Управление на туризма Бакалаври и магистри в Лондон (Tourism management)

Програма Университет Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS Град
University of Greenwich 70% 4% 0% £14500 125 London Oncampus на непълно работно време
University of Westminster 73% 0% 5% £14400 113 London Oncampus на пълно работно време
University of East London 77% 7% 15% £13320 94 London Oncampus на пълно работно време
University of Greenwich 61% 4% 5% £14500 131 London Oncampus на пълно работно време
University of Greenwich 70% 4% 0% £14500 125 London Oncampus на пълно работно време
University of West London 87% 7% 6% £13250 102 Ealing Oncampus на пълно работно време
University of East London 77% 7% 15% £13320 94 London Oncampus на пълно работно време
University of West London 87% 7% 6% £13250 102 Ealing Oncampus на пълно работно време
Middlesex University 74% 5% 11% £14000 89 London Oncampus на пълно работно време
Middlesex University 74% 5% 11% £14000 89 London Oncampus на пълно работно време
London Metropolitan University 53% - 15% £15576 49 London Oncampus на пълно работно време
London Metropolitan University 53% - 15% £3894 49 London Oncampus на непълно работно време
London Metropolitan University 53% - 15% £3894 49 London Oncampus на непълно работно време
Coventry University 83% 11% 10% - 118 Coventry Oncampus на пълно работно време
Coventry University 93% 11% 3% - 130 Coventry Oncampus на пълно работно време
Coventry University - - 0% - 57 Coventry Oncampus на пълно работно време
University of Greenwich - - 0% £15000 57 London Oncampus на непълно работно време
London Metropolitan University - - 0% £13750 57 London Oncampus на пълно работно време
HCUC, Harrow College & Uxbridge College - - 0% £7682 57 Harrow Oncampus на пълно работно време
The London College UCK - - 65% - - Hounslow Oncampus на пълно работно време
City University London - - 65% £21420 - London Oncampus на непълно работно време
University of West London - - 65% £12750 - Ealing Oncampus на пълно работно време
The London College UCK - - 65% - - Hounslow Oncampus на пълно работно време
London Metropolitan University - - 65% £1805 - London Oncampus на непълно работно време
Westminster Kingsway College - - 65% - - London Oncampus на пълно работно време
University of West London - - - - - Ealing Oncampus на пълно работно време
University of West London - - - - - Ealing Oncampus на пълно работно време
University of Westminster - - - - - London Oncampus на непълно работно време
University of West London - - - - - Ealing Oncampus на пълно работно време
University of West London - - - - - Ealing Oncampus на пълно работно време
Свързани предмети - програми за придобиване на степен в Лондон:
 • Difference Between Tourism Management and Hospitality Management
  1/2
 • MSc. International Tourism Marketing & Management
  2/2

Работни места и перспективи за кариера

Кариерни перспективи за Управление на туризма

15 месеца след дипломирането завършилите тази тема бяха запитани за това какво правят и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Сред завършилите Управление на туризма, които са посочили, че работят, процентът по-долу представя броя на завършилите, които са "съгласни" или "напълно съгласни" с твърденията за тяхната работа.

Работа в съответствие с бъдещите планове

Използване на уменията от обучението

Работата е смислена

Специализации в рамките на Управление на туризма

 • Международен туризъм
 • Гостоприемство
 • Наследство и устойчивост
 • Екотуризъм
 • Селищно развитие
 • Маркетинг
 • Човешки ресурси

Умения, които завършилите смятат за полезни за работата си в Управление на туризма

 • Емпатия и емоционална интелигентност
 • Работа в екип
 • Стрес и управление на времето
 • Решаване на проблеми
 • стратегия и иновации
 • Отлично обслужване на клиенти
 • Процедури за безопасност
 • Наблюдение на сигурността
 • Наблюдение
 • Силна комуникация
 • Организационни умения
 • Решаване на проблеми
 • Придържане към политиката
 • Интерперсонални умения
 • Организация и делегиране
 • Предварително планиране и стратегическо мислене
 • Търговска осведоменост
 • Менторство
 • Умения за управление

Изисквано ниво на умения за работа след 15 месеца

Сред завършилите Управление на туризма, за които е посочено, че работят, процентът по-долу представя броя на висококвалифицираните спрямо невисококвалифицираните работни места (Unistats).

% Квалифицирани работни места

Работни места на завършилите Управление на туризма (15 месеца след завършването)

Примерът по-долу се основава на всички завършили Управление на туризма в Middlesex University

20% Сътрудници в сферата на бизнеса и обществените услуги
20% Професии, свързани с отдих, пътуване и други персонални услуги
15% Професии, свързани с продажби
10% Секретарски и сродни на тях професии
5% Други специалисти в областта на образованието
5% Професии, свързани с обслужването на клиенти
5% Елементарни професии
5% Административни професии

Класиране и време за изследване

Методи за оценяване

Разпределение на времето за обучениеИзисквания за влизане / прием

Не отговаряте ли на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивото А или изискванията за английски език?
Получете съвет за това кои курсове за основи са най-подходящи за вас, за да можете да се присъедините към Управление на туризма.

Често-задавани въпроси

Високите разходи за наем в Лондон оказват най-голямо влияние върху общите разходи. Изборът ви на място за живеене в Лондон ще има огромно значение за разходите ви за живот. Студентите, които учат в Лондон, плащат средно с 67% повече за наем, отколкото студентите в останалата част на Обединеното кралство. Общите разходи за живот на студентите в Лондон ще бъдат с около 34% по-високи, отколкото в останалата част на Обединеното кралство.

Управление на спорта и свободното време - BA (Hons) в Coventry University получи най-високата оценка сред всички завършили в Националното проучване на студентите year с оценка 93 от 100 сред респондентите на 60.