Aberystwyth University
Списък на всички курсове и степени, предлагани от Aberystwyth University
- Бакалавърски / бакалавърски и магистърски / следдипломни програми -

191 Бакалавър / Бакалавърски курсове на Aberystwyth University - Каталог

Счетоводство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Счетоводство и финанси и информатика BSc (Hons) 86% 0% 8% £16520 112 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и финанси/икономика BSc (Hons) 91% 10% 5% £16520 110 Oncampus на пълно работно време
Математика/Счетоводство и финанси BSc (Hons) 97% 5% 5% £16520 120 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и финанси (с интегрирана година на основаване) BSc (Hons) 90% 5% 10% £16520 107 Oncampus на пълно работно време
Право и счетоводство и финанси LLB (Hons) 69% 5% 1% £16520 116 Oncampus на пълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Уелски език на професионалното работно място, Бизнес и мениджмънт BA (Hons) 81% 10% 10% £16520 145 Oncampus на пълно работно време
Управление на туризма (с интегрирана година на основаване) BSc (Hons) 86% 5% 20% £16520 121 Oncampus на пълно работно време
Икономика/Бизнес и управление BSc (Hons) 91% 10% 5% £16520 126 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и мениджмънт и информатика BSc (Hons) 91% 10% 5% £16520 126 Oncampus на пълно работно време
Селско стопанство с бизнес мениджмънт (с интегрирана година в индустрията) BSc (Hons) 73% 4% 5% £18830 136 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и финанси/Бизнес и мениджмънт BSc (Hons) 81% 10% 10% £16520 124 Oncampus на пълно работно време
Психология и бизнес и мениджмънт BSc (Hons) 91% 0% 8% £16520 127 Oncampus на пълно работно време
Математика/Бизнес и управление BSc (Hons) 97% 5% 5% £16520 136 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и мениджмънт (с интегрирана година на основаване) BSc (Hons) 81% 10% 10% £16520 130 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и мениджмънт/немски език BSc (Hons) 81% 10% 10% £15375 130 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и мениджмънт/Френски език BSc (Hons) 81% 10% 10% £16520 135 Oncampus на пълно работно време

Управление на туризма

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Испански език и управление на приключенския туризъм BA (Hons) 86% 5% 20% £16520 127 Oncampus на пълно работно време
Управление на туризма/испански език BSc (Hons) 86% 5% 20% £16520 127 Oncampus на пълно работно време
Управление на приключенския туризъм BSc (Hons) 86% 5% 20% £16520 121 Oncampus на пълно работно време

Маркетинг

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Маркетинг/френски език BSc (Hons) 90% 5% 15% £15375 135 Oncampus на пълно работно време
Управление на туризма/маркетинг BSc (Hons) 86% 5% 15% £16520 125 Oncampus на пълно работно време
Маркетинг (с интегрирана година на основаване) BSc (Hons) 90% 5% 15% £16520 125 Oncampus на пълно работно време
Дигитален маркетинг BSc (Hons) 90% 5% 15% £16520 125 Oncampus на пълно работно време
Маркетинг/бизнес и управление BSc (Hons) 81% 10% 10% £16520 129 Oncampus на пълно работно време

Финанси

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес финанси BSc (Hons) 90% 5% 10% £16520 102 Oncampus на пълно работно време

Сладководна биология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Морска и сладководна биология (с интегрирана година в индустрията) BSc (Hons) 87% 5% 10% £18830 129 Oncampus на пълно работно време
Морска и сладководна биология BSc (Hons) 87% 5% 10% £18830 115 Oncampus на пълно работно време

Зоология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Зоология BSc (Hons) 87% 0% 10% £18830 124 Oncampus на пълно работно време

Генетика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Генетика/биохимия (с интегрирана година в индустрията) BSc (Hons) 94% 0% 10% £18830 133 Oncampus на пълно работно време
Генетика (с интегрирана година в индустрията) BSc (Hons) 94% 6% 0% £18830 127 Oncampus на пълно работно време
Генетика/биохимия BSc (Hons) 94% 0% 10% £18830 133 Oncampus на пълно работно време

Микробиология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Микробиология (с интегрирана година в индустрията) BSc (Hons) 86% 6% 10% £18830 146 Oncampus на пълно работно време
Микробиология BSc (Hons) 86% 6% 0% £18830 146 Oncampus на пълно работно време

