Anglia Ruskin University
Списък на всички курсове и степени, предлагани от Anglia Ruskin University
- Бакалавърски / бакалавърски и магистърски / следдипломни програми -

273 Бакалавър / Бакалавърски курсове на Anglia Ruskin University - Каталог

Геодезия на сгради

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Геодезическо заснемане на сгради BSc (Hons) 81% 0% 17% - 102 Oncampus на пълно работно време
Геодезическо заснемане на сгради (с година на стаж) BSc (Hons) 81% 0% 17% - 102 Oncampus на пълно работно време
Геодезия на сгради [с година на основаване] BSc (Hons) - - 20% - 80 Oncampus на пълно работно време

Архитектура

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Архитектура (с година за стаж) BA (Hons) 56% 5% 5% - 106 Oncampus на пълно работно време
Архитектура [с година на основаване] BSc (Hons) 56% 5% 5% - 106 Oncampus на пълно работно време
Архитектура BA (Hons) 67% 5% 5% - 119 Oncampus на пълно работно време

Количествено проучване

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Количествена геодезия [с година на основаване] BSc (Hons) 81% 0% 17% - 102 Oncampus на пълно работно време
Количествена геодезия BSc (Hons) 81% 0% 17% - 102 Oncampus на пълно работно време
Количествена геодезия (с година за стаж) BSc (Hons) 81% 0% 17% - 102 Oncampus на пълно работно време

Управление на строителството

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на строителството BSc (Hons) 81% 0% 17% - 102 Oncampus на пълно работно време
Управление на строителството [с година на основаване] BSc (Hons) - 0% 17% - 102 Oncampus на пълно работно време

Архитектурна технология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Архитектурна технология BSc (Hons) 56% 5% 5% - 106 Oncampus на пълно работно време
Архитектурни технологии (с година за стаж) BSc (Hons) 56% 5% 5% - 106 Oncampus на пълно работно време
Архитектурна технология [с година на основаване] BSc (Hons) - - 15% - 101 Oncampus на пълно работно време

Управление на събития

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на бизнеса и събитията BSc (Hons) 86% 4% 11% £11000 104 Oncampus на пълно работно време
Бизнес с управление на събития BSc (Hons) 83% 4% 11% - 104 Oncampus на пълно работно време
Бизнес с управление на събития [с година на основаване] BSc (Hons) - - 36% - 38 Oncampus на пълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес и здравен мениджмънт с година на основаване BSc (Hons) 84% 10% 16% £11000 109 Oncampus на пълно работно време
Управление на международния бизнес BSc (Hons) 100% 10% 0% £11000 112 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и хотелиерски мениджмънт с година на основаване BSc (Hons) 100% 0% 10% £11000 109 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и управление на човешките ресурси с година на основаване BSc (Hons) 71% 5% 20% £11000 109 Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес мениджмънт с подготвителна година BSc (Hons) 80% 5% 11% £11000 104 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и туристически мениджмънт с година на основаване BSc (Hons) 94% 4% 38% £11000 104 Oncampus на пълно работно време
Управление на бизнеса BSc (Hons) 67% 5% 5% - 124 Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес мениджмънт (ускорен) BSc (Hons) 83% 4% 11% - 104 Oncampus на пълно работно време
Бизнес с управление на събития (ускорено) BSc (Hons) 83% 4% 11% - 104 Oncampus на пълно работно време
Бизнес с управление на човешките ресурси (с година на стаж) BSc (Hons) 79% 5% 12% - 119 Oncampus на пълно работно време
Управление на международния бизнес BSc (Hons) 83% 4% 10% - 89 Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес мениджмънт [с година на основаване] BSc (Hons) 83% 4% 11% - 104 Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес мениджмънт (с година на стаж) BSc (Hons) 83% 4% 11% - 104 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и мениджмънт [с година на основаване] BSc (Hons) 83% 4% 11% - 104 Oncampus на пълно работно време
Бизнес с управление на туризма (ускорено) BSc (Hons) 83% 4% 11% - 104 Oncampus на пълно работно време
Бизнес с управление на туризма (с година на стаж) BSc (Hons) 83% 4% 11% - 104 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и управление BSc (Hons) 83% 4% 11% - 104 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт (с година на стаж) BSc (Hons) 79% 5% 30% - 118 Oncampus на пълно работно време
Управление на строителството (с година на стаж) BSc (Hons) 81% 0% 17% - 102 Oncampus на пълно работно време
Бизнес с управление на събития (с година на стаж) BSc (Hons) 83% 4% 11% - 104 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт [с година на основаване] BSc (Hons) 79% 5% 12% - 109 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт (ускорен) BSc (Hons) 79% 5% 12% - 109 Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес мениджмънт [ускорен] [с година на основаване] BSc (Hons) - - 36% - 38 Oncampus на пълно работно време

