Приложна статистика Бакалаври и магистри в Лондон (Applied statistics)

Програма Университет Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS Град
Приложна статистика MSc Birkbeck, Лондонски университет
(Birkbeck, University of London)
- - - £9915 - Лондон Oncampus на непълно работно време
Приложна статистика и финансово моделиране MSc Birkbeck, Лондонски университет
(Birkbeck, University of London)
- - - £24000 - Лондон Oncampus на пълно работно време
Приложна статистика MSc Middlesex University
(Middlesex University)
- - - £99 - Лондон Oncampus на непълно работно време
 • Practical Training in the Master of Applied Statistics
  1/1

Работни места и перспективи за кариера

Кариерни перспективи за Приложна статистика

15 месеца след дипломирането завършилите тази тема бяха запитани за това какво правят и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Сред завършилите Приложна статистика, които са посочили, че работят, процентът по-долу представя броя на завършилите, които са "съгласни" или "напълно съгласни" с твърденията за тяхната работа.

Умения, които завършилите смятат за полезни за работата си в Приложна статистика

 • Математически умения
 • Ясно разбиране на статистическите термини и понятия
 • Аналитични умения
 • Умения за комуникация
 • Решаване на проблеми
 • Способност за предаване на резултатите и констатациите на специалисти, които не са статистици
 • Способност за оказване на влияние върху другите
 • Стратегически подход към работата
 • Внимание към детайлите
 • Способност за самостоятелна работа и работа в екип

Изисквано ниво на умения за работа след 15 месеца

Сред завършилите Приложна статистика, за които е посочено, че работят, процентът по-долу представя броя на висококвалифицираните спрямо невисококвалифицираните работни места (Unistats).

Работни места на завършилите Приложна статистика (15 месеца след завършването)

Примерът по-долу се основава на всички завършили Приложна статистика в The London School of Economics and Political Science

35% Елементарни професии
30% Сътрудници в областта на науката, техниката и технологиите
10% Сътрудници в сферата на бизнеса и обществените услуги
10% Професии, свързани с преподаване и грижи за деца
5%
0% Професии, свързани с продажби
0% Професионалисти в областта на преподаването

Изисквания за влизане / прием


Получете съвет за това кои курсове за основи са най-подходящи, за да продължите да учите Приложна статистика. Ако не отговаряте на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивата A или изискванията за владеене на английски език.

Често-задавани въпроси

Високите разходи за наем в Лондон оказват най-голямо влияние върху общите разходи. Изборът ви на място за живеене в Лондон ще има огромно значение за разходите ви за живот. Студентите, които учат в Лондон, плащат средно с 67% повече за наем, отколкото студентите в останалата част на Обединеното кралство. Общите разходи за живот на студентите в Лондон ще бъдат с около 34% по-високи, отколкото в останалата част на Обединеното кралство.