Биологични науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Ветеринарни бионауки BSc (Hons) 73% 0% 5% £18830 142 Oncampus на пълно работно време
Бионаука за конете и ветеринарна биология BSc (Hons) 83% 0% 10% £18830 160 Oncampus на пълно работно време
Ветеринарни бионауки (с интегрирана година в индустрията) BSc (Hons) 83% 0% 6% £18830 160 Oncampus на пълно работно време
Бионаука за конете и ветеринарна биология (с интегрирана година в индустрията) BSc (Hons) 83% 0% 6% £18830 160 Oncampus на пълно работно време

Биология на човека

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Човешка биология и здраве (с интегрирана година в индустрията) BSc (Hons) 91% 6% 5% £18830 123 Oncampus на пълно работно време
Човешка биология и здраве BSc (Hons) 91% 6% 5% £18830 123 Oncampus на пълно работно време

Опазване на биоразнообразието

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Опазване на дивата природа BSc (Hons) 87% 5% 0% £18830 133 Oncampus на пълно работно време

Науки за спорта и упражненията

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наука за спорта и физическото натоварване (с интегрирана година на основаване) BSc (Hons) 82% 5% 25% £18830 112 Oncampus на пълно работно време

Биохимия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биохимия BSc (Hons) 88% 0% 5% £18830 139 Oncampus на пълно работно време

Екология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Екология (с интегрирана година в индустрията) BSc (Hons) 87% 5% 5% £18830 129 Oncampus на пълно работно време

Науки за Земята

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Екологични науки за Земята (с интегрирана година на основаване) BSc (Hons) 92% 0% 20% £18830 111 Oncampus на пълно работно време
Екологични науки за Земята BSc (Hons) 92% 0% 5% £18830 111 Oncampus на пълно работно време
Екологични науки за Земята (с интегрирана година в индустрията) BSc (Hons) 92% 0% 20% £18830 111 Oncampus на пълно работно време

География

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Уелски/география BA (Hons) 92% 0% 5% £16520 152 Oncampus на пълно работно време
Човешка география BA (Hons) 94% 0% 0% £16520 132 Oncampus на пълно работно време
Хуманитарна география (с интегрирана година в индустрията) BA (Hons) 94% 0% 10% £16520 132 Oncampus на пълно работно време
Физическа география BSc (Hons) 92% 0% 0% £18830 118 Oncampus на пълно работно време
Хуманитарна география (с интегрирана година на основаване) BA (Hons) 94% 0% 10% £16520 132 Oncampus на пълно работно време
Физическа география (с интегрирана фундаментална година) BSc (Hons) 92% 0% 5% £18830 118 Oncampus на пълно работно време
География (с интегрирана година в индустрията) BSc (Hons) 92% 0% 10% £18830 125 Oncampus на пълно работно време
Физическа география (с интегрирана година в индустрията) BSc (Hons) 92% 0% 5% £18830 118 Oncampus на пълно работно време

Науки за околната среда

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Науки за околната среда (с интегрирана година на обучение в чужбина) BSc (Hons) 92% 2% 5% £18830 130 Oncampus на пълно работно време
Науки за околната среда (с интегрирана година на основаване) BSc (Hons) 92% 2% 20% £18830 130 Oncampus на пълно работно време
Наука за околната среда BSc (Hons) 92% 2% 0% £18830 133 Oncampus на пълно работно време

Изменение на климата

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнесът и изменението на климата BSc (Hons) 81% 10% 10% £16520 124 Oncampus на пълно работно време
Биология и изменение на климата (с интегрирана година в индустрията) BSc (Hons) 92% 15% 12% £17525 115 Oncampus на пълно работно време

Творческо писане

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Творческо писане и история BA (Hons) 96% 0% 3% £16520 129 Oncampus на пълно работно време
Английска литература и творческо писане (с интегрирана година на основаване) BA (Hons) 98% 5% 15% £16520 134 Oncampus на пълно работно време
Английска литература и творческо писане BA (Hons) 100% 5% 0% £16520 120 Oncampus на пълно работно време
Творческо писане и драма и театър BA (Hons) 96% 0% 3% £16520 131 Oncampus на пълно работно време
Творческо писане и испански език BA (Hons) 96% 0% 3% £16520 130 Oncampus на пълно работно време
Творческо писане и изобразително изкуство BA (Hons) 91% 5% 8% £16520 127 Oncampus на пълно работно време
Творческо писане BA (Hons) 91% 5% 0% £16520 130 Oncampus на пълно работно време
Фотография/творческо писане BA (Hons) 96% 0% 3% £16520 129 Oncampus на пълно работно време

