Американски изследвания Бакалаври и магистри в Лондон (American studies)

Програма Университет Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS Град
Испански и латиноамерикански изследвания BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
- 0% 10% £26200 170 Лондон Oncampus на пълно работно време
Американски изследвания BA (Hons) Ричмънд, Американският международен университет в Лондон
(Richmond, The American International University in London)
- - - £15645 - Ричмънд Oncampus на пълно работно време
Американски изследвания разширена степен BA (Hons) Ричмънд, Американският международен университет в Лондон
(Richmond, The American International University in London)
- - - £15645 - Ричмънд Oncampus на пълно работно време
Испански и латиноамерикански изследвания Grad Dip Birkbeck, Лондонски университет
(Birkbeck, University of London)
- - - £13220 - Лондон Oncampus на пълно работно време

Работни места и перспективи за кариера

Кариерни перспективи за Американски изследвания

15 месеца след дипломирането завършилите тази тема бяха запитани за това какво правят и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Сред завършилите Американски изследвания, които са посочили, че работят, процентът по-долу представя броя на завършилите, които са "съгласни" или "напълно съгласни" с твърденията за тяхната работа.

Умения, които завършилите смятат за полезни за работата си в Американски изследвания

  • Способност да разглеждате нещата от различни гледни точки
  • критичен анализ
  • Умения за писмена и устна комуникация
  • Способност за разработване на последователни и убедителни аргументи
  • Работа в екип и способност за самостоятелна работа
  • Способност за изготвяне на групови проекти и презентации
  • Езикови умения
  • Изследователски и аналитични умения
  • Социални и междукултурни умения

Изисквано ниво на умения за работа след 15 месеца

Сред завършилите Американски изследвания, за които е посочено, че работят, процентът по-долу представя броя на висококвалифицираните спрямо невисококвалифицираните работни места (Unistats).

Работни места на завършилите Американски изследвания (15 месеца след завършването)

Примерът по-долу се основава на всички завършили Американски изследвания в University of Hull

30% Секретарски и сродни на тях професии
20% Специалисти в областта на медиите
15% Специалисти в областта на финансите
10% Професии, свързани с обслужването на клиенти
10% Специалисти по уеб и мултимедиен дизайн
10% Елементарни професии
5% Сътрудници в сферата на бизнеса и обществените услуги

Класиране и време за изследване

Изисквания за влизане / прием


Получете съвет за това кои курсове за основи са най-подходящи, за да продължите да учите Американски изследвания. Ако не отговаряте на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивата A или изискванията за владеене на английски език.

Често-задавани въпроси

Високите разходи за наем в Лондон оказват най-голямо влияние върху общите разходи. Изборът ви на място за живеене в Лондон ще има огромно значение за разходите ви за живот. Студентите, които учат в Лондон, плащат средно с 67% повече за наем, отколкото студентите в останалата част на Обединеното кралство. Общите разходи за живот на студентите в Лондон ще бъдат с около 34% по-високи, отколкото в останалата част на Обединеното кралство.