Бакалавър и Магистър по Европейски изследвания в Лондон (European studies)

Програма Университет Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS Град
Унгарски и източноевропейски изследвания (4 години) BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
66% 5% 0% £26200 170 Лондон Oncampus на пълно работно време
Украински и източноевропейски изследвания (4 години) BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Лондон Oncampus на пълно работно време
Чешки (със словашки) и източноевропейски изследвания (4 години) BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Лондон Oncampus на пълно работно време
Сръбски/хърватски и източноевропейски изследвания (4 години) BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Лондон Oncampus на пълно работно време
Румънски и източноевропейски изследвания (4 години) BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Лондон Oncampus на пълно работно време
Политика, социология и източноевропейски изследвания с една година в чужбина BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
75% 0% 0% £26200 159 Лондон Oncampus на пълно работно време
Български и източноевропейски изследвания (4 години) BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Лондон Oncampus на пълно работно време
Политика, социология и източноевропейски изследвания BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
76% 0% 5% £26200 177 Лондон Oncampus на пълно работно време
Икономика и бизнес с източноевропейски изследвания (с една година в чужбина) (4 години) BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 3% 1% £26200 178 Лондон Oncampus на пълно работно време
Икономика и бизнес с източноевропейски изследвания BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
31% 3% 0% £26200 160 Лондон Oncampus на пълно работно време
Полски и източноевропейски изследвания (4 години) BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Лондон Oncampus на пълно работно време
Финландски и източноевропейски изследвания (4 години) BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Лондон Oncampus на пълно работно време
Европеистика: Испански език с една година в чужбина BA (Hons) Кралският колеж в Лондон
(King's College London)
67% 10% 0% - 175 Лондон Oncampus на пълно работно време
Европеистика: Немски език с година в чужбина BA (Hons) Кралският колеж в Лондон
(King's College London)
- - - - - Лондон Oncampus на пълно работно време
Европеистика: Френски език с една година в чужбина BA (Hons) Кралският колеж в Лондон
(King's College London)
- - - - - Лондон Oncampus на пълно работно време
Европейски изследвания MPhil Лондонското училище по икономика и политически науки
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Лондон Oncampus на пълно работно време
Интересувате се от курсове извън Лондон?
61 Европейски изследвания Курсове в Обединеното кралство.

Работни места и перспективи за кариера

Кариерни перспективи за Европейски изследвания

15 месеца след дипломирането завършилите този предмет бяха попитани с какво се занимават и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Сред завършилите Европейски изследвания, които са посочили, че работят, процентът по-долу представя броя на завършилите, които са "съгласни" или "напълно съгласни" с твърденията за тяхната работа.

Специализации в рамките на Европейски изследвания

 • Международно право
 • Международни отношения
 • Журналистика за радио и телевизия
 • Правителствена администрация
 • Културна антропология
 • Преподаване

Умения, които завършилите смятат за полезни за работата си в Европейски изследвания

 • Езикови умения
 • Изследователски и аналитични умения
 • Умения за общуване
 • Социални и междукултурни умения
 • способност за изучаване и разбиране на трудни теми
 • Способност за критично оценяване на източници, които помагат за формулиране на аргументи

Изисквано ниво на умения за работа след 15 месеца

Сред завършилите Европейски изследвания, за които е посочено, че работят, процентът по-долу представя броя на висококвалифицираните спрямо невисококвалифицираните работни места (Unistats).

Работни места на завършилите Европейски изследвания (15 месеца след завършването)

Примерът по-долу се основава на всички завършили Европейски изследвания в King's College London

15% Професии, свързани с продажби
15% Квалифицирани професии
10% Професионалисти в областта на преподаването
10% Лични услуги, свързани с грижи
10% Професии, свързани с отдих, пътуване и други персонални услуги
10% Елементарни професии
10% Професии в областта на дизайна

Класиране и време за изследване

Изисквания за влизане / прием

Получете съвет за това кои основни курсове са най-подходящи, за да продължите да следвате Европейски изследвания. Ако не отговаряте на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивата A или изискванията за владеене на английски език.

Често-задавани въпроси

Високите разходи за наем в Лондон оказват най-голямо влияние върху общите разходи. Изборът ви на място за живеене в Лондон ще има огромно значение за разходите ви за живот. Студентите, които учат в Лондон, плащат средно с 67% повече за наем, отколкото студентите в останалата част на Обединеното кралство. Общите разходи за живот на студентите в Лондон ще бъдат с около 34% по-високи, отколкото в останалата част на Обединеното кралство.