Уелски език

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Уелски/История BA (Hons) 92% 5% 5% £16520 149 Oncampus на пълно работно време
Уелски език (за лица, говорещи уелски език като първи или втори език) BA (Hons) 92% 0% 0% £16520 173 Oncampus на пълно работно време
Професионален уелсец BA (Hons) 92% 0% 5% £16520 173 Oncampus на пълно работно време
Уелски език/математика BA (Hons) 97% 5% 5% £16520 160 Oncampus на пълно работно време
Уелски език/образование BA (Hons) 92% 5% 5% £16520 156 Oncampus на пълно работно време

Английска литература

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Английска литература BA (Hons) 98% 5% 0% £16520 125 Oncampus на пълно работно време
Медии и английска литература BA (Hons) 98% 5% 5% £16520 131 Oncampus на пълно работно време
Английска литература/образование BA (Hons) 98% 5% 5% £16520 137 Oncampus на пълно работно време
Френска/английска литература BA (Hons) 98% 5% 5% £16520 140 Oncampus на пълно работно време

Англицистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Англицистика и изменение на климата BA (Hons) 97% 0% 5% £16520 118 Oncampus на пълно работно време

Германистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Немски/френски BA (Hons) 80% 0% 0% £16520 144 Oncampus на пълно работно време

Съвременни езици

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Съвременни езици BA (Hons) 80% 0% 10% £16520 120 Oncampus на пълно работно време

Келтски изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Уелски и келтски езици BA (Hons) 92% 0% 5% £16520 173 Oncampus на пълно работно време
Келтски изследвания BA (Hons) 92% 0% 5% £16520 154 Oncampus на пълно работно време

Италианистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Италиански и испански BA (Hons) 80% 0% 5% £16520 127 Oncampus на пълно работно време
Италиански и немски BA (Hons) 80% 0% 5% £16520 141 Oncampus на пълно работно време

Американски изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Испански и латиноамерикански изследвания BA (Hons) 80% 0% 5% £16520 127 Oncampus на пълно работно време

Испанистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Испански/немски BA (Hons) 80% 0% 5% £16520 127 Oncampus на пълно работно време
Образование с испански език BA (Hons) 70% 5% 5% £16520 133 Oncampus на пълно работно време

Конни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наука за конете BSc (Hons) 83% 0% 6% £18830 160 Oncampus на пълно работно време
Наука за конете (с интегрирана година в индустрията) BSc (Hons) 83% 0% 6% £18830 160 Oncampus на пълно работно време

Поведение на животните

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Поведение на животните BSc (Hons) 82% 0% 5% £18830 125 Oncampus на пълно работно време

Наука за животните

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наука за животните BSc (Hons) 83% 0% 6% £18830 160 Oncampus на пълно работно време
Животновъдни науки (с интегрирана година в индустрията) BSc (Hons) 83% 0% 6% £18830 160 Oncampus на пълно работно време

Селско стопанство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Селско стопанство (с интегрирана година в индустрията) BSc (Hons) 73% 4% 0% £18830 136 Oncampus на пълно работно време
Селско стопанство с животновъдни науки BSc (Hons) 83% 0% 6% £18830 148 Oncampus на пълно работно време

Мехатроника и роботика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Космическа наука и роботика BSc (Hons) 72% 5% 10% £18830 121 Oncampus на пълно работно време
Изкуствен интелект и роботика BSc (Hons) 71% 0% 10% £18830 131 Oncampus на пълно работно време

Изобразително изкуство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изобразително изкуство BA (Hons) 81% 10% 5% £16520 132 Oncampus на пълно работно време
Изобразително изкуство/английска литература BA (Hons) 98% 5% 5% £16520 144 Oncampus на пълно работно време
Изобразително изкуство с история на изкуството BA (Hons) 93% 10% 45% £16520 145 Oncampus на пълно работно време
Изобразително изкуство/История на изкуството BA (Hons) 93% 10% 45% £16520 145 Oncampus на пълно работно време

