Birkbeck, University of London
Списък на всички курсове и степени, предлагани от Birkbeck, University of London
- Бакалавърски / бакалавърски и магистърски / следдипломни програми -

51 Магистърски / следдипломни курсове на Birkbeck, University of London - Каталог

Архитектура

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
История на изкуството и архитектурата Grad Dip - - - £13220 - Oncampus на пълно работно време
История на архитектурата MA - - - £19830 - Oncampus на пълно работно време

Управление на човешките ресурси

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на човешките ресурси MSc - - - £19830 - Oncampus на пълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление с бизнес иновации MSc - - - £23220 - Oncampus на пълно работно време
Международно управление на човешките ресурси MSc - - - £23220 - Oncampus на пълно работно време

Маркетинг

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Спортен мениджмънт и маркетинг MSc - - - £23220 - Oncampus на пълно работно време
Маркетинг MSc - - - £21120 - Oncampus на пълно работно време
Международен маркетинг MSc - - - £23220 - Oncampus на пълно работно време
Маркетингови комуникации MSc - - - £23220 - Oncampus на пълно работно време

Счетоводство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Счетоводство и финанси MSc - - - £23220 - Oncampus на пълно работно време

Международен бизнес

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международен бизнес MSc - - - £21120 - Oncampus на пълно работно време

Финанси

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Банково дело и финанси MSc - - - £24000 - Oncampus на пълно работно време
Финанси MSc - - - £24000 - Oncampus на пълно работно време

Управление на околната среда

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Околна среда и устойчивост MSc - - - £19830 - Oncampus на пълно работно време

Изменение на климата

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изменение на климата PgDip - - - £13220 - Oncampus на пълно работно време

География

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
География PgDip - - - £13220 - Oncampus на пълно работно време

Лингвистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Приложна лингвистика и комуникация MA - - - £19830 - Oncampus на пълно работно време

Писане на сценарии

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Сценаристика MA - - - £19830 - Oncampus на пълно работно време

Френски изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Френски изследвания Grad Dip - - - £13220 - Oncampus на пълно работно време

Японистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Японистика Grad Dip - - - £13220 - Oncampus на пълно работно време

Американски изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Испански и латиноамерикански изследвания Grad Dip - - - £13220 - Oncampus на пълно работно време

Медицински биотехнологии

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биомедицина с разширени пътища MSc 50% 20% 6% - 94 Oncampus на пълно работно време

Драма

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Театрална режисура MFA (PG) - - - £19830 - Oncampus на пълно работно време

Фотография

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
История на фотографията MA - - - £19830 - Oncampus на пълно работно време

Приложни изчисления

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наука за данните MSc - - - £19830 - Oncampus на пълно работно време

Цифрови медии

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на цифрови медии MA - - - £19830 - Oncampus на пълно работно време

Филмови изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Филми и екранни медии MA - - - £19830 - Oncampus на пълно работно време
Филми и екранни медии (с обучение в чужбина) MA - - - £19830 - Oncampus на пълно работно време

Журналистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Журналистика MA - - - £19830 - Oncampus на пълно работно време

Музейни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Музейни култури с кураторство MA - - - £19830 - Oncampus на пълно работно време
Музейни култури MA - - - £19830 - Oncampus на пълно работно време

Кураторски изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Кураторство и управление на колекции PgCert - - - £6610 - Oncampus на пълно работно време

Статистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Приложна статистика и финансово моделиране MSc - - - £24000 - Oncampus на пълно работно време

Диагностични изображения

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Функционално невроизобразяване MRes - - - £27720 - Oncampus на пълно работно време

Психотерапия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психоаналитични изследвания MA - - - £19830 - Oncampus на пълно работно време

Неврология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Образователна неврология MA - - - £19830 - Oncampus на пълно работно време

Право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Общ закон LLM - - - £21870 - Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психологически изследователски методи MSc - - - £21150 - Oncampus на пълно работно време

Етническа принадлежност

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Култура, диаспора, етническа принадлежност MA - - - £19830 - Oncampus на пълно работно време

Политика за сигурност

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международна сигурност и глобално управление MSc - - - £18030 - Oncampus на пълно работно време

Икономика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Икономика MRes - - - £24000 - Oncampus на пълно работно време

