Бакалавър и Магистър по Приложни науки за околната среда в Лондон (Applied environmental sciences)

Програма Университет Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS Град
Околна среда и устойчивост с година на основаване BSc (Hons) Бърбек, Лондонски университет
(Birkbeck, University of London)
- 5% 5% - 88 Лондон Oncampus на пълно работно време
Околна среда и устойчивост MSc Бърбек, Лондонски университет
(Birkbeck, University of London)
- - - £19830 - Лондон Oncampus на пълно работно време
Околна среда и устойчивост BSc (Hons) Бърбек, Лондонски университет
(Birkbeck, University of London)
- - - - - Лондон Oncampus на непълно работно време
  • Master of Environmental and Sustainability Studies Program: Student Project Highlights
    1/1

Работни места и перспективи за кариера

Кариерни перспективи за Приложни науки за околната среда

15 месеца след дипломирането завършилите този предмет бяха попитани с какво се занимават и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Сред завършилите Приложни науки за околната среда, които са посочили, че работят, процентът по-долу представя броя на завършилите, които са "съгласни" или "напълно съгласни" с твърденията за тяхната работа.

Умения, които завършилите смятат за полезни за работата си в Приложни науки за околната среда

  • Изследване
  • Аналитични умения
  • Умения за разработване на проекти
  • Решаване на проблеми
  • Умения за общуване
  • Работа в екип
  • Умения за наблюдение

Изисквано ниво на умения за работа след 15 месеца

Сред завършилите Приложни науки за околната среда, за които е посочено, че работят, процентът по-долу представя броя на висококвалифицираните спрямо невисококвалифицираните работни места (Unistats).

Работни места на завършилите Приложни науки за околната среда (15 месеца след завършването)

Примерът по-долу се основава на всички завършили Приложни науки за околната среда в University of Brighton

25% Сътрудници в областта на социалните грижи и жилищното настаняване
20% Професии, свързани със защитни услуги
10% Професии, свързани с преподаване и грижи за деца
10% Лични услуги, свързани с грижи
10% Професионалисти в областта на преподаването
10% Елементарни професии
10% Професии в областта на изкуството, литературата и медиите

Изисквания за влизане / прием

Получете съвет за това кои основни курсове са най-подходящи, за да продължите да следвате Приложни науки за околната среда. Ако не отговаряте на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивата A или изискванията за владеене на английски език.

Често-задавани въпроси

Високите разходи за наем в Лондон оказват най-голямо влияние върху общите разходи. Изборът ви на място за живеене в Лондон ще има огромно значение за разходите ви за живот. Студентите, които учат в Лондон, плащат средно с 67% повече за наем, отколкото студентите в останалата част на Обединеното кралство. Общите разходи за живот на студентите в Лондон ще бъдат с около 34% по-високи, отколкото в останалата част на Обединеното кралство.