Драма

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Драма и театър BA (Hons) 84% 0% 5% £16520 135 Oncampus на пълно работно време
Драма и театър / Международни отношения BA (Hons) 91% 5% 5% £16520 128 Oncampus на пълно работно време
Театър и сценичен дизайн / Драма и театър BA (Hons) 84% 10% 5% £16520 130 Oncampus на пълно работно време
Драма и театър (с интегрирана година на основаване) BA (Hons) 84% 10% 5% £16520 130 Oncampus на пълно работно време
Испански език/драма и театър BA (Hons) 70% 10% 5% £16520 128 Oncampus на пълно работно време
Образование/Драма и театър BA (Hons) 97% 5% 9% £16520 134 Oncampus на пълно работно време
Драма и английски език BA (Hons) 97% 10% 5% £16520 130 Oncampus на пълно работно време
Драма и театър (с интегрирана година в професионалната практика) BA (Hons) 84% 10% 10% £16520 130 Oncampus на пълно работно време
Драма и театър/история BA (Hons) 93% 5% 9% £16520 128 Oncampus на пълно работно време
Театрален и сценичен дизайн BA (Hons) 84% 10% 5% £16520 130 Oncampus на пълно работно време

Творчески изкуства и дизайн

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Творчески изкуства BA (Hons) 96% 0% 15% £16520 139 Oncampus на пълно работно време

Софтуерно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Уеб разработка (с интегрирана година в индустрията) BSc (Hons) 87% 5% 5% £18830 123 Oncampus на пълно работно време
Софтуерно инженерство (с интегрирана година в индустрията) BEng (Hons) 100% 0% 5% £18830 145 Oncampus на пълно работно време
Уеб разработване (с интегрирана година на основаване) BSc (Hons) 87% 5% 5% £18830 123 Oncampus на пълно работно време

Бизнес информационни технологии

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес информационни технологии (с интегрирана година в индустрията) BSc (Hons) 85% 5% 5% £18830 123 Oncampus на пълно работно време

Приложни изчисления

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наука за данните (с интегрирана година в индустрията) BSc (Hons) 97% 5% 5% £18830 135 Oncampus на пълно работно време
Наука за данните BSc (Hons) 97% 5% 5% £18830 135 Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютърни науки/физическа география BSc (Hons) 86% 0% 8% £18830 121 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки/математика BSc (Hons) 97% 5% 5% £18830 135 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки BSc (Hons) 89% 0% 10% £18830 133 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки (с интегрирана година в индустрията) BSc (Hons) 88% 0% 0% £18830 117 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки (включва начална година) BSc (Hons) 76% 0% 10% £18830 76 Oncampus на пълно работно време

Изкуствен интелект

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютърни науки и изкуствен интелект BSc (Hons) 86% 0% 0% £18830 125 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки и изкуствен интелект (с интегрирана година в индустрията) BSc (Hons) 86% 0% 15% £18830 125 Oncampus на пълно работно време

Компютърни игри

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютърна графика, визия и игри BSc (Hons) 86% 0% 20% £18830 123 Oncampus на пълно работно време
Компютърна графика, визия и игри (с интегрирана година в индустрията) BSc (Hons) 86% 0% 15% £18830 123 Oncampus на пълно работно време

Филмови изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Филмови и телевизионни изследвания/английска литература BA (Hons) 98% 5% 0% £16520 129 Oncampus на пълно работно време
Създаване на филми BA (Hons) 80% 0% 0% £16520 153 Oncampus на пълно работно време
Театър и сценичен дизайн / Филмови и телевизионни изследвания BA (Hons) 82% 5% 3% £16520 127 Oncampus на пълно работно време
Изследвания в областта на фотографията/филма и телевизията BA (Hons) 82% 5% 3% £16520 126 Oncampus на пълно работно време
Филмови и телевизионни изследвания (с интегрирана година на основаване) BA (Hons) 82% 5% 10% £16520 126 Oncampus на пълно работно време
Филмови и телевизионни изследвания/драма и театър BA (Hons) 82% 5% 0% £16520 127 Oncampus на пълно работно време
Филмови и телевизионни изследвания BA (Hons) 64% 10% 5% £16520 130 Oncampus на пълно работно време
Математика/филмови и телевизионни науки BA (Hons) 97% 5% 5% £15375 133 Oncampus на пълно работно време
Филмови и телевизионни изследвания/изящни изкуства BA (Hons) 82% 5% 3% £16520 135 Oncampus на пълно работно време

