Приложна статистика Бакалаври и магистри в Лондон (Applied statistics)

Програма Университет Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS Град
Birkbeck, University of London - - - £8190 - London Oncampus на непълно работно време
Birkbeck, University of London - - - £5460 - London Oncampus на непълно работно време
Middlesex University - - - £84 - London Oncampus на непълно работно време
Свързани предмети - програми за придобиване на степен в Лондон:
 • Practical Training in the Master of Applied Statistics
  1/1

Умения, които завършилите смятат за полезни за работата си в Приложна статистика

 • Математически умения
 • Ясно разбиране на статистическите термини и понятия
 • Аналитични умения
 • Умения за комуникация
 • Решаване на проблеми
 • Способност за предаване на резултатите и констатациите на специалисти, които не са статистици
 • Способност за оказване на влияние върху другите
 • Стратегически подход към работата
 • Внимание към детайлите
 • Способност за самостоятелна работа и работа в екип