Френски изследвания Онлайн бакалавърски и магистърски курсове в Обединеното кралство (French studies)

Програма Университет Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS Град
The Open University - - - - - Milton Keynes На линия на непълно работно време
The Open University - - - - - Milton Keynes На линия на непълно работно време
The Open University - - - - - Milton Keynes На линия на непълно работно време
The Open University - - - - - Milton Keynes На линия на непълно работно време
The Open University - - - - - Milton Keynes На линия на непълно работно време
The Open University - - - - - Milton Keynes На линия на непълно работно време
The Open University - - - - - Milton Keynes На линия на непълно работно време
University of Birmingham - - - - - Birmingham На линия на пълно работно време
The Open University - - - - - Milton Keynes На линия на непълно работно време
The Open University - - - - - Milton Keynes На линия на непълно работно време
Свързани предмети - онлайн програми за обучение:
 • Meet French Studies University Language Student Jazz
  1/3
 • French Studies | Priscilla Wu, iBBA Student
  2/3
 • Studying at the Department of French
  3/3

Често-задавани въпроси

 • Следните степени се предлагат за обучение в Френски изследвания:
 • Diploma of Higher Education - DipHE
 • Certificate of Higher Education - CertHE
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Research - MA (Res)
 • Doctor of Philosophy - PhD