Висше образование Онлайн бакалавърски и магистърски курсове в Обединеното кралство (Higher education)

Програма Университет Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Сертификат за следдипломна квалификация в областта на висшето образование (PGCHE) PgCert - На линия Фалмутски университет
(Falmouth University)
- - - - - На линия на непълно работно време
Учене и преподаване във висшето образование PgCert - На линия Университет Кингстън
(Kingston University)
- - - - - На линия на непълно работно време
Учене и преподаване (висше образование) PgCert - На линия Университет Англиа Рускин
(Anglia Ruskin University)
- - - - - На линия на непълно работно време
Искате да учите в кампуса?
17 Кампус Висше образование Бакалаври и Магистри в Лондон
В кампуса Бакалаври и магистри в Обединеното кралство.
  • Master's Program: Student Affairs Administration in Higher Education (SAAHE)
    1/2
  • GradUCon: Careers in Higher Education Administration
    2/2

Често-задавани въпроси

  • Следните степени се предлагат за обучение в Висше образование:
  • Postgraduate Certificate - PgCert

Според проучване на Североизточния университет от 2019 г. 83% от ръководителите на предприятия смятат, че онлайн дипломата на известна институция има същата стойност като еквивалентна диплома в учебното заведение. Същото проучване установява, че репутацията на онлайн дипломите се е увеличила драстично през последното десетилетие. Репутацията на институцията обикновено е по-важна от това дали степента е получена онлайн. COVID пандемията е заличила всякаква стигма, която онлайн образованието може да е имало в миналото.