Приложни изчисления Бакалаври и магистри в Лондон (Applied computing)

Програма Университет Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS Град
University of Westminster 68% 6% 5% £14400 109 London Oncampus на пълно работно време
The London School of Economics and Political Science 80% 0% 2% £22430 191 London Oncampus на пълно работно време
University of Greenwich 81% 10% 11% £14500 134 London Oncampus на пълно работно време
University College London 68% 0% 0% £23300 175 London Oncampus на пълно работно време
City University London 68% 10% 1% £20810 126 London Oncampus на пълно работно време
University College London 80% 0% 0% £25800 178 London Oncampus на пълно работно време
New College of the Humanities 93% 0% 15% £14000 113 London Oncampus на пълно работно време
University of Greenwich 81% 10% 11% £14500 134 London Oncampus на непълно работно време
London Metropolitan University 100% 5% 22% £3894 90 London Oncampus на непълно работно време
New College of the Humanities 93% 0% 10% £14000 133 London Oncampus на пълно работно време
New College of the Humanities 84% 0% 15% £14000 128 London Oncampus на пълно работно време
New College of the Humanities 90% 0% 20% £14000 119 London Oncampus на пълно работно време
University of Westminster 68% 6% 5% £14400 109 London Oncampus на пълно работно време
London Metropolitan University 100% 5% 22% £3894 90 London Oncampus на непълно работно време
University of Greenwich 81% 10% 20% £14500 134 London Oncampus на непълно работно време
New College of the Humanities 93% 0% 10% £14000 147 London Oncampus на пълно работно време
Queen Mary University of London 64% 10% 8% - 143 London Oncampus на пълно работно време
New College of the Humanities 77% - 5% £14000 130 London Oncampus на пълно работно време
Birkbeck, University of London 69% 0% 5% £10920 - London Oncampus на непълно работно време
New College of the Humanities 78% - 20% £14000 132 London Oncampus на пълно работно време
University of the Arts London 77% 5% 16% - 110 London Oncampus на пълно работно време
Birkbeck, University of London - - 10% £14560 76 London Oncampus на пълно работно време
Brunel University 76% 7% 11% - 110 Uxbridge Oncampus на пълно работно време
Brunel University 76% 7% 11% - 110 Uxbridge Oncampus на пълно работно време
City University London 68% 10% 1% - 126 London Oncampus на пълно работно време
Middlesex University - - 10% £14000 - London Oncampus на пълно работно време
Kingston University - - 10% £15900 - Kingston upon Thames Oncampus на пълно работно време
Middlesex University - - 10% £13500 - London Oncampus на непълно работно време
Birkbeck, University of London - - 10% £8190 - London Oncampus на непълно работно време
Staffordshire University - - - £14000 - Stoke-on-Trent Oncampus на пълно работно време
The London School of Economics and Political Science - - - £30360 - London Oncampus на пълно работно време
The London School of Economics and Political Science - - - £23520 - London Oncampus на непълно работно време
The London School of Economics and Political Science - - - £30960 - London Oncampus на пълно работно време
The London School of Economics and Political Science - - - £23520 - London Oncampus на пълно работно време
Staffordshire University - - - £14000 - Stoke-on-Trent Oncampus на пълно работно време
Brunel University - - - £9925 - Uxbridge Oncampus на непълно работно време
University of East London - - - £13080 - London Oncampus на пълно работно време
Birkbeck, University of London - - - £5460 - London Oncampus на непълно работно време
Birkbeck, University of London - - - £16380 - London Oncampus на пълно работно време
Staffordshire University - - - £14000 - Stoke-on-Trent Oncampus на пълно работно време
University of Greenwich - - - £14500 - London Oncampus на пълно работно време
Birkbeck, University of London - - - £5460 - London Oncampus на непълно работно време
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus на пълно работно време
University of the Arts London - - - - - London Oncampus на пълно работно време
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus на пълно работно време
Goldsmiths, University of London - - - - - London Oncampus на пълно работно време
Свързани предмети - програми за придобиване на степен в Лондон:
 • B.A. Applied Computing
  1/3
 • BSc Applied Computing LY708
  2/3
 • LDN MET UNI - Computer Science and Applied Computing
  3/3

Работни места и перспективи за кариера

Кариерни перспективи за Приложни изчисления

15 месеца след дипломирането завършилите тази тема бяха запитани за това какво правят и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Сред завършилите Приложни изчисления, които са посочили, че работят, процентът по-долу представя броя на завършилите, които са "съгласни" или "напълно съгласни" с твърденията за тяхната работа.

Работа в съответствие с бъдещите планове

Използване на уменията от обучението

Работата е смислена

Умения, които завършилите смятат за полезни за работата си в Приложни изчисления

 • Познания за актуални езици за програмиране и технологии
 • Познания в областта на софтуерното инженерство
 • Умения в областта на ИТ сигурността
 • Познания за мобилните технологии
 • умения за работа в мрежа
 • Умения за управление на операционни системи
 • Умения за работа с графични приложения
 • Умения за интегриране на данни
 • Умения за комуникация
 • Критично мислене
 • Управление на проекти

Изисквано ниво на умения за работа след 15 месеца

Сред завършилите Приложни изчисления, за които е посочено, че работят, процентът по-долу представя броя на висококвалифицираните спрямо невисококвалифицираните работни места (Unistats).

% Квалифицирани работни места

Класиране и време за изследване

Методи за оценяване

Разпределение на времето за обучениеИзисквания за влизане / прием

Не отговаряте ли на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивото А или изискванията за английски език?
Получете съвет за това кои курсове за основи са най-подходящи за вас, за да можете да се присъедините към Приложни изчисления.

Често-задавани въпроси

Високите разходи за наем в Лондон оказват най-голямо влияние върху общите разходи. Изборът ви на място за живеене в Лондон ще има огромно значение за разходите ви за живот. Студентите, които учат в Лондон, плащат средно с 67% повече за наем, отколкото студентите в останалата част на Обединеното кралство. Общите разходи за живот на студентите в Лондон ще бъдат с около 34% по-високи, отколкото в останалата част на Обединеното кралство.

Наука за данните (включително фундаментална година) - BSc в London Metropolitan University получи най-високата оценка сред всички завършили в Националното проучване на студентите year с оценка 100 от 100 сред респондентите на 15.