Бакалавър и Магистър по Работа в общността в Лондон (Community work)

Програма Университет Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS Град
Психосоциална работа в общността BA (Hons) Университет на Източен Лондон
(University of East London)
54% 10% 17% £14160 104 Лондон Oncampus на пълно работно време
Работа с младежи и общности (с признаване на JNC) MSc Лондонски университет Метрополитан
(London Metropolitan University)
- - - £2020 - Лондон Oncampus на непълно работно време
Психосоциална работа в общността (с подготвителна година) BA (Hons) Университет на Източен Лондон
(University of East London)
- - - £14160 - Лондон Oncampus на пълно работно време
Работа с младежта и общността (практика за напреднали) MSc Лондонски университет Метрополитан
(London Metropolitan University)
- - - £1100 - Лондон Oncampus на непълно работно време
Интересувате се от курсове извън Лондон?
13 Работа в общността Курсове в Обединеното кралство.
 • Careers in Community Work
  1/1

Работни места и перспективи за кариера

Кариерни перспективи за Работа в общността

15 месеца след дипломирането завършилите този предмет бяха попитани с какво се занимават и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Сред завършилите Работа в общността, които са посочили, че работят, процентът по-долу представя броя на завършилите, които са "съгласни" или "напълно съгласни" с твърденията за тяхната работа.

Умения, които завършилите смятат за полезни за работата си в Работа в общността

 • Добри умения за слушане
 • Умения за застъпничество и работа в мрежа
 • Способност за интерпретиране, анализиране и представяне на данни
 • Отлична комуникация
 • Умения за междуличностно общуване и изграждане на екип
 • Умения за провеждане на проучвания
 • Познаване на социални въпроси
 • Отношение, при което не се налагат преценки
 • Творческо мислене
 • политически, социални умения и умения за водене на преговори
 • Съчувствие и съпричастност към другите
 • Мотивиращ подход към работата

Изисквано ниво на умения за работа след 15 месеца

Сред завършилите Работа в общността, за които е посочено, че работят, процентът по-долу представя броя на висококвалифицираните спрямо невисококвалифицираните работни места (Unistats).

Работни места на завършилите Работа в общността (15 месеца след завършването)

Примерът по-долу се основава на всички завършили Работа в общността в Anglia Ruskin University

75% Специалисти в областта на информационните технологии
10% Мениджъри, директори и висши служители

Изисквания за влизане / прием

Получете съвет за това кои основни курсове са най-подходящи, за да продължите да следвате Работа в общността. Ако не отговаряте на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивата A или изискванията за владеене на английски език.

Често-задавани въпроси

Високите разходи за наем в Лондон оказват най-голямо влияние върху общите разходи. Изборът ви на място за живеене в Лондон ще има огромно значение за разходите ви за живот. Студентите, които учат в Лондон, плащат средно с 67% повече за наем, отколкото студентите в останалата част на Обединеното кралство. Общите разходи за живот на студентите в Лондон ще бъдат с около 34% по-високи, отколкото в останалата част на Обединеното кралство.