Испанистика Онлайн бакалавърски и магистърски курсове в Обединеното кралство (Spanish studies)

Програма Университет Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS Град
The Open University - - - - - Milton Keynes На линия на непълно работно време
The Open University - - - - - Milton Keynes На линия на непълно работно време
The Open University - - - - - Milton Keynes На линия на непълно работно време
The Open University - - - - - Milton Keynes На линия на непълно работно време
The Open University - - - - - Milton Keynes На линия на непълно работно време
The Open University - - - - - Milton Keynes На линия на непълно работно време
The Open University - - - - - Milton Keynes На линия на непълно работно време
The Open University - - - - - Milton Keynes На линия на непълно работно време
University of Birmingham - - - - - Birmingham На линия на пълно работно време
The Open University - - - - - Milton Keynes На линия на непълно работно време
Свързани предмети - онлайн програми за обучение:
 • What Jobs Can you Get When You Know Spanish? | What Job Can I do With Foreign Language Skills?​
  1/4
 • 10 THINGS YOU SHOULD KNOW; BEFORE majoring in SPANISH
  2/4
 • Helpful Tips for Spanish Majors/Minors - Language Learning Journey - Spanish Major
  3/4
 • Spanish Studies - Lead with Languages!
  4/4

Често-задавани въпроси

 • Следните степени се предлагат за обучение в Испанистика:
 • Diploma of Higher Education - DipHE
 • Certificate of Higher Education - CertHE
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Research - MA (Res)
 • Doctor of Philosophy - PhD