Авиационно инженерство (със сандвич година) BEng (Hons) Университет Кингстън
(Kingston University)
55% 15% 5% - 112 Кингстън ъпон Темз Oncampus на пълно работно време
Аерокосмическо инженерство (космически технологии) BEng (Hons) Университет Кингстън
(Kingston University)
55% 15% 5% - 112 Кингстън ъпон Темз Oncampus на пълно работно време
Аерокосмическо инженерство (космически технологии) BEng (Hons) Университет Кингстън
(Kingston University)
55% 15% 5% - 112 Кингстън ъпон Темз Oncampus на пълно работно време
Аерокосмическо инженерство (космически технологии) MEng (Hons) Университет Кингстън
(Kingston University)
55% 15% 5% - 112 Кингстън ъпон Темз Oncampus на пълно работно време
Авиационно инженерство BEng (Hons) Университет Кингстън
(Kingston University)
55% 15% 0% - 112 Кингстън ъпон Темз Oncampus на пълно работно време
Аерокосмическо инженерство MSc Университет Кингстън
(Kingston University)
- - - £8690 - Кингстън ъпон Темз Oncampus на непълно работно време
Аерокосмическо инженерство MSc Университет Брунел
(Brunel University)
- - - - - Ъксбридж Oncampus на пълно работно време
 • Wendy Okolo: How I became an aerospace engineer at NASA - Gist Nigeria
  1/1

Работни места и перспективи за кариера

Кариерни перспективи за Аерокосмическо инженерство

15 месеца след дипломирането завършилите този предмет бяха попитани с какво се занимават и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Сред завършилите Аерокосмическо инженерство, които са посочили, че работят, процентът по-долу представя броя на завършилите, които са "съгласни" или "напълно съгласни" с твърденията за тяхната работа.

Специализации в рамките на Аерокосмическо инженерство

 • Аерокосмически материали
 • Ядрена наука и технологии
 • Космически технологии
 • Производствено инженерство
 • Инженеринг на материалите
 • Механично инженерство

Умения, които завършилите смятат за полезни за работата си в Аерокосмическо инженерство

 • Аналитични умения
 • Бизнес умения
 • Критично мислене
 • Математически умения
 • Решаване на проблеми
 • умения за писане
 • Умения за общуване
 • Творчество
 • Внимание към детайлите
 • Управление на проекти и време
 • Познаване на въпросите на безопасността

Изисквано ниво на умения за работа след 15 месеца

Сред завършилите Аерокосмическо инженерство, за които е посочено, че работят, процентът по-долу представя броя на висококвалифицираните спрямо невисококвалифицираните работни места (Unistats).

Работни места на завършилите Аерокосмическо инженерство (15 месеца след завършването)

Примерът по-долу се основава на всички завършили Аерокосмическо инженерство в University of Brighton

60% Специалисти в областта на инженерните науки
20% Професии, свързани с продажби
10% Мениджъри, директори и висши служители
10% Сътрудници в сферата на бизнеса и обществените услуги

Изисквания за влизане / прием

Получете съвет за това кои основни курсове са най-подходящи, за да продължите да следвате Аерокосмическо инженерство. Ако не отговаряте на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивата A или изискванията за владеене на английски език.

Често-задавани въпроси

Високите разходи за наем в Лондон оказват най-голямо влияние върху общите разходи. Изборът ви на място за живеене в Лондон ще има огромно значение за разходите ви за живот. Студентите, които учат в Лондон, плащат средно с 67% повече за наем, отколкото студентите в останалата част на Обединеното кралство. Общите разходи за живот на студентите в Лондон ще бъдат с около 34% по-високи, отколкото в останалата част на Обединеното кралство.