Медийни и комуникационни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изследвания на медиите и комуникациите BA (Hons) 82% 5% 5% £16520 123 Oncampus на пълно работно време

Финансова математика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Финансова математика BSc (Hons) 97% 5% 5% £16520 146 Oncampus на пълно работно време
Финансова математика (с интегрирана година на основаване) BSc (Hons) 97% 5% 5% £16520 146 Oncampus на пълно работно време

Чиста математика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Чиста математика/статистика BSc (Hons) 97% 5% 5% £16520 146 Oncampus на пълно работно време

Математическо моделиране

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Математическо моделиране BSc (Hons) 97% 5% 5% £16520 146 Oncampus на пълно работно време

Консултации

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психология с консултиране BSc (Hons) 91% 0% 5% £16520 113 Oncampus на пълно работно време

Право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Право и испански език LLB (Hons) 69% 5% 1% £16520 131 Oncampus на пълно работно време
Закон BA (Hons) 69% 5% 1% £16520 135 Oncampus на пълно работно време
Право (с интегрирана година на основаване) LLB 69% 5% 0% £16520 135 Oncampus на пълно работно време
Право и международни отношения LLB (Hons) 91% 5% 5% £16520 131 Oncampus на пълно работно време
Право и немски език LLB (Hons) 69% 5% 1% £16520 135 Oncampus на пълно работно време
Право и френски език LLB (Hons) 69% 5% 1% £16520 140 Oncampus на пълно работно време

Бизнес право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес право LLB (Hons) 69% 5% 1% £16520 135 Oncampus на пълно работно време

Инженерна физика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Инженерна физика (с интегрирана година в индустрията) BEng 90% 5% 5% £18830 135 Oncampus на пълно работно време
Инженерна физика BEng 90% 5% 5% £18830 135 Oncampus на пълно работно време

Астрофизика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Астрофизика BSc (Hons) 72% 0% 0% £18830 107 Oncampus на пълно работно време
Астрофизика (с интегрирана година на основаване) BSc (Hons) 72% 5% 15% £18830 96 Oncampus на пълно работно време

Теоретична физика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Математическа и теоретична физика BSc (Hons) 90% 5% 5% £18830 141 Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психология (с интегрирана фундаментална година) BSc (Hons) 91% 0% 15% £16520 82 Oncampus на пълно работно време
Психология и социология BSc (Hons) 91% 0% 8% £16520 124 Oncampus на пълно работно време
Психология BSc (Hons) - 0% 8% £16520 120 Oncampus на пълно работно време

Икономика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Икономика (с интегрирана фундаментална година) BSc (Hons) 91% 10% 5% £16520 117 Oncampus на пълно работно време
Икономика и изменение на климата BSc (Hons) 91% 10% 5% £16520 118 Oncampus на пълно работно време
Икономика BSc (Hons) 91% 10% 0% £16520 117 Oncampus на пълно работно време

Социология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социология (с интегрирана година в индустрията) BA (Hons) 91% 5% 8% £16520 127 Oncampus на пълно работно време
Социология (с интегрирана фундаментална година) BA (Hons) 91% 5% 8% £16520 127 Oncampus на пълно работно време
Социология BA (Hons) 91% 5% 20% £16520 127 Oncampus на пълно работно време

Криминология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психология и криминология BSc (Hons) 100% 0% 0% £16520 124 Oncampus на пълно работно време
Психология и криминология (с интегрирана година в индустрията) BSc (Hons) 91% 0% 0% £16520 124 Oncampus на пълно работно време
Право и криминология LLB (Hons) 91% 5% 8% £16520 131 Oncampus на пълно работно време
Криминология (с интегрирана година на основаване) BSc (Hons) 91% 5% 0% £16520 127 Oncampus на пълно работно време

Бизнес икономика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес икономика BSc (Hons) 91% 10% 5% £16520 117 Oncampus на пълно работно време
Бизнес икономика (с интегрирана година на основаване) BSc (Hons) 91% 10% 5% £16520 117 Oncampus на пълно работно време

