Проучвания в областта на храните и напитките Онлайн бакалавърски и магистърски курсове в Обединеното кралство (Food and beverage studies)

Свързани предмети - онлайн програми за обучение:

Често-задавани въпроси

  • Следните степени се предлагат за обучение в Проучвания в областта на храните и напитките:
  • Master of Science - MSc
  • Postgraduate Certificate - PgCert
  • Postgraduate Diploma - PgDip
  • Professional Development Diploma - PDD

Според проучване на Североизточния университет от 2019 г. 83% от ръководителите на предприятия смятат, че онлайн дипломата на известна институция има същата стойност като еквивалентна диплома в учебното заведение. Същото проучване установява, че репутацията на онлайн дипломите се е увеличила драстично през последното десетилетие. Репутацията на институцията обикновено е по-важна от това дали степента е получена онлайн. Пандемията от ковида е заличила всякаква стигма, която онлайн образованието може да е имало в миналото.