Счетоводство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Финанси и счетоводство BSc (Hons) 89% 10% 5% £11000 91 Oncampus на пълно работно време
Финанси и счетоводство с начална година BSc (Hons) 85% 10% 9% £11000 99 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и финанси (с година на стаж) BSc (Hons) 75% 10% 5% - 119 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и финанси BSc (Hons) 75% 10% 5% - 105 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и финанси [с година на обучение] BSc (Hons) 75% 10% 6% - 102 Oncampus на пълно работно време

Управление на хотелиерството

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на бизнеса и хотелиерството BSc (Hons) 82% 5% 7% £11000 109 Oncampus на пълно работно време

Управление на туризма

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на бизнеса и туризма BSc (Hons) 87% 0% 7% £11000 104 Oncampus на пълно работно време
Бизнес с управление на туризма [с година на основаване] BSc (Hons) 83% 4% 11% - 104 Oncampus на пълно работно време
Бизнес с управление на туризма BSc (Hons) 83% 4% 10% - 114 Oncampus на пълно работно време

Маркетинг

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес и маркетинг BSc (Hons) 87% 4% 3% £11000 104 Oncampus на пълно работно време
Бизнес с маркетинг (с практика) BSc (Hons) 83% 4% 11% - 113 Oncampus на пълно работно време
Маркетинг BSc (Hons) 82% 7% 0% - 100 Oncampus на пълно работно време
Бизнес с маркетинг (ускорен) BSc (Hons) 83% 4% 11% - 104 Oncampus на пълно работно време
Маркетинг [с година на основаване] BSc (Hons) 82% 7% 0% - 100 Oncampus на пълно работно време
Бизнес с маркетинг BSc (Hons) 83% 4% 10% - 101 Oncampus на пълно работно време
Бизнес с маркетинг [с година на основаване] BSc (Hons) 83% 4% 11% - 104 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и маркетинг с подготвителна година BSc - 0% 10% - 94 Oncampus на пълно работно време

Управление на човешките ресурси

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес и управление на човешките ресурси BSc (Hons) 77% 5% 5% £11000 109 Oncampus на пълно работно време
Бизнес с управление на човешките ресурси BSc (Hons) 79% 5% 0% - 109 Oncampus на пълно работно време
Управление на човешките ресурси BSc (Hons) 76% 5% 20% - 100 Oncampus на пълно работно време
Управление на човешките ресурси [с година на обучение] BSc (Hons) 76% 5% 20% - 100 Oncampus на пълно работно време
Бизнес с управление на човешките ресурси [с година на основаване] BSc (Hons) 79% 5% 12% - 109 Oncampus на пълно работно време

Финанси

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес с финанси [с година на основаване] BSc (Hons) 83% 4% 11% - 101 Oncampus на пълно работно време
Банково дело и финанси BSc (Hons) 86% 15% 7% - 102 Oncampus на пълно работно време
Бизнес с финанси BSc (Hons) 83% 4% 11% - 98 Oncampus на пълно работно време
Финанси с икономика (с година за стаж) BSc (Hons) 86% 15% 7% - 99 Oncampus на пълно работно време
Банково дело и финанси (с година на стаж) BSc (Hons) 86% 15% 7% - 99 Oncampus на пълно работно време
Финанси с икономика BSc (Hons) 86% 15% 7% - 99 Oncampus на пълно работно време
Бизнес с финанси (с година на стаж) BSc (Hons) 83% 4% 11% - 101 Oncampus на пълно работно време
Финанси с икономика [с година на основаване] BSc (Hons) - - 35% - 35 Oncampus на пълно работно време
Банково дело и финанси [с година на основаване] BSc (Hons) - - 35% - 35 Oncampus на пълно работно време

