Бакалавър и Магистър по Финансово управление в Лондон (Financial management)

Програма Университет Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS Град
Финансов мениджмънт MSc Университет Мидълсекс
(Middlesex University)
- - - £12700 - Лондон Oncampus на непълно работно време
Финансово управление и риск MSc Университет на Гринуич
(University of Greenwich)
- - - £18150 - Лондон Oncampus на пълно работно време
Международен финансов мениджмънт MSc Лондонският университет Queen Mary
(Queen Mary University of London)
- - - - - Лондон Oncampus на пълно работно време
Интересувате се от курсове извън Лондон?
46 Финансово управление Курсове в Обединеното кралство.
 • Jessica's experience - International Master in Accounting & Financial Management class of 2017
  1/1

Работни места и перспективи за кариера

Кариерни перспективи за Финансово управление

15 месеца след дипломирането завършилите този предмет бяха попитани с какво се занимават и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Сред завършилите Финансово управление, които са посочили, че работят, процентът по-долу представя броя на завършилите, които са "съгласни" или "напълно съгласни" с твърденията за тяхната работа.

Умения, които завършилите смятат за полезни за работата си в Финансово управление

 • Лидерство
 • Решаване на проблеми
 • Умения за общуване
 • Аналитични умения
 • Интерперсонални умения
 • Математически умения
 • Внимание към детайлите
 • Организационни умения
 • Способност за разбиране и оценка на сценариите за парични потоци
 • Наблюдение на договори с доставчици или правителствени договори
 • Способност за осигуряване на системи за финансово управление
 • Прилагане на съвременни математически методи
 • Способност за прогнозиране на бъдещи приходи и разходи
 • Способност за самостоятелна работа и работа в екип
 • Технологични умения

Изисквано ниво на умения за работа след 15 месеца

Сред завършилите Финансово управление, за които е посочено, че работят, процентът по-долу представя броя на висококвалифицираните спрямо невисококвалифицираните работни места (Unistats).

Работни места на завършилите Финансово управление (15 месеца след завършването)

Примерът по-долу се основава на всички завършили Финансово управление в Anglia Ruskin University

35% Специалисти в областта на инженерните науки
20% Професии, свързани с обслужването на клиенти
15% Специалисти в областта на финансите
10% Сътрудници в сферата на бизнеса и обществените услуги
5% Административни професии
5% Лични услуги, свързани с грижи
5% Мениджъри, директори и висши служители
5% Елементарни професии
5% Сътрудници в сферата на бизнеса и обществените услуги

Изисквания за влизане / прием

Получете съвет за това кои основни курсове са най-подходящи, за да продължите да следвате Финансово управление. Ако не отговаряте на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивата A или изискванията за владеене на английски език.

Често-задавани въпроси

Високите разходи за наем в Лондон оказват най-голямо влияние върху общите разходи. Изборът ви на място за живеене в Лондон ще има огромно значение за разходите ви за живот. Студентите, които учат в Лондон, плащат средно с 67% повече за наем, отколкото студентите в останалата част на Обединеното кралство. Общите разходи за живот на студентите в Лондон ще бъдат с около 34% по-високи, отколкото в останалата част на Обединеното кралство.