Бакалавър и Магистър по Музейни изследвания в Лондон (Museum studies)

Програма Университет Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS Град
Музейни култури с кураторство MA Бърбек, Лондонски университет
(Birkbeck, University of London)
- - - £19830 - Лондон Oncampus на пълно работно време
Музейни култури с управление на колекциите MA Бърбек, Лондонски университет
(Birkbeck, University of London)
- - - £9915 - Лондон Oncampus на непълно работно време
Музейни култури MA Бърбек, Лондонски университет
(Birkbeck, University of London)
- - - £19830 - Лондон Oncampus на пълно работно време
Изследване на музеи и галерии MA Университет Кингстън
(Kingston University)
- - - £18700 - Кингстън ъпон Темз Oncampus на пълно работно време
Интересувате се от курсове извън Лондон?
31 Музейни изследвания Курсове в Обединеното кралство.
  • WHY I CHOSE MUSEUM STUDIES: THE HANDS-ON EXPERIENCE
    1/1

Работни места и перспективи за кариера

Кариерни перспективи за Музейни изследвания

15 месеца след дипломирането завършилите този предмет бяха попитани с какво се занимават и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Сред завършилите Музейни изследвания, които са посочили, че работят, процентът по-долу представя броя на завършилите, които са "съгласни" или "напълно съгласни" с твърденията за тяхната работа.

Умения, които завършилите смятат за полезни за работата си в Музейни изследвания

  • Интерес и познания по история
  • Внимание към детайлите
  • Способност за добра работа с други хора
  • Гъвкавост
  • Способност за проявяване на инициатива
  • Умения за вербална комуникация
  • Лидерство

Изисквано ниво на умения за работа след 15 месеца

Сред завършилите Музейни изследвания, за които е посочено, че работят, процентът по-долу представя броя на висококвалифицираните спрямо невисококвалифицираните работни места (Unistats).

Работни места на завършилите Музейни изследвания (15 месеца след завършването)

Примерът по-долу се основава на всички завършили Музейни изследвания в East Sussex College

15% Мениджъри, директори и висши служители
15% Секретарски и сродни на тях професии
15% Оператори на процеси, съоръжения и машини
10% Професионалисти в областта на преподаването
10% Специалисти в областта на социалните грижи
10% Специалисти в областта на информационните технологии
10% Елементарни професии
5% Специалисти в областта на бизнеса, научните изследвания и администрацията
5% Сътрудници в областта на науката, техниката и технологиите
5% Сътрудници в областта на науката, техниката и технологиите

Изисквания за влизане / прием

Получете съвет за това кои основни курсове са най-подходящи, за да продължите да следвате Музейни изследвания. Ако не отговаряте на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивата A или изискванията за владеене на английски език.

Често-задавани въпроси

Високите разходи за наем в Лондон оказват най-голямо влияние върху общите разходи. Изборът ви на място за живеене в Лондон ще има огромно значение за разходите ви за живот. Студентите, които учат в Лондон, плащат средно с 67% повече за наем, отколкото студентите в останалата част на Обединеното кралство. Общите разходи за живот на студентите в Лондон ще бъдат с около 34% по-високи, отколкото в останалата част на Обединеното кралство.