Околна среда и обществено здраве Онлайн бакалавърски и магистърски курсове в Обединеното кралство (Environmental and public health)

Програма Университет Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Обществено здраве BSc (Hons) - На линия Университетът в Манчестър
(The University of Manchester)
75% 3% 5% - 165 На линия на пълно работно време
Обществено здраве (онлайн обучение) MPH - На линия Единбургският университет
(The University of Edinburgh)
- - - - - На линия на непълно работно време
Специализирани медицински сестри за обществено здраве в общността (Health Visiting) PgDip - На линия Университет на Западна Шотландия
(University of the West of Scotland)
- - - - - На линия на непълно работно време
Зъболекарско обществено здраве, политика и лидерство онлайн MSc - На линия Лондонският университет Queen Mary
(Queen Mary University of London)
- - - - - На линия на непълно работно време
Професионално здраве PgCert - На линия Университетът в Манчестър
(The University of Manchester)
- - - - - На линия на непълно работно време
Магистър по обществено здраве (превенция и контрол на заразните болести) PgCert - На линия Университетът в Манчестър
(The University of Manchester)
- - - - - На линия на непълно работно време
Глобално обществено здраве (онлайн) PgDip - На линия Лондонският университет Queen Mary
(Queen Mary University of London)
- - - - - На линия на непълно работно време
Обществено здраве (уеб-базирано обучение) PgDip - На линия Университетът в Манчестър
(The University of Manchester)
- - - - - На линия на пълно работно време
Магистърска степен по обществено здраве (глобално здраве) PgCert - На линия Университетът в Манчестър
(The University of Manchester)
- - - - - На линия на непълно работно време
Обществено здраве (уеб-базирано обучение) MRes - На линия Университетът в Манчестър
(The University of Manchester)
- - - - - На линия на непълно работно време
Медицински сестри (обществено здраве) MSc - На линия Университет Шефилд Халам
(Sheffield Hallam University)
- - - - - На линия на непълно работно време
Магистър по обществено здраве (дентално обществено здраве) PgDip - На линия Университетът в Манчестър
(The University of Manchester)
- - - - - На линия на непълно работно време
 • Environmental Public Health
  1/2
 • Environmental and Public Health (CAD)
  2/2

заплата

Данни за заплатите на студентите с бакалавърска степен

Заплати на всички завършили Околна среда и обществено здраве в Обединеното кралство (предимно студенти в бакалавърска степен)

  15 месеца след дипломирането 3 години след дипломирането 5 години след дипломирането
Средна заплата £31061 £25183 £28833
диапазон 25-75 персентил £24633 - £35959 £19077 - £30317 £22042 - £34333

Заплата на всички завършили в Обединеното кралство по всички предмети

  15 месеца след дипломирането 3 години след дипломирането 5 години след дипломирането
Средна заплата £28622 £26058 £28760
диапазон 25-75 персентил £25135 - £34432 £18308 - £30135 £22600 - £34380

Работни места и перспективи за кариера

Кариерни перспективи за Околна среда и обществено здраве

15 месеца след дипломирането завършилите този предмет бяха попитани с какво се занимават и дали работят, за настоящата си работа и перспективите си.

Текущи работни места

Сред завършилите Околна среда и обществено здраве, които са посочили, че работят, процентът по-долу представя броя на завършилите, които са "съгласни" или "напълно съгласни" с твърденията за тяхната работа.

Изисквания за влизане / прием

Получете съвет за това кои основни курсове са най-подходящи, за да продължите да следвате Околна среда и обществено здраве. Ако не отговаряте на минималните изисквания по отношение на точките в UCAS, нивата A или изискванията за владеене на английски език.

Често-задавани въпроси

 • Следните степени се предлагат за обучение в Околна среда и обществено здраве:
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Master of Public Health - MPH
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Master of Science - MSc
 • Master of Research - MRes

Според проучване на Североизточния университет от 2019 г. 83% от ръководителите на предприятия смятат, че онлайн дипломата на известна институция има същата стойност като еквивалентна диплома в учебното заведение. Същото проучване установява, че репутацията на онлайн дипломите се е увеличила драстично през последното десетилетие. Репутацията на институцията обикновено е по-важна от това дали степента е получена онлайн. COVID пандемията е заличила всякаква стигма, която онлайн образованието може да е имало в миналото.