Бакалавър и Магистър по Съвременна история в Лондон (Modern history)

Програма Университет Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS Град
Съвременна история BA (Hons) Университет Брунел
(Brunel University)
- - - £17665 - Ъксбридж Oncampus на пълно работно време
Съвременна история със стаж BA (Hons) Университет Брунел
(Brunel University)
- - - £17665 - Ъксбридж Oncampus на пълно работно време
Съвременна история MA Лондонското училище по икономика и политически науки
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Лондон Oncampus на пълно работно време
Интересувате се от курсове извън Лондон?
42 Съвременна история Курсове в Обединеното кралство.

Работни места и перспективи за кариера

Кариерни перспективи за Съвременна история

15 месеца след дипломирането завършилите този предмет бяха попитани с какво се занимават и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Сред завършилите Съвременна история, които са посочили, че работят, процентът по-долу представя броя на завършилите, които са "съгласни" или "напълно съгласни" с твърденията за тяхната работа.

Умения, които завършилите смятат за полезни за работата си в Съвременна история

  • Комуникационни умения
  • Аналитични умения
  • Използване на информационни технологии за управление
  • Учене за учене
  • Числова грамотност
  • Хронологично мислене
  • Историческо разбиране
  • Умения за историческо изследване
  • Исторически анализ и интерпретация
  • Умения за представяне

Изисквано ниво на умения за работа след 15 месеца

Сред завършилите Съвременна история, за които е посочено, че работят, процентът по-долу представя броя на висококвалифицираните спрямо невисококвалифицираните работни места (Unistats).

Работни места на завършилите Съвременна история (15 месеца след завършването)

Примерът по-долу се основава на всички завършили Съвременна история в Anglia Ruskin University

25% Административни професии
25% Специалисти в областта на социалните грижи
15% Квалифицирани професии
5% Професии, свързани с преподаване и грижи за деца
5% Лични услуги, свързани с грижи
5% Сътрудници в областта на социалните грижи и жилищното настаняване
5% Елементарни професии
5% Професии, свързани със защитни услуги
5% Сътрудници в областта на здравеопазването
5% Професии, свързани с продажби

Изисквания за влизане / прием

Получете съвет за това кои основни курсове са най-подходящи, за да продължите да следвате Съвременна история. Ако не отговаряте на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивата A или изискванията за владеене на английски език.

Често-задавани въпроси

Високите разходи за наем в Лондон оказват най-голямо влияние върху общите разходи. Изборът ви на място за живеене в Лондон ще има огромно значение за разходите ви за живот. Студентите, които учат в Лондон, плащат средно с 67% повече за наем, отколкото студентите в останалата част на Обединеното кралство. Общите разходи за живот на студентите в Лондон ще бъдат с около 34% по-високи, отколкото в останалата част на Обединеното кралство.