Криминология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Криминология MSc - - - £19890 - Oncampus на пълно работно време

Политика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Правителство, политика и политика MSc - - - £19830 - Oncampus на пълно работно време

Социални науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социални изследвания и пол и сексуалност MRes - - - £19830 - Oncampus на пълно работно време

Изследвания на пола

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Пол, сексуалност и култура MSc - - - £18030 - Oncampus на пълно работно време

Европейска история

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Европейска история MA - - - £19830 - Oncampus на пълно работно време

Предприятия и предприемачество

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес иновации MSc - - - £23220 - Oncampus на пълно работно време

История на изкуството

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
История на изкуството с кураторство MA - - - £19830 - Oncampus на пълно работно време
История на изкуството с управление на колекциите MA - - - £19830 - Oncampus на пълно работно време

Археология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Археологическа практика MA - - - £18030 - Oncampus на пълно работно време

Етика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Корпоративно управление MSc - - - £23220 - Oncampus на пълно работно време

39 Бакалавър / Бакалавърски курсове на Birkbeck, University of London - Каталог

Бизнес и мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на кулинарната индустрия с година на основаване BBA (Hons) 70% 10% 6% - 89 Oncampus на пълно работно време

Счетоводство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Счетоводство BSc (Hons) 70% 4% 5% - 111 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и управление BSc (Hons) - - - £16020 - Oncampus на пълно работно време

Маркетинг

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Маркетинг BSc (Hons) 70% 10% 10% - 89 Oncampus на пълно работно време

География

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
География с начална година BSc (Hons) - 0% 15% - 88 Oncampus на пълно работно време
География и международно развитие с подготвителна година BSc (Hons) - 5% 5% - 88 Oncampus на пълно работно време

Управление на околната среда

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Околна среда и устойчивост с година на основаване BSc (Hons) - 5% 5% - 88 Oncampus на пълно работно време

Творческо писане

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Творческо писане и английски език BA (Hons) 69% 0% 5% - 96 Oncampus на пълно работно време
Творческо писане с подготвителна година BA (Hons) 56% 0% 15% - 96 Oncampus на пълно работно време
Творческо писане BA (Hons) 56% 0% 15% - 96 Oncampus на пълно работно време
Творческо писане и английски език с подготвителна година BA (Hons) 69% 0% 15% - 96 Oncampus на пълно работно време

Японистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Японистика с начална година BA (Hons) - 5% 5% - 99 Oncampus на пълно работно време
Японистика с международен опит BA (Hons) - 5% 0% - 133 Oncampus на пълно работно време
Японистика BA (Hons) - 5% 5% - 99 Oncampus на пълно работно време

Съвременни езици

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Съвременни езици (френски, немски, италиански, японски, испански) с подготвителна година BA (Hons) 63% 5% 10% - 104 Oncampus на пълно работно време
Съвременни езици (френски, немски, италиански, японски, испански) BA (Hons) 63% 5% 10% - 109 Oncampus на пълно работно време

Проучвания в областта на храните и напитките

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на кулинарната индустрия BBA (Hons) 70% 10% 15% - 89 Oncampus на пълно работно време

Медицински биотехнологии

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биомедицина с начална година BSc (Hons) 50% 20% 10% - 68 Oncampus на пълно работно време

Приложни изчисления

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наука за данните и компютърни науки с година на основаване BSc (Hons) - 0% 0% - 90 Oncampus на пълно работно време
Наука за данните и изчисления BSc (Hons) - 0% 10% - 90 Oncampus на пълно работно време

Журналистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Журналистика и медии с подготвителна година BA (Hons) 73% - 10% - 103 Oncampus на пълно работно време
Журналистика и медии BA (Hons) 73% - 0% - 103 Oncampus на пълно работно време

Филмови изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Филми и медии BA (Hons) 72% - 25% - 103 Oncampus на пълно работно време

Статистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Математика със статистика BSc (Hons) - - 15% - 100 Oncampus на пълно работно време

Психотерапия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психосоциални изследвания с начална година BA (Hons) 64% 10% 0% - 109 Oncampus на пълно работно време