Науки за спорта и упражненията

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наука за спорта и физическите упражнения (с година на стаж) BSc (Hons) 80% 0% 10% - 112 Oncampus на пълно работно време
Наука за спорта и физическите упражнения BSc (Hons) 100% 10% 0% - 112 Oncampus на пълно работно време
Спортни науки и науки за физическото натоварване [с Foundation Year] BSc (Hons) - - 15% - 60 Oncampus на пълно работно време

Спортни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Спортна и тренировъчна терапия BSc (Hons) 56% 0% 0% - 133 Oncampus на пълно работно време
Спортна и тренировъчна терапия (с една година стаж) BSc (Hons) 80% 0% 3% - 124 Oncampus на пълно работно време
Спортна и тренировъчна терапия [с година на основаване] BSc (Hons) - - 25% - 60 Oncampus на пълно работно време

Спортно треньорство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Спортно треньорство и физическо възпитание BSc (Hons) 80% 0% 0% - 115 Oncampus на пълно работно време
Сила и кондиция с рехабилитация BSc (Hons) 80% 0% 5% - 125 Oncampus на пълно работно време
Сила и кондиция с рехабилитация (с година на стаж) BSc (Hons) 80% 0% 3% - 124 Oncampus на пълно работно време
Спортно треньорство и физическо възпитание (с година на стаж) BSc (Hons) 80% 0% 3% - 118 Oncampus на пълно работно време
Сила и кондиция с рехабилитация [с година на обучение] BSc (Hons) - - 30% - 60 Oncampus на пълно работно време
Спортно треньорство и физическо възпитание [с година на основаване] BSc (Hons) - - 35% - 60 Oncampus на пълно работно време

Зоология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Зоология (с година за стаж) BSc (Hons) 67% 10% 10% - 114 Oncampus на пълно работно време
Зоология BSc (Hons) 67% 10% 10% - 114 Oncampus на пълно работно време
Зоология [с подготвителна година] BSc (Hons) - - 15% - 81 Oncampus на пълно работно време

Опазване на биоразнообразието

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Екология и опазване на околната среда [с година на обучение] BSc (Hons) 54% 0% 10% - 104 Oncampus на пълно работно време
Екология и опазване на околната среда BSc (Hons) 54% 0% 10% - 104 Oncampus на пълно работно време
Екология и опазване на околната среда [с година на стаж] BSc (Hons) 54% 0% 10% - 104 Oncampus на пълно работно време

Английска литература

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Философия и английска литература BA (Hons) 88% 0% 0% - 103 Oncampus на пълно работно време
Писане и английска литература BA (Hons) 90% 5% 5% - 116 Oncampus на пълно работно време
Философия и английска литература [с подготвителна година] BA (Hons) - 0% 0% - 103 Oncampus на пълно работно време
Английска литература BA (Hons) 88% 0% 0% - 116 Oncampus на пълно работно време
Философия и английска литература [с година на стаж] BA (Hons) 88% 0% 0% - 103 Oncampus на пълно работно време
Писане и английска литература [с година на стаж] BA (Hons) 88% 0% 0% - 107 Oncampus на пълно работно време
Писане и английска литература [с подготвителна година] BA (Hons) - - 35% - - Oncampus на пълно работно време
Английска литература [с подготвителна година] BA (Hons) - - 35% - - Oncampus на пълно работно време

Творческо писане

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Творческо писане BA (Hons) 90% 5% 10% - 101 Oncampus на пълно работно време

Поведение на животните

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Поведение на животните (с година на стаж) BSc (Hons) - 0% 5% - 130 Oncampus на пълно работно време
Поведение на животните BSc (Hons) - 0% 10% - 119 Oncampus на пълно работно време
Поведение на животните [с подготвителна година] BSc (Hons) - 0% 5% - 126 Oncampus на пълно работно време

Наука за храните

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Селскостопански и хранителни технологии [с година на обучение] BSc (Hons) - 0% 5% - 126 Oncampus на пълно работно време

Мехатроника и роботика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Мехатронно инженерство [с година на основаване] BEng (Hons) 67% 5% 5% - 124 Oncampus на пълно работно време
Мехатронно инженерство [с година на основаване] [с година на стаж] BEng (Hons) 67% 5% 5% - 124 Oncampus на пълно работно време
Мехатронно инженерство [с година за стаж] BEng (Hons) 67% 5% 5% - 124 Oncampus на пълно работно време
Мехатронно инженерство BEng (Hons) 67% 5% 5% - 124 Oncampus на пълно работно време

