Холандски изследвания Бакалаври и магистри в Лондон (Dutch studies)

Програма Университет Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS Град
Холандски и руски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
66% 5% 10% £23300 178 Лондон Oncampus на пълно работно време
Холандски и норвежки език BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 5% 10% £21260 186 Лондон Oncampus на пълно работно време
Холандски език (4 години) BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 5% 10% £23300 186 Лондон Oncampus на пълно работно време
Холандски език и мениджмънт BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
74% 0% 5% £23300 193 Лондон Oncampus на пълно работно време
Нидерландски и сръбски/хърватски език BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
66% 5% 10% £23300 178 Лондон Oncampus на пълно работно време
Нидерландски и шведски език BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 5% 10% £23300 186 Лондон Oncampus на пълно работно време
Холандски език и история на изкуството BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
88% 5% 10% £23300 180 Лондон Oncampus на пълно работно време
Нидерландски и иврит BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 5% 10% £23300 186 Лондон Oncampus на пълно работно време
Холандски и идиш BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
82% 5% 10% £21260 184 Лондон Oncampus на пълно работно време
Холандски език с филмови науки BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 5% 10% £23300 186 Лондон Oncampus на пълно работно време
Холандски и немски език BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 5% 10% £21260 186 Лондон Oncampus на пълно работно време
Холандски език с обучение по мениджмънт BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
74% 0% 5% £23300 193 Лондон Oncampus на пълно работно време
Холандски и унгарски език BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
82% 5% 10% £23300 184 Лондон Oncampus на пълно работно време
Холандски и английски език BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
90% 5% 10% £23300 186 Лондон Oncampus на пълно работно време
Нидерландски и украински BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
66% 5% 10% £23300 178 Лондон Oncampus на пълно работно време
Холандски и полски език BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
82% 5% 10% £23300 184 Лондон Oncampus на пълно работно време
Нидерландски и италиански език BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 5% 10% £21260 180 Лондон Oncampus на пълно работно време
Холандски и португалски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
76% 5% 10% £21260 176 Лондон Oncampus на пълно работно време
Холандски и фински език BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
82% 5% 10% £23300 184 Лондон Oncampus на пълно работно време
Холандски и латински език BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
91% 5% 10% £23300 181 Лондон Oncampus на пълно работно време
Холандски и испански BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
76% 5% 10% £23300 176 Лондон Oncampus на пълно работно време
Холандски език и философия BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
74% 5% 10% £23300 182 Лондон Oncampus на пълно работно време
Холандски и френски език BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
88% 0% 5% £23300 180 Лондон Oncampus на пълно работно време
Нидерландски и румънски език BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
66% 5% 10% £23300 178 Лондон Oncampus на пълно работно време
Свързани предмети - програми за придобиване на степен в Лондон:

Работни места и перспективи за кариера

Кариерни перспективи за Холандски изследвания

15 месеца след дипломирането завършилите тази тема бяха запитани за това какво правят и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Сред завършилите Холандски изследвания, които са посочили, че работят, процентът по-долу представя броя на завършилите, които са "съгласни" или "напълно съгласни" с твърденията за тяхната работа.

Специализации в рамките на Холандски изследвания

  • Нидерландско езикознание
  • Историческа нидерландска литература
  • Съвременна нидерландска литература
  • Речева комуникация, теория на аргументацията и реторика

Умения, които завършилите смятат за полезни за работата си в Холандски изследвания

  • Езикови умения
  • Изследователски и аналитични умения
  • Умения за общуване
  • Социални и междукултурни умения
  • способност за изучаване и разбиране на трудни теми
  • Способност за критично оценяване на източници, които помагат за формулиране на аргументи

Изисквано ниво на умения за работа след 15 месеца

Сред завършилите Холандски изследвания, за които е посочено, че работят, процентът по-долу представя броя на висококвалифицираните спрямо невисококвалифицираните работни места (Unistats).

Работни места на завършилите Холандски изследвания (15 месеца след завършването)

Примерът по-долу се основава на всички завършили Холандски изследвания в King's College London

25% Сътрудници в сферата на бизнеса и обществените услуги
20% Професии в областта на изкуството, литературата и медиите
10% Мениджъри, директори и висши служители
10% Специалисти в областта на финансите
10% Специалисти по управление на бизнес и финансови проекти
5% Специалисти в областта на информационните технологии
5% Професионалисти в областта на преподаването
5% Специалисти в областта на бизнеса, научните изследвания и администрацията
5% Сътрудници в областта на социалните грижи и жилищното настаняване
5% Професии, свързани със защитни услуги

Изисквания за влизане / прием


Получете съвет за това кои курсове за основи са най-подходящи, за да продължите да учите Холандски изследвания. Ако не отговаряте на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивата A или изискванията за владеене на английски език.

Често-задавани въпроси

Високите разходи за наем в Лондон оказват най-голямо влияние върху общите разходи. Изборът ви на място за живеене в Лондон ще има огромно значение за разходите ви за живот. Студентите, които учат в Лондон, плащат средно с 67% повече за наем, отколкото студентите в останалата част на Обединеното кралство. Общите разходи за живот на студентите в Лондон ще бъдат с около 34% по-високи, отколкото в останалата част на Обединеното кралство.

Холандски и латински език - BA (Hons) в Университетски колеж Лондон получи най-високата оценка сред всички завършили в Националното проучване на студентите 2022 с оценка 91 от 100 сред респондентите на 35.