Ядрена физика и физика на елементарните частици Бакалаври и магистри в Лондон (Nuclear and particle physics)

Програма Университет Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS Град
Queen Mary University of London 64% 10% 8% - 139 London Oncampus на пълно работно време
Queen Mary University of London 64% 10% 8% - 139 London Oncampus на пълно работно време
Queen Mary University of London 64% 10% 8% - 139 London Oncampus на пълно работно време
Свързани предмети - програми за придобиване на степен в Лондон:
 • [email protected] | Prof. XIAO Meng, a particle physicist
  1/2
 • life of a particle physicist
  2/2

Работни места и перспективи за кариера

Кариерни перспективи за Ядрена физика и физика на елементарните частици

15 месеца след дипломирането завършилите тази тема бяха запитани за това какво правят и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Сред завършилите Ядрена физика и физика на елементарните частици, които са посочили, че работят, процентът по-долу представя броя на завършилите, които са "съгласни" или "напълно съгласни" с твърденията за тяхната работа.

Работа в съответствие с бъдещите планове

Използване на уменията от обучението

Работата е смислена

Умения, които завършилите смятат за полезни за работата си в Ядрена физика и физика на елементарните частици

 • Силен опит в областта на физиката
 • Инженерни и математически познания
 • Умения за провеждане на научни изследвания
 • Способност за работа с компютърни програми
 • Умения за събиране на данни
 • Аналитични умения
 • Решаване на проблеми
 • Организационни умения
 • Добри умения за планиране

Изисквано ниво на умения за работа след 15 месеца

Сред завършилите Ядрена физика и физика на елементарните частици, за които е посочено, че работят, процентът по-долу представя броя на висококвалифицираните спрямо невисококвалифицираните работни места (Unistats).

% Квалифицирани работни места

Работни места на завършилите Ядрена физика и физика на елементарните частици (15 месеца след завършването)

Примерът по-долу се основава на всички завършили Ядрена физика и физика на елементарните частици в Imperial College of Science

35% Специалисти в областта на информационните технологии
20% Специалисти в областта на финансите
20% Специалисти в областта на бизнеса, научните изследвания и администрацията
5% Професионалисти в областта на преподаването
5% Сътрудници в сферата на бизнеса и обществените услуги
5% Специалисти в областта на природните и социалните науки
5% Специалисти в областта на инженерните науки
5% Сътрудници в областта на науката, техниката и технологиите

Класиране и време за изследване

Методи за оценяване

Разпределение на времето за обучениеИзисквания за влизане / прием

Не отговаряте ли на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивото А или изискванията за английски език?
Получете съвет за това кои курсове за основи са най-подходящи за вас, за да можете да се присъедините към Ядрена физика и физика на елементарните частици.

Често-задавани въпроси

Високите разходи за наем в Лондон оказват най-голямо влияние върху общите разходи. Изборът ви на място за живеене в Лондон ще има огромно значение за разходите ви за живот. Студентите, които учат в Лондон, плащат средно с 67% повече за наем, отколкото студентите в останалата част на Обединеното кралство. Общите разходи за живот на студентите в Лондон ще бъдат с около 34% по-високи, отколкото в останалата част на Обединеното кралство.

Физика с физика на елементарните частици с година в чужбина - BSc (Hons) в Queen Mary University of London получи най-високата оценка сред всички завършили в Националното проучване на студентите year с оценка 64 от 100 сред респондентите на 40.