Машинно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Машинно инженерство [с година на основаване] BEng (Hons) 67% 5% 5% - 124 Oncampus на пълно работно време
Механично инженерство BEng (Hons) 67% 5% 5% - 115 Oncampus на пълно работно време
Машинно инженерство (с година за стаж) BEng (Hons) 67% 5% 0% - 124 Oncampus на пълно работно време

Строително инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Гражданско инженерство (с година на стаж) BEng (Hons) 72% 5% 5% - 101 Oncampus на пълно работно време
Гражданско инженерство BEng (Hons) 72% 5% 5% - 101 Oncampus на пълно работно време
Строително инженерство [с година на основаване] BSc (Eng) - - 25% - 94 Oncampus на пълно работно време

Музика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Музикално и звукозаписно производство [с година на обучение] BA (Hons) 41% 0% 5% - 114 Oncampus на пълно работно време
Производство на музика и звук BA (Hons) 41% 0% 5% - 114 Oncampus на пълно работно време
Музикална продукция BA (Hons) 41% 0% 5% - 114 Oncampus на пълно работно време
Музикално и звукозаписно продуциране [с година на стаж] BA (Hons) 41% 0% 5% - 114 Oncampus на пълно работно време
Музикално изпълнение [с година на стаж] BA (Hons) 13% 0% 0% - 147 Oncampus на пълно работно време
Музикално изпълнение BA (Hons) 13% 0% 0% - 113 Oncampus на пълно работно време
Аудио и музикални технологии (с година на стаж) BSc (Hons) 67% 10% 25% - 131 Oncampus на пълно работно време
Аудио и музикални технологии BSc (Hons) 67% 10% 20% - 110 Oncampus на пълно работно време
Музикално изпълнение [с година на основаване] BA (Hons) 13% 0% 0% - 147 Oncampus на пълно работно време
Музикално продуцентство [с година на стаж] BA (Hons) 41% 0% 5% - 114 Oncampus на пълно работно време
Музикална продукция [с година на обучение] BA (Hons) 41% 0% 5% - 114 Oncampus на пълно работно време
Аудио и музикални технологии [с година на основаване] BSc (Hons) - - 55% - 82 Oncampus на пълно работно време

Мода

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Моден дизайн BA (Hons) 69% 25% 0% - 118 Oncampus на пълно работно време
Модна комуникация и брандинг BA (Hons) 69% 25% 5% - 118 Oncampus на пълно работно време
Моден дизайн [с година на стаж] BA (Hons) 69% 25% 5% - 118 Oncampus на пълно работно време
Моден дизайн [с година на основаване] BA (Hons) - - 35% - 92 Oncampus на пълно работно време

Музикален театър

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Музикален театър [с година на основаване] BA (Hons) 13% 0% 0% - 147 Oncampus на пълно работно време
Музикален театър [с година на стаж] BA (Hons) 13% 0% 0% - 147 Oncampus на пълно работно време
Музикален театър BA (Hons) 13% 0% 0% - 152 Oncampus на пълно работно време

Фотография

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Фотография [с година на стаж] BA (Hons) 59% 0% 5% - 137 Oncampus на пълно работно време
Фотография BA (Hons) 40% 0% 5% - 110 Oncampus на пълно работно време
Фотография [с подготвителна година] BA (Hons) - - 17% - 97 Oncampus на пълно работно време

Драма

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Драма [с година на стаж] BA (Hons) 50% 0% 5% - 136 Oncampus на пълно работно време
Драма и английска литература BA (Hons) 88% 0% 0% - 124 Oncampus на пълно работно време
Драма и английска литература [с подготвителна година] BA (Hons) 88% 0% 0% - 124 Oncampus на пълно работно време
Драма и английска литература [с година на стаж] BA (Hons) 88% 0% 0% - 124 Oncampus на пълно работно време
Драма BA (Hons) 36% 0% 0% - 143 Oncampus на пълно работно време
Драма [с подготвителна година] BA (Hons) 50% 0% 5% - 136 Oncampus на пълно работно време

Илюстрация

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Илюстрация [с година на обучение] BA (Hons) 69% 25% 5% - 118 Oncampus на пълно работно време
Илюстрация BA (Hons) 89% 25% 5% - 129 Oncampus на пълно работно време
Илюстрация [с година на основаване] BA (Hons) - - 16% - 92 Oncampus на пълно работно време

