Строителство и архитектурна среда Онлайн бакалавърски и магистърски курсове в Обединеното кралство (Construction and the built environment)

Програма Университет Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS Град
De Montfort University - - - - - Leicester На линия на непълно работно време
Derby College - - - £12000 - Derby На линия на пълно работно време
University College of Estate Management - - - - - Reading На линия на непълно работно време
Свързани предмети - онлайн програми за обучение:
 • MSc Project Management in the Built Environment at Oxford Brookes University
  1/4
 • Working Life in the Built Environment
  2/4
 • Cities and the built environment
  3/4
 • An overview of the Faculty of Engineering Science and The Built Environment
  4/4

Специализации в рамките на Строителство и архитектурна среда

 • Архитектурна технология
 • Строително геодезическо заснемане
 • Строително инженерство
 • Управление на строителството

Често-задавани въпроси

 • Следните степени се предлагат за обучение в Строителство и архитектурна среда:
 • Master of Science - MSc
 • Higher National Diploma - HND
 • Certificate of Higher Education - CertHE