Бакалавър и Магистър по Германистика в Лондон (German studies)

Програма Университет Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS Град
Немски и иврит BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
- 5% 5% £26200 162 Лондон Oncampus на пълно работно време
Немски език и история (4 години) BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 5% 5% £26200 173 Лондон Oncampus на пълно работно време
Немски и украински BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Лондон Oncampus на пълно работно време
Немски език и философия BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 5% 5% £26200 171 Лондон Oncampus на пълно работно време
Немски и румънски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Лондон Oncampus на пълно работно време
Немски и сръбски/хърватски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Лондон Oncampus на пълно работно време
Немски и норвежки BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 5% 5% £26200 162 Лондон Oncampus на пълно работно време
Немски език и история на изкуството BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 5% 5% £26200 180 Лондон Oncampus на пълно работно време
Немски език (4 години) BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 5% 5% £26200 162 Лондон Oncampus на пълно работно време
Немски и английски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
90% 5% 5% £26200 162 Лондон Oncampus на пълно работно време
Немски и португалски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 5% 5% £26200 164 Лондон Oncampus на пълно работно време
Немски и шведски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 5% 5% £26200 162 Лондон Oncampus на пълно работно време
Немски и еврейски изследвания BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 5% 5% £26200 162 Лондон Oncampus на пълно работно време
Немски и унгарски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 5% 5% £26200 167 Лондон Oncampus на пълно работно време
Немски език с обучение по мениджмънт BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
74% 5% 5% £26200 168 Лондон Oncampus на пълно работно време
Немски език с кинознание BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 5% 5% £26200 162 Лондон Oncampus на пълно работно време
Немски и руски език BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Лондон Oncampus на пълно работно време
Немски и латински BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 5% 5% £26200 173 Лондон Oncampus на пълно работно време
Немски и полски език BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Лондон Oncampus на пълно работно време
Немски език и идиш BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
- 5% 5% £26200 167 Лондон Oncampus на пълно работно време
Немски и испански език BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 5% 40% £26200 164 Лондон Oncampus на пълно работно време
Немски и италиански BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 5% 5% £26200 173 Лондон Oncampus на пълно работно време
Немски език и сравнително литературознание BA (Hons) Лондонският университет Queen Mary
(Queen Mary University of London)
67% 5% 25% - 130 Лондон Oncampus на пълно работно време
Филмознание и немски език (4 години) BA (Hons) Лондонският университет Queen Mary
(Queen Mary University of London)
67% 5% 25% - 132 Лондон Oncampus на пълно работно време
Немски език с бизнес мениджмънт (4 години) BA (Hons) Лондонският университет Queen Mary
(Queen Mary University of London)
71% 6% 9% - 138 Лондон Oncampus на пълно работно време
Немски език и политика (4 години) BA (Hons) Лондонският университет Queen Mary
(Queen Mary University of London)
62% 3% 7% - 135 Лондон Oncampus на пълно работно време
Немски език и лингвистика (4 години) BA (Hons) Лондонският университет Queen Mary
(Queen Mary University of London)
67% 0% 10% - 134 Лондон Oncampus на пълно работно време
Германистика Grad Dip Бърбек, Лондонски университет
(Birkbeck, University of London)
- - - £6610 - Лондон Oncampus на непълно работно време
Интересувате се от курсове извън Лондон?
189 Германистика Курсове в Обединеното кралство.
 • Why I Chose German Studies
  1/1

Работни места и перспективи за кариера

Кариерни перспективи за Германистика

15 месеца след дипломирането завършилите този предмет бяха попитани с какво се занимават и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Сред завършилите Германистика, които са посочили, че работят, процентът по-долу представя броя на завършилите, които са "съгласни" или "напълно съгласни" с твърденията за тяхната работа.

Умения, които завършилите смятат за полезни за работата си в Германистика

 • Слушане
 • Четене
 • говорене
 • Писане
 • Културна осведоменост
 • Способност за превод и тълкуване на документи
 • Събиране, оценка и тълкуване на информация
 • Ръководене и участие в дискусии и групи
 • Организиране на работното си натоварване за спазване на крайните срокове
 • Разработване на мнения и предлагане на идеи
 • Четете страници с текст и подбирайте основните моменти

Изисквано ниво на умения за работа след 15 месеца

Сред завършилите Германистика, за които е посочено, че работят, процентът по-долу представя броя на висококвалифицираните спрямо невисококвалифицираните работни места (Unistats).

Работни места на завършилите Германистика (15 месеца след завършването)

Примерът по-долу се основава на всички завършили Германистика в University of Kent

30% Професионалисти в областта на медицинските сестри
10% Елементарни професии
10% Професии, свързани с отдих, пътуване и други персонални услуги
10% Сътрудници в сферата на бизнеса и обществените услуги
10% Професии, свързани с преподаване и грижи за деца
5% Услуги по грижа за животните и контрол върху тях
5% Административни професии
5% Специалисти в областта на природните и социалните науки
5% Професии, свързани с продажби
5% Сътрудници в сферата на бизнеса и обществените услуги

Класиране и време за изследване

Изисквания за влизане / прием

Получете съвет за това кои основни курсове са най-подходящи, за да продължите да следвате Германистика. Ако не отговаряте на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивата A или изискванията за владеене на английски език.

Често-задавани въпроси

Високите разходи за наем в Лондон оказват най-голямо влияние върху общите разходи. Изборът ви на място за живеене в Лондон ще има огромно значение за разходите ви за живот. Студентите, които учат в Лондон, плащат средно с 67% повече за наем, отколкото студентите в останалата част на Обединеното кралство. Общите разходи за живот на студентите в Лондон ще бъдат с около 34% по-високи, отколкото в останалата част на Обединеното кралство.