Околна среда и обществено здраве Бакалаври и магистри в Лондон (Environmental and public health)

Програма Университет Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS Град
Middlesex University 50% 7% 0% £14000 85 London Oncampus на пълно работно време
Middlesex University 50% 7% 0% £14000 85 London Oncampus на пълно работно време
London Metropolitan University 50% 7% 0% £13750 85 London Oncampus на пълно работно време
University of Greenwich 50% 7% 0% £14500 85 London Oncampus на пълно работно време
City University London 50% 7% 0% £14050 85 London Oncampus на пълно работно време
University of Greenwich 92% 2% 11% £14500 96 London Oncampus на пълно работно време
University of East London 52% 15% 35% £13320 108 London Oncampus на пълно работно време
University of Greenwich 92% 2% 11% £14500 96 London Oncampus на пълно работно време
University of East London 52% 15% 35% £13320 108 London Oncampus на пълно работно време
University of West London - - - - - Ealing Oncampus на пълно работно време
Croydon College - - 35% £6995 - London Oncampus на пълно работно време
Coventry University 67% - 10% - 99 Coventry Oncampus на пълно работно време
Brunel University 67% - 10% £9925 99 Uxbridge Oncampus на непълно работно време
London Metropolitan University 67% - 10% £1805 99 London Oncampus на непълно работно време
Queen Mary University of London 67% - 10% - 99 London Oncampus на пълно работно време
London Metropolitan University 67% - 10% £15576 99 London Oncampus на пълно работно време
Brunel University 67% - 10% £6615 99 Uxbridge Oncampus на непълно работно време
University of Greenwich 67% - 10% - 99 London Oncampus на пълно работно време
University of Westminster 50% 7% 0% - 85 London Oncampus на пълно работно време
University of West London 93% 1% 5% - 144 Ealing Oncampus на пълно работно време
Свързани предмети - програми за придобиване на степен в Лондон:

Работни места и перспективи за кариера

Кариерни перспективи за Околна среда и обществено здраве

15 месеца след дипломирането завършилите тази тема бяха запитани за това какво правят и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Сред завършилите Околна среда и обществено здраве, които са посочили, че работят, процентът по-долу представя броя на завършилите, които са "съгласни" или "напълно съгласни" с твърденията за тяхната работа.

Работа в съответствие с бъдещите планове

Използване на уменията от обучението

Работата е смислена

Умения, които завършилите смятат за полезни за работата си в Околна среда и обществено здраве

 • Умения за писмена и устна комуникация
 • Интерперсонални умения
 • Внимателно отношение към детайлите
 • Способност за анализиране
 • Решаване на проблеми
 • Осъзнаване на околната среда
 • Познаване на софтуер за планиране на ресурсите на предприятието
 • Познания и опит в областта на природните науки
 • Убеждаваща комуникация
 • Дедуктивни разсъждения
 • Критично мислене

Изисквано ниво на умения за работа след 15 месеца

Сред завършилите Околна среда и обществено здраве, за които е посочено, че работят, процентът по-долу представя броя на висококвалифицираните спрямо невисококвалифицираните работни места (Unistats).

% Квалифицирани работни места

Работни места на завършилите Околна среда и обществено здраве (15 месеца след завършването)

Примерът по-долу се основава на всички завършили Околна среда и обществено здраве в University of East London

40% Лични услуги, свързани с грижи
5% Мениджъри, директори и висши служители
5% Професии, свързани с отдих, пътуване и други персонални услуги
5% Професионалисти в областта на преподаването
5% Професии, свързани с обслужването на клиенти
5% Сътрудници в областта на социалните грижи и жилищното настаняване
5% Професии, свързани със защитни услуги
5% Сътрудници в сферата на бизнеса и обществените услуги
5% Професионалисти в областта на медицинските сестри

Изисквания за влизане / прием

Тарифа на UCAS за приетите студенти за Околна среда и обществено здраве

Не отговаряте ли на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивото А или изискванията за английски език?
Получете съвет за това кои курсове за основи са най-подходящи за вас, за да можете да се присъедините към Околна среда и обществено здраве.

Често-задавани въпроси

Средната заплата на завършилите Околна среда и обществено здраве е £25000 15 месеца след завършването, £23345 3 години след завършването и £269915 години след завършването.

Обществено здраве в University of West London получи най-високата оценка сред всички завършили в Националното проучване на студентите year с оценка 93 от 100 сред респондентите на 15.