Право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Право с подготвителна година LLB (Hons) 64% 10% 15% - 64 Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психология с ускорена начална година BSc (Hons) 88% 10% 5% - 89 Oncampus на пълно работно време
Бизнес психология BSc (Hons) 82% 10% 5% - 104 Oncampus на пълно работно време

Международни отношения

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Глобална политика и международни отношения BA (Hons) 90% 5% 15% - 110 Oncampus на пълно работно време
Глобална политика и международни отношения с година на основаване BA (Hons) 90% 5% 30% - 110 Oncampus на пълно работно време

Икономика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Икономика и бизнес BSc (Hons) 83% 15% 15% - 96 Oncampus на пълно работно време
Икономика с начална година BSc (Hons) 83% 15% 14% - 88 Oncampus на пълно работно време
Икономика и бизнес с начална година BSc (Hons) 83% 15% 5% - 96 Oncampus на пълно работно време

Политика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Политика BA (Hons) 90% 5% 10% - 110 Oncampus на пълно работно време

Наказателно правосъдие

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Криминология и наказателно правосъдие BSc (Hons) 73% 5% 5% - 111 Oncampus на пълно работно време

Древна история

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Древна история и археология BA (Hons) 76% 5% 5% - 103 Oncampus на пълно работно време

Философия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Политика, философия и история BA (Hons) 90% 5% 10% - 108 Oncampus на пълно работно време
Философия BA (Hons) - 5% 5% - 110 Oncampus на пълно работно време

Свободни изкуства

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Свободни изкуства с година на основаване BA (Hons) - - 10% - - Oncampus на пълно работно време

Всички почасови курсове на Birkbeck, University of London

72 Магистърски / следдипломни курсове на Birkbeck, University of London - Каталог

Архитектура

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
История на изкуството и архитектурата GradCert - - - £6610 - Oncampus на непълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление с международен бизнес MSc - - - £11610 - Oncampus на непълно работно време
Управление с международен бизнес и развитие MSc - - - £11610 - Oncampus на непълно работно време
Мениджмънт със спортен мениджмънт MSc - - - £11610 - Oncampus на непълно работно време
Магистър по бизнес администрация (MBA) MBA - - - £29750 - Oncampus на непълно работно време

Лидерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Консултации по управление и организационна промяна MSc - - - £9915 - Oncampus на непълно работно време

Маркетинг

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление с маркетинг MSc - - - £11610 - Oncampus на непълно работно време

Международен бизнес

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международен бизнес и развитие MSc - - - £11610 - Oncampus на непълно работно време

Финанси

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление и финанси MSc - - - £12000 - Oncampus на непълно работно време

Микробиология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Микробиология MSc - - - £9015 - Oncampus на непълно работно време

Имунология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Глобални инфекциозни болести MRes - - - £9915 - Oncampus на непълно работно време

Биологични науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Аналитични бионауки PgDip - - - £6610 - Oncampus на непълно работно време
Науки за живота за предмети, свързани с медицината CertHE - - - - - Oncampus на непълно работно време

Геология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Геология CertHE - - - - - Oncampus на непълно работно време

Лингвистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социални изследвания и приложна лингвистика MRes - - - £9915 - Oncampus на непълно работно време
Лингвистични изследвания GradCert - - - £6610 - Oncampus на непълно работно време
Лингвистика и език (френски, немски, италиански, японски, испански) CertHE - - - - - Oncampus на непълно работно време

Германистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Германистика Grad Dip - - - £6610 - Oncampus на непълно работно време

Творческо писане

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Творческо писане MA - - - £9915 - Oncampus на непълно работно време

Химическо инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Химически изследвания MRes - - - £9915 - Oncampus на непълно работно време

Строително инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Класическа цивилизация MA - - - £9915 - Oncampus на непълно работно време

Уеб и мултимедиен дизайн

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Уеб дизайн и разработка PgCert - - - £6610 - Oncampus на непълно работно време

Драма

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Драматургия MA - - - £9915 - Oncampus на непълно работно време

Приложни изчисления

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наука за географските данни PgCert - - - £6610 - Oncampus на непълно работно време

Компютърни науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютърни науки MSc - - - £9915 - Oncampus на непълно работно време

