Германистика Онлайн бакалавърски и магистърски курсове в Обединеното кралство (German studies)

Програма Университет Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS Град
The Open University - - - - - Milton Keynes На линия на непълно работно време
The Open University - - - - - Milton Keynes На линия на непълно работно време
The Open University - - - - - Milton Keynes На линия на непълно работно време
The Open University - - - - - Milton Keynes На линия на непълно работно време
The Open University - - - - - Milton Keynes На линия на непълно работно време
The Open University - - - - - Milton Keynes На линия на непълно работно време
The Open University - - - - - Milton Keynes На линия на непълно работно време
The Open University - - - - - Milton Keynes На линия на непълно работно време
The Open University - - - - - Milton Keynes На линия на непълно работно време
University of Birmingham - - - - - Birmingham На линия на пълно работно време
Свързани предмети - онлайн програми за обучение:
 • Department of German
  1/2
 • 7 Most Demanded Jobs for Humanities / BA Hons Students in German Field || German Gyan - Nidhi Jain
  2/2

Често-задавани въпроси

 • Следните степени се предлагат за обучение в Германистика:
 • Diploma of Higher Education - DipHE
 • Certificate of Higher Education - CertHE
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Research - MA (Res)
 • Doctor of Philosophy - PhD