Изобразително изкуство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изобразително изкуство BA (Hons) 67% 5% 5% - 127 Oncampus на пълно работно време
Изобразително изкуство [с година на стаж] BA (Hons) 67% 5% 5% - 116 Oncampus на пълно работно време
Изобразително изкуство [с година на обучение] BA (Hons) - - 25% - 97 Oncampus на пълно работно време

Графичен дизайн

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Графичен дизайн [с година за стаж] BA (Hons) 69% 25% 5% - 118 Oncampus на пълно работно време
Графичен дизайн BA (Hons) 60% 20% 5% - 118 Oncampus на пълно работно време
Графичен дизайн [с година на основаване] BA (Hons) - - 15% - 92 Oncampus на пълно работно време

Анимация

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Анимация и илюстрация [с подготвителна година] BA (Hons) - 25% 5% - 118 Oncampus на пълно работно време
Анимация и илюстрация [с година на стаж] BA (Hons) - 25% 5% - 118 Oncampus на пълно работно време
Анимация и илюстрация BA (Hons) - 25% 5% - 118 Oncampus на пълно работно време

Интериорен дизайн и архитектура

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Интериорен дизайн BA (Hons) 33% 25% 0% - 104 Oncampus на пълно работно време
Интериорен дизайн [с подготвителна година] BA (Hons) 69% 25% 5% - 118 Oncampus на пълно работно време
Интериорен дизайн [с година на стаж] BA (Hons) 69% 25% 5% - 118 Oncampus на пълно работно време

Действащо лице

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Действащо лице BA (Hons) 50% 0% 5% - 136 Oncampus на пълно работно време

Компютърна анимация и визуални ефекти

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Визуални ефекти BA (Hons) 59% 15% 4% - 121 Oncampus на пълно работно време

Софтуерно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Софтуерно инженерство (с година на стаж) BSc (Hons) 50% 5% 10% - 121 Oncampus на пълно работно време
Софтуерно инженерство [с година на основаване] BSc (Hons) 50% 5% 10% - 121 Oncampus на пълно работно време
Софтуерно инженерство BSc (Hons) 50% 5% 15% - 115 Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютърни науки [с година за стаж] BSc (Hons) 56% 10% 3% - 107 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки за разработване на мобилни игри [с година на основаване] BSc (Hons) 59% 15% 4% - 121 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки [с начална година] BSc Eng (Hons) 56% 10% 3% - 107 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки BEng (Hons) 56% 10% 0% - 111 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки BSc (Hons) 56% 10% 3% - 107 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки (с година за стаж) BEng (Hons) 56% 10% 0% - 113 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки за разработване на мобилни игри BSc (Hons) - - 25% - 63 Oncampus на пълно работно време

Компютърни игри

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютърни игри Изкуство BA (Hons) 67% 5% 5% - 130 Oncampus на пълно работно време
Технология на компютърните игри [с година на основаване] BSc (Hons) 59% 15% 4% - 121 Oncampus на пълно работно време
Технология на компютърните игри (с година на стаж) BSc (Hons) 59% 15% 4% - 125 Oncampus на пълно работно време
Изкуство на компютърните игри [с година на стаж] BA (Hons) 59% 15% 4% - 121 Oncampus на пълно работно време
Проектиране на компютърни игри BA (Hons) 59% 15% 4% - 121 Oncampus на пълно работно време
Технология на компютърните игри BSc (Hons) 59% 15% 4% - 124 Oncampus на пълно работно време
Изкуство на компютърните игри [с подготвителна година] BA (Hons) - - 20% - 62 Oncampus на пълно работно време

Изкуствен интелект

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изкуствен интелект (с година на стаж) BSc (Hons) 57% 10% 0% - 119 Oncampus на пълно работно време
Изкуствен интелект BSc (Hons) 57% 10% 0% - 119 Oncampus на пълно работно време
Изкуствен интелект [с година на основаване] BSc (Hons) - - 17% - 64 Oncampus на пълно работно време

Програмиране

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Програмиране на компютърни игри BA (Hons) 59% 15% 4% - 121 Oncampus на пълно работно време

