Бакалавър и Магистър по Класически гръцки изследвания в Лондон (Classical Greek studies)

Програма Университет Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS Град
Гръцки и английски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
90% 5% 10% £26200 185 Лондон Oncampus на пълно работно време
Латински с гръцки език (с обучение в чужбина) BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
- - - £24000 - Лондон Oncampus на пълно работно време
Гръцки език с латински език (с обучение в чужбина) BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
- - - £24000 - Лондон Oncampus на пълно работно време
Латински език (с гръцки език) BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
- - - £24000 - Лондон Oncampus на пълно работно време
Гръцки с латински BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
- - - £24000 - Лондон Oncampus на пълно работно време

Работни места и перспективи за кариера

Кариерни перспективи за Класически гръцки изследвания

15 месеца след дипломирането завършилите този предмет бяха попитани с какво се занимават и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Сред завършилите Класически гръцки изследвания, които са посочили, че работят, процентът по-долу представя броя на завършилите, които са "съгласни" или "напълно съгласни" с твърденията за тяхната работа.

Умения, които завършилите смятат за полезни за работата си в Класически гръцки изследвания

  • Езикови умения
  • Изследователски и аналитични умения
  • Умения за общуване
  • Социални и междукултурни умения
  • способност за изучаване и разбиране на трудни теми
  • Способност за критично оценяване на източници, които помагат за формулиране на аргументи

Изисквано ниво на умения за работа след 15 месеца

Сред завършилите Класически гръцки изследвания, за които е посочено, че работят, процентът по-долу представя броя на висококвалифицираните спрямо невисококвалифицираните работни места (Unistats).

Работни места на завършилите Класически гръцки изследвания (15 месеца след завършването)

Примерът по-долу се основава на всички завършили Класически гръцки изследвания в King's College London

30% Административни професии
20% Професии, свързани с продажби
20% Специалисти в областта на бизнеса, научните изследвания и администрацията
10% Сътрудници в областта на науката, техниката и технологиите
5% Професии в областта на изкуството, литературата и медиите
5% Мениджъри, директори и висши служители
5% Специалисти по качество и регулиране
5% Сътрудници в сферата на бизнеса и обществените услуги

Изисквания за влизане / прием

Получете съвет за това кои основни курсове са най-подходящи, за да продължите да следвате Класически гръцки изследвания. Ако не отговаряте на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивата A или изискванията за владеене на английски език.

Често-задавани въпроси

Високите разходи за наем в Лондон оказват най-голямо влияние върху общите разходи. Изборът ви на място за живеене в Лондон ще има огромно значение за разходите ви за живот. Студентите, които учат в Лондон, плащат средно с 67% повече за наем, отколкото студентите в останалата част на Обединеното кралство. Общите разходи за живот на студентите в Лондон ще бъдат с около 34% по-високи, отколкото в останалата част на Обединеното кралство.