Бакалавър и Магистър по Преподаване на деца със специални нужди в Лондон (Special needs teaching)

Програма Университет Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS Град
Специални образователни потребности и приобщаваща практика FdA Университет Кингстън
(Kingston University)
88% 0% 0% - - Кингстън ъпон Темз Oncampus на пълно работно време
Специални образователни потребности и приобщаваща практика Top-Up BA (Hons) Университет Кингстън
(Kingston University)
- - - - - Кингстън ъпон Темз Oncampus на пълно работно време
Национална награда за координация на специалните образователни потребности (NASENCO) PgCert Университет Кингстън
(Kingston University)
- - - - - Кингстън ъпон Темз Oncampus на непълно работно време
 • A day in the life of a special education teacher
  1/2
 • DAY IN THE LIFE OF A SPECIAL EDUCATION TEACHER VLOG: BEHAVIOR, TESTING, AND MEETINGS
  2/2

Работни места и перспективи за кариера

Кариерни перспективи за Преподаване на деца със специални нужди

15 месеца след дипломирането завършилите този предмет бяха попитани с какво се занимават и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Сред завършилите Преподаване на деца със специални нужди, които са посочили, че работят, процентът по-долу представя броя на завършилите, които са "съгласни" или "напълно съгласни" с твърденията за тяхната работа.

Умения, които завършилите смятат за полезни за работата си в Преподаване на деца със специални нужди

 • Пасиенс
 • Организационни умения
 • Адаптивност
 • Емпатия
 • Работа в екип
 • Умения за общуване
 • Отдаденост на усъвършенстването
 • Познаване на теорията и практиката
 • Умения за слушане

Изисквано ниво на умения за работа след 15 месеца

Сред завършилите Преподаване на деца със специални нужди, за които е посочено, че работят, процентът по-долу представя броя на висококвалифицираните спрямо невисококвалифицираните работни места (Unistats).

Работни места на завършилите Преподаване на деца със специални нужди (15 месеца след завършването)

Примерът по-долу се основава на всички завършили Преподаване на деца със специални нужди в Barnsley College

30%
30% Административни професии
10% Секретарски и сродни на тях професии
10% Сътрудници в сферата на бизнеса и обществените услуги
10% Професии, свързани с продажби
10% Мениджъри, директори и висши служители

Изисквания за влизане / прием

Получете съвет за това кои основни курсове са най-подходящи, за да продължите да следвате Преподаване на деца със специални нужди. Ако не отговаряте на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивата A или изискванията за владеене на английски език.

Често-задавани въпроси

Високите разходи за наем в Лондон оказват най-голямо влияние върху общите разходи. Изборът ви на място за живеене в Лондон ще има огромно значение за разходите ви за живот. Студентите, които учат в Лондон, плащат средно с 67% повече за наем, отколкото студентите в останалата част на Обединеното кралство. Общите разходи за живот на студентите в Лондон ще бъдат с около 34% по-високи, отколкото в останалата част на Обединеното кралство.