Компютърна и информационна сигурност

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Киберсигурност [с Foundation Year] BSc (Hons) 50% 5% 10% - 121 Oncampus на пълно работно време
Киберсигурност (с година на стаж) BSc (Hons) 50% 5% 10% - 123 Oncampus на пълно работно време
Киберсигурност BSc (Hons) 50% 5% 5% - 101 Oncampus на пълно работно време

Филмови изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Филмово изкуство [с подготвителна година] BA (Hons) 73% 0% 10% - 112 Oncampus на пълно работно време
Писане и кино BA (Hons) 90% 5% 10% - 83 Oncampus на пълно работно време
Производство на филми BA (Hons) 59% 0% 5% - 132 Oncampus на пълно работно време
Филм BA (Hons) 73% 0% 15% - 97 Oncampus на пълно работно време
Драма и кино [с година на основаване] BA (Hons) 73% 0% 10% - 124 Oncampus на пълно работно време
Производство на филми [с година на стаж] BA (Hons) 59% 0% 5% - 137 Oncampus на пълно работно време
Драма и кино BA (Hons) 73% 0% 10% - 120 Oncampus на пълно работно време
Филм [с година на стаж] BA (Hons) 73% 0% 10% - 112 Oncampus на пълно работно време
Филми и медии BA (Hons) 73% 0% 0% - 97 Oncampus на пълно работно време
Филми и медии [с година на стаж] BA (Hons) 73% 0% 10% - 112 Oncampus на пълно работно време
Писане и кино [с година на стаж] BA (Hons) 90% 5% 10% - 107 Oncampus на пълно работно време
Филми и медии [с година на основаване] BA (Hons) 73% 0% 10% - 112 Oncampus на пълно работно време
Драма и кино [с година на стаж] BA (Hons) 73% 0% 10% - 124 Oncampus на пълно работно време
Писане и кино [с година на основаване] BA (Hons) - - 25% - - Oncampus на пълно работно време

Производство на медии

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Медийно производство BA (Hons) 73% 0% 10% - 112 Oncampus на пълно работно време

Цифрови медии

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Производство на цифрови медии BA (Hons) 69% 25% 5% - 118 Oncampus на пълно работно време
Производство на цифрови медии [с година на стаж] BA (Hons) 69% 25% 5% - 118 Oncampus на пълно работно време
Производство на цифрови медии [с година на основаване] BA (Hons) - - 16% - 92 Oncampus на пълно работно време

Акушерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Акушерство BSc (Hons) 73% 0% 1% - 145 Oncampus на пълно работно време

Парамедик наука

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Парамедицинска наука BSc (Hons) 48% 0% 0% - 141 Oncampus на пълно работно време

Практика на операционния отдел

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Практика на оперативния отдел BSc (Hons) 82% 0% 0% - 129 Oncampus на пълно работно време

Биомедицински науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биомедицинска наука (с година за стаж) BSc (Hons) 82% 0% 5% - 115 Oncampus на пълно работно време
Биомедицински науки [с година на обучение] BSc (Hons) 82% 0% 5% - 116 Oncampus на пълно работно време
Биомедицинска наука BSc (Hons) 82% 0% 5% - 111 Oncampus на пълно работно време

Медицински науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Медицинска наука BSc (Hons) 78% 0% 7% - 122 Oncampus на пълно работно време
Медицински науки [с година на основаване] BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Околна среда и обществено здраве

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Обществено здраве BSc (Hons) 62% 0% 10% - 137 Oncampus на пълно работно време
Обществено здраве [с година на обучение] BSc (Hons) - - 15% - 82 Oncampus на пълно работно време

Сестрински грижи за психично здраве

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Сестрински грижи (психично здраве) BSc (Hons) 80% 0% 1% - 108 Oncampus на пълно работно време

Остеопатия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Остеопатия BOst (Hons) - 10% 0% - - Oncampus на пълно работно време

Образователни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Обучение по начално образование [с година на основаване] BA (Hons) 91% 0% 15% - 125 Oncampus на пълно работно време
Изследвания в областта на началното образование BA (Hons) 92% 0% 7% - 117 Oncampus на пълно работно време
Обучение по начално образование (ускорено) BA (Hons) 91% 0% 5% - 125 Oncampus на пълно работно време

