Бакалавър и Магистър по Сравнително литературознание в Лондон (Comparative literary studies)

Програма Университет Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS Град
Сравнителна литература BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
77% 5% 5% £26200 177 Лондон Oncampus на пълно работно време
Сравнително литературознание с година в чужбина BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
82% 5% 0% £26200 158 Лондон Oncampus на пълно работно време
Испанистика и сравнително литературознание BA (Hons) Лондонският университет Queen Mary
(Queen Mary University of London)
36% 5% 15% - 135 Лондон Oncampus на пълно работно време
Немски език и сравнително литературознание BA (Hons) Лондонският университет Queen Mary
(Queen Mary University of London)
67% 5% 25% - 130 Лондон Oncampus на пълно работно време
Сравнителна литература BA (Hons) Лондонският университет Queen Mary
(Queen Mary University of London)
78% 0% 15% - 138 Лондон Oncampus на пълно работно време
Сравнително литературознание с година в чужбина BA (Hons) Лондонският университет Queen Mary
(Queen Mary University of London)
80% 5% 10% - 123 Лондон Oncampus на пълно работно време
Сравнително литературознание и езикознание BA (Hons) Лондонският университет Queen Mary
(Queen Mary University of London)
67% 0% 10% - 141 Лондон Oncampus на пълно работно време
Сравнително литературознание и кинознание BA (Hons) Лондонският университет Queen Mary
(Queen Mary University of London)
80% 5% 15% - 150 Лондон Oncampus на пълно работно време
Класически изследвания и сравнителна литература BA (Hons) Кралският колеж в Лондон
(King's College London)
70% 5% 10% - 169 Лондон Oncampus на пълно работно време
Сравнително литературознание с кинознание BA (Hons) Кралският колеж в Лондон
(King's College London)
70% 5% 30% - 161 Лондон Oncampus на пълно работно време
Френска и сравнителна литература BA (Hons) Лондонският университет Queen Mary
(Queen Mary University of London)
44% 10% 10% - 142 Лондон Oncampus на пълно работно време
Сравнителна литература BA (Hons) Кралският колеж в Лондон
(King's College London)
75% 5% 10% - 178 Лондон Oncampus на пълно работно време
Сравнително литературознание и езикознание с една година в чужбина BA (Hons) Лондонският университет Queen Mary
(Queen Mary University of London)
67% 0% 10% - 141 Лондон Oncampus на пълно работно време
Сравнително литературознание и кинознание с година в чужбина BA (Hons) Лондонският университет Queen Mary
(Queen Mary University of London)
80% 5% 10% - 139 Лондон Oncampus на пълно работно време
Руски език и сравнително литературознание BA (Hons) Лондонският университет Queen Mary
(Queen Mary University of London)
67% 5% 20% - 144 Лондон Oncampus на пълно работно време

Работни места и перспективи за кариера

Кариерни перспективи за Сравнително литературознание

15 месеца след дипломирането завършилите този предмет бяха попитани с какво се занимават и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Сред завършилите Сравнително литературознание, които са посочили, че работят, процентът по-долу представя броя на завършилите, които са "съгласни" или "напълно съгласни" с твърденията за тяхната работа.

Умения, които завършилите смятат за полезни за работата си в Сравнително литературознание

  • Умения за слушане
  • Умения за говорене
  • Умения за четене
  • Умения за писане
  • Осъзнаване на звуците на езика
  • Способност за разбиране на връзката между буквите и звуковете
  • Умения за овладяване на речника
  • умения за правопис
  • Умения за разбиране

Изисквано ниво на умения за работа след 15 месеца

Сред завършилите Сравнително литературознание, за които е посочено, че работят, процентът по-долу представя броя на висококвалифицираните спрямо невисококвалифицираните работни места (Unistats).

Работни места на завършилите Сравнително литературознание (15 месеца след завършването)

Примерът по-долу се основава на всички завършили Сравнително литературознание в King's College London

15% Професии, свързани с продажби
15% Квалифицирани професии
10% Професионалисти в областта на преподаването
10% Лични услуги, свързани с грижи
10% Професии, свързани с отдих, пътуване и други персонални услуги
10% Елементарни професии
10% Професии в областта на дизайна

Класиране и време за изследване

Изисквания за влизане / прием

Получете съвет за това кои основни курсове са най-подходящи, за да продължите да следвате Сравнително литературознание. Ако не отговаряте на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивата A или изискванията за владеене на английски език.

Често-задавани въпроси

Високите разходи за наем в Лондон оказват най-голямо влияние върху общите разходи. Изборът ви на място за живеене в Лондон ще има огромно значение за разходите ви за живот. Студентите, които учат в Лондон, плащат средно с 67% повече за наем, отколкото студентите в останалата част на Обединеното кралство. Общите разходи за живот на студентите в Лондон ще бъдат с около 34% по-високи, отколкото в останалата част на Обединеното кралство.