Международни отношения

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международни отношения и медии BA (Hons) 91% 5% 5% £16520 126 Oncampus на пълно работно време
Международни отношения и военна история (с интегрирана година на основаване) BA (Hons) 91% 5% 5% £16520 126 Oncampus на пълно работно време
Френски език / Международни отношения BA (Hons) 91% 5% 5% £16520 135 Oncampus на пълно работно време
Международни отношения BA (Hons) 91% 5% 5% £16520 126 Oncampus на пълно работно време
Международни отношения и военна история BA (Hons) 91% 5% 5% £16520 126 Oncampus на пълно работно време
Международни отношения (с интегрирано едногодишно обучение в чужбина) BA (Hons) 91% 5% 5% £16520 126 Oncampus на пълно работно време
Международни отношения и глобално развитие BA (Hons) 91% 5% 5% £16520 126 Oncampus на пълно работно време
Политика и международни отношения BA (Hons) 91% 5% 5% £16520 126 Oncampus на пълно работно време
Немски език / Международни отношения BA (Hons) 91% 5% 5% £16520 126 Oncampus на пълно работно време
Уелски / Международни отношения BA (Hons) 91% 5% 5% £16520 149 Oncampus на пълно работно време
Международни отношения / История BA (Hons) 91% 5% 5% £16520 126 Oncampus на пълно работно време
Международни отношения (с интегрирана година в индустрията) BA (Hons) 91% 5% 5% £16520 126 Oncampus на пълно работно време
Международни отношения и изменение на климата (с интегрирана година в индустрията) BA (Hons) 91% 5% 5% £15375 122 Oncampus на пълно работно време

Правосъдие на общността

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Права на човека LLB (Hons) 73% 4% 5% £16520 136 Oncampus на пълно работно време

Изследвания на детството

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изследвания в областта на ранното детство със статут на практикуващ специалист в областта на ранното детство BA (Hons) 97% 5% 9% £16520 139 Oncampus на пълно работно време
Изследвания на детството BA (Hons) 100% 5% 5% £16520 112 Oncampus на пълно работно време

Политика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социология и политика BSc (Hons) 91% 5% 8% £16520 127 Oncampus на пълно работно време
Политика BA (Hons) 91% 5% 5% £16520 126 Oncampus на пълно работно време

История на изкуството

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
История на изкуството BA (Hons) 93% 5% 45% £16520 136 Oncampus на пълно работно време

Съвременна история

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Политика и съвременна история BA (Hons) 91% 5% 5% £16520 126 Oncampus на пълно работно време
Средновековна и ранна съвременна история BA (Hons) 93% 5% 9% £16520 126 Oncampus на пълно работно време

История на Уелс

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
История/История на Уелс BA (Hons) 93% 5% 9% £16520 126 Oncampus на пълно работно време
История и история на Уелс BA (Hons) 93% 5% 9% £16520 126 Oncampus на пълно работно време

Изследвания на наследството

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изследвания на културното наследство: Библиотеки, архиви и музеи BA (Hons) 93% 5% 13% £16520 126 Oncampus на пълно работно време

8 Магистърски / следдипломни курсове на Aberystwyth University - Каталог

Сладководна биология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Морска и сладководна биология MBiol 87% 5% 5% £18830 129 Oncampus на пълно работно време

Микробиология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Микробиология MBiol 86% 6% 5% £18830 146 Oncampus на пълно работно време

Селско стопанство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Селско стопанство с животновъдни науки MAgr 83% 0% 6% £18830 148 Oncampus на пълно работно време
Земеделие MAgr 73% 4% 5% £18830 136 Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютърни науки (с интегрирана година в индустрията) MComp 86% 0% 8% £18830 123 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки MComp 86% 0% 8% £18830 123 Oncampus на пълно работно време

Астрофизика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Астрофизика MPhys 72% 5% 0% £18830 107 Oncampus на пълно работно време

Теоретична физика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Математическа и теоретична физика MMath (Hons) 90% 5% 5% £18830 141 Oncampus на пълно работно време

Всички почасови курсове на Aberystwyth University

1 Магистърски / следдипломни курсове на Aberystwyth University - Каталог

Паразитология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Контрол на паразитите MRes - - - - - Oncampus на непълно работно време

Класации на Aberystwyth University в най-добрите класации в Обединеното кралство и в световен мащаб.

Вижте всички 25 университетски класации на Aberystwyth University

Често-задавани въпроси