Бакалавър и Магистър по Английски език в Лондон (Portuguese language)

Програма Университет Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS Град
Български и португалски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
76% 10% 5% £26200 167 Лондон Oncampus на пълно работно време
Норвежки и португалски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 5% 5% £26200 164 Лондон Oncampus на пълно работно време
Украински и португалски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
76% 10% 5% £26200 167 Лондон Oncampus на пълно работно време
Италиански и португалски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 10% 0% £26200 175 Лондон Oncampus на пълно работно време
Шведски и португалски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 5% 5% £26200 164 Лондон Oncampus на пълно работно време
Испански и португалски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
76% 10% 5% £26200 166 Лондон Oncampus на пълно работно време
Румънски и португалски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
76% 10% 5% £26200 167 Лондон Oncampus на пълно работно време
Френски и португалски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
88% 5% 5% £26200 178 Лондон Oncampus на пълно работно време
Датски и португалски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 5% 5% £26200 164 Лондон Oncampus на пълно работно време
Руски и португалски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 0% 0% £26200 149 Лондон Oncampus на пълно работно време
Немски и португалски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 5% 5% £26200 164 Лондон Oncampus на пълно работно време
Унгарски и португалски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
76% 10% 5% £26200 169 Лондон Oncampus на пълно работно време
Холандски и португалски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
79% 5% 5% £26200 164 Лондон Oncampus на пълно работно време
Финландски и португалски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
76% 10% 5% £26200 169 Лондон Oncampus на пълно работно време
Сръбски/хърватски и португалски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
76% 10% 5% £26200 167 Лондон Oncampus на пълно работно време
Полски и португалски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
76% 10% 5% £26200 167 Лондон Oncampus на пълно работно време
Чешки и португалски BA (Hons) Университетски колеж Лондон
(University College London)
76% 10% 5% £26200 167 Лондон Oncampus на пълно работно време
Интересувате се от курсове извън Лондон?
149 Английски език Курсове в Обединеното кралство.

Работни места и перспективи за кариера

Кариерни перспективи за Английски език

15 месеца след дипломирането завършилите този предмет бяха попитани с какво се занимават и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Сред завършилите Английски език, които са посочили, че работят, процентът по-долу представя броя на завършилите, които са "съгласни" или "напълно съгласни" с твърденията за тяхната работа.

Умения, които завършилите смятат за полезни за работата си в Английски език

 • Слушане
 • Четене
 • говорене
 • Писане
 • Културна осведоменост
 • Способност за превод и тълкуване на документи
 • Събиране, оценка и тълкуване на информация
 • Ръководене и участие в дискусии и групи
 • Организиране на работното си натоварване за спазване на крайните срокове
 • Разработване на мнения и предлагане на идеи
 • Четете страници с текст и подбирайте основните моменти

Изисквано ниво на умения за работа след 15 месеца

Сред завършилите Английски език, за които е посочено, че работят, процентът по-долу представя броя на висококвалифицираните спрямо невисококвалифицираните работни места (Unistats).

Работни места на завършилите Английски език (15 месеца след завършването)

Примерът по-долу се основава на всички завършили Английски език в King's College London

20% Административни професии
20% Мениджъри, директори и висши служители
10% Професии в областта на дизайна
10% Специалисти по уеб и мултимедиен дизайн
10% Професии в областта на дизайна
5% Сътрудници в областта на науката, техниката и технологиите
5% Квалифицирани професии
5% Професии, свързани с продажби

Изисквания за влизане / прием

Получете съвет за това кои основни курсове са най-подходящи, за да продължите да следвате Английски език. Ако не отговаряте на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивата A или изискванията за владеене на английски език.

Често-задавани въпроси

Високите разходи за наем в Лондон оказват най-голямо влияние върху общите разходи. Изборът ви на място за живеене в Лондон ще има огромно значение за разходите ви за живот. Студентите, които учат в Лондон, плащат средно с 67% повече за наем, отколкото студентите в останалата част на Обединеното кралство. Общите разходи за живот на студентите в Лондон ще бъдат с около 34% по-високи, отколкото в останалата част на Обединеното кралство.