Право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес и право с подготвителна година BSc (Hons) 83% 4% 25% £11000 104 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и право BSc (Hons) 85% 4% 0% £11000 104 Oncampus на пълно работно време
Закон LLB 77% 0% 10% £11000 116 Oncampus на пълно работно време
Закон LLB (Hons) 66% - 5% - 116 Oncampus на пълно работно време
Право [с начална година] LLB (Hons) 75% - 7% - 116 Oncampus на пълно работно време

Полицейска дейност

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Криминални и разследващи изследвания BSc (Hons) 83% 5% 5% - 139 Oncampus на пълно работно време
Crime and Investigative Studies (с година на стаж) BSc (Hons) 83% 5% 5% - 128 Oncampus на пълно работно време
Криминални и разследващи изследвания [с година на основаване] BSc (Hons) - - 25% - 73 Oncampus на пълно работно време

Съдебна медицина

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Криминалистика (с година на стаж) BSc (Hons) 83% 5% 15% - 115 Oncampus на пълно работно време
Съдебна медицина BSc (Hons) 83% 5% 10% - 140 Oncampus на пълно работно време
Криминалистика [с година на обучение] BSc (Hons) - - 5% - 73 Oncampus на пълно работно време

Фармацевтична химия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Фармацевтична наука BSc (Hons) 73% 0% 10% - 106 Oncampus на пълно работно време
Фармацевтични науки [с година на основаване] BSc (Hons) - - 10% - 82 Oncampus на пълно работно време

Психология на здравето

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Медицински сестри (детско и психично здраве) BSc (Hons) 77% 0% 0% - 132 Oncampus на пълно работно време
Медицински сестри (за възрастни и психично здраве) BSc (Hons) 71% 3% 0% - 110 Oncampus на пълно работно време

Клинична психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психология с клинична психология BSc (Hons) 80% 5% 15% - 115 Oncampus на пълно работно време
Психология с клинична психология [с година на стаж] BSc (Hons) 80% 5% 0% - 107 Oncampus на пълно работно време
Психология с клинична психология [с година на основаване] BSc (Hons) - - 25% - 63 Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психология BSc (Hons) 80% 5% 8% - 108 Oncampus на пълно работно време
Психология [с година на стаж] BSc (Hons) 80% 5% 0% - 107 Oncampus на пълно работно време
Психология [с подготвителна година] BSc (Hons) - - 30% - 63 Oncampus на пълно работно време

Здравеопазване и социални грижи

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес и здравен мениджмънт BSc (Hons) 87% 10% 8% £11000 109 Oncampus на пълно работно време
Здравеопазване и социални грижи с година на основаване BSc (Hons) 91% 10% 24% £11000 122 Oncampus на пълно работно време
Здравеопазване и социални грижи BSc (Hons) 81% 9% 5% £11000 122 Oncampus на пълно работно време

Криминология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Криминология и социология BA (Hons) 90% 0% 5% - 104 Oncampus на пълно работно време
Криминология и полицейска дейност [с година на стаж] BA (Hons) 77% 6% 7% - 113 Oncampus на пълно работно време
Криминология [с подготвителна година] BA (Hons) 77% 6% 7% - 113 Oncampus на пълно работно време
Психология с криминология BSc (Hons) 80% 5% 10% - 108 Oncampus на пълно работно време
Криминология и социология [с година на стаж] BA (Hons) 77% 6% 7% - 113 Oncampus на пълно работно време
Криминология [с година на стаж] BA (Hons) 77% 6% 7% - 113 Oncampus на пълно работно време
Криминология BA (Hons) 80% 10% 5% - 117 Oncampus на пълно работно време
Психология с криминология [с година на стаж] BSc (Hons) 80% 5% 8% - 110 Oncampus на пълно работно време
Психология с криминология [с година на основаване] BSc (Hons) 80% 5% 8% - 112 Oncampus на пълно работно време
Криминология и полиция BA 77% 6% 10% - 103 Oncampus на пълно работно време
Криминология и полицейска дейност [с подготвителна година] BA (Hons) - - 20% - 45 Oncampus на пълно работно време

Изследвания на детството

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изследвания на ранното детство (дипломиран практик) BA (Hons) 94% 0% 5% - 114 Oncampus на пълно работно време
Монтесори изследвания в ранното детство (дипломиран практик) BA (Hons) 95% 0% 4% - 101 Oncampus на пълно работно време
Изследвания на ранното детство (дипломиран практик) [с година на основаване] BA (Hons) 95% 0% 4% - 101 Oncampus на пълно работно време

Наказателно правосъдие

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Полиция и наказателно правосъдие [с година на стаж] BSc (Hons) 75% 6% 7% - 100 Oncampus на пълно работно време
Полиция и наказателно правосъдие [с година на обучение] BSc (Hons) - 6% 7% - 100 Oncampus на пълно работно време
Полицейска дейност и наказателно правосъдие BSc (Hons) 75% 10% 5% - 95 Oncampus на пълно работно време

Икономика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес с икономика [с година на основаване] BSc (Hons) 83% 4% 11% - 104 Oncampus на пълно работно време
Бизнес с икономика BSc (Hons) 83% 4% 11% - 104 Oncampus на пълно работно време
Бизнес с икономика (с година на стаж) BSc (Hons) 83% 4% 11% - 104 Oncampus на пълно работно време

Социология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социология BA (Hons) 77% 0% 15% - 127 Oncampus на пълно работно време
Социология [с година на стаж] BA (Hons) 77% 6% 7% - 113 Oncampus на пълно работно време
Социология [с подготвителна година] BA (Hons) - - 30% - 45 Oncampus на пълно работно време

Социална работа

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социална работа BA (Hons) 81% 5% 5% - 126 Oncampus на пълно работно време

Грижи за деца

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Работа с деца, семейства и общности [с година на обучение] BA (Hons) 81% 5% 5% - 126 Oncampus на пълно работно време
Работа с деца, семейства и общности BA (Hons) 81% 5% 5% - 126 Oncampus на пълно работно време

Философия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Философия BA (Hons) 78% 0% 0% - 94 Oncampus на пълно работно време
Философия [с подготвителна година] BA (Hons) - 0% 10% - 94 Oncampus на пълно работно време
Философия [с година на стаж] BA (Hons) 78% 0% 10% - 94 Oncampus на пълно работно време

Предприятия и предприемачество

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес с предприемачество (ускорено) BSc (Hons) 83% 4% 11% - 104 Oncampus на пълно работно време
Бизнес с предприемачество BSc (Hons) 83% 4% 11% - 104 Oncampus на пълно работно време
Бизнес с предприемачество (с година на стаж) BSc (Hons) 83% 4% 11% - 104 Oncampus на пълно работно време
Предприемачество [с година на основаване] BSc (Hons) 83% 4% 11% - 104 Oncampus на пълно работно време
Предприемачество BSc (Hons) 83% 4% 11% - 104 Oncampus на пълно работно време
Бизнес с предприемачество [с година на основаване] BSc (Hons) - - 36% - 38 Oncampus на пълно работно време

11 Магистърски / следдипломни курсове на Anglia Ruskin University - Каталог

Управление на проекти

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Магистърска степен по управление на международни проекти MSc (PG) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес администрация MBA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Мехатроника и роботика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Мехатроника и роботика MEng (Hons) - 5% 5% - 108 Oncampus на пълно работно време

Електротехника и електроника

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Електроника и електротехника MEng (Hons) - 5% 25% - 108 Oncampus на пълно работно време

Машинно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Механично инженерство MEng (Hons) 91% 0% 15% - 125 Oncampus на пълно работно време

Илюстрация

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Илюстрация на детски книги MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Изобразително изкуство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изобразително изкуство MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Компютърни игри

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Разработване на компютърни игри (изкуство) MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Остеопатия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Остеопатия MOst - 3% 1% - 137 Oncampus на пълно работно време

Лекар асоциирани изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Лекарски сътрудник (следдипломна квалификация) MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Социална работа

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социална работа MA (PG) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Всички почасови курсове на Anglia Ruskin University

6 Магистърски / следдипломни курсове на Anglia Ruskin University - Каталог

Бизнес и мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Магистър по бизнес администрация (MBA) - Здравеопазване и социални грижи MBA - - - £8500 - Oncampus на непълно работно време
Магистър по бизнес администрация (MBA) - международна MBA (Intern) - - - - - Oncampus на непълно работно време

Компютърни игри

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Разработване на компютърни игри (Информатика) MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Неврология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Когнитивна и клинична неврология MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Клинична детска психология MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Международни отношения

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международни отношения MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Класации на Anglia Ruskin University в най-добрите класации в Обединеното кралство и в световен мащаб.

Често-задавани въпроси