Цифрови медии

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Дизайн на цифрови медии MA - - - £9915 - Oncampus на непълно работно време
Култура на цифровите медии MA - - - £9915 - Oncampus на непълно работно време

Музейни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Музейни култури с управление на колекциите MA - - - £9915 - Oncampus на непълно работно време

Филмови изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Програмиране и куриране на филми MA - - - £9915 - Oncampus на непълно работно време
Филми и екранни медии (с телевизия) MA - - - £9015 - Oncampus на непълно работно време
Филм и екранни медии с филмово програмиране и кураторство MA - - - £9915 - Oncampus на непълно работно време

Статистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Приложна статистика MSc - - - £9915 - Oncampus на непълно работно време

Неврология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Когнитивна неврология и невропсихология MA - - - £9915 - Oncampus на непълно работно време

Психотерапия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социални изследвания и психосоциални проучвания MRes - - - £9915 - Oncampus на непълно работно време
Психодинамика на човешкото развитие PgDip - - - £12000 - Oncampus на непълно работно време
Психодинамично консултиране и психотерапия MSc - - - £12000 - Oncampus на непълно работно време
Психосоциални изследвания MA - - - £9915 - Oncampus на непълно работно време
Психодинамично консултиране и психотерапия с деца и юноши MSc - - - £12000 - Oncampus на непълно работно време
Психосоциални изследвания GradCert - - - £6610 - Oncampus на непълно работно време

Консултации

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психодинамично консултиране CertHE - - - - - Oncampus на непълно работно време

Преподаване на английски като чужд език

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Преподаване на езици/преподаване на английски език на лица, говорещи други езици (TESOL) PgCert - - - £6610 - Oncampus на непълно работно време

Право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Квалификационна степен по право LLM - - - £9915 - Oncampus на непълно работно време

Аналитична химия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Аналитична химия MSc - - - £9915 - Oncampus на непълно работно време

Планетарна наука

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Планетарна наука с астрономия CertHE - - - - - Oncampus на непълно работно време

Психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Организационна психология MSc - - - £9915 - Oncampus на непълно работно време
Психология MSc - - - £10575 - Oncampus на непълно работно време

Политика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Съвременна история и политика MA - - - £9015 - Oncampus на непълно работно време
Социална и политическа теория MSc - - - £9915 - Oncampus на непълно работно време

Международно развитие

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международно развитие PgCert - - - £6610 - Oncampus на непълно работно време

Икономическа политика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Глобална политическа икономия MSc - - - £9915 - Oncampus на непълно работно време

Публична политика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Публична политика и управление MSc - - - £9915 - Oncampus на непълно работно време

Културология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Критична теория MA - - - £9915 - Oncampus на непълно работно време

Социални науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социални изследвания и криминология MRes - - - £9915 - Oncampus на непълно работно време
Социални изследвания MSc - - - £9915 - Oncampus на непълно работно време
Социални изследвания и право и правни науки MRes - - - £9915 - Oncampus на непълно работно време

Икономика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Финансова икономика MSc - - - £12000 - Oncampus на непълно работно време

Социална политика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Образование и социална справедливост MSc - - - £9915 - Oncampus на непълно работно време

Наказателно правосъдие

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наказателно право и наказателно правосъдие MA - - - £9945 - Oncampus на непълно работно време

Иконометрия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Иконометрия PgCert - - - £8000 - Oncampus на непълно работно време

Археология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Археологическа практика (Икономически и социални изследвания) MSc - - - £9915 - Oncampus на непълно работно време
Класическа археология MA - - - £9015 - Oncampus на непълно работно време

Предприятия и предприемачество

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на кулинарните иновации MSc - - - £11610 - Oncampus на непълно работно време
Предприемачество MSc - - - £11610 - Oncampus на непълно работно време

Хуманитарни науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Медицински хуманитарни науки: Тяла, култури и идеи MA - - - £9915 - Oncampus на непълно работно време
Приложни медицински хуманитарни науки PgCert - - - £6010 - Oncampus на непълно работно време

Социална история

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Исторически изследвания (Икономическа и социална история) MSc - - - £9915 - Oncampus на непълно работно време

Класически изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Класически науки MA - - - £9915 - Oncampus на непълно работно време

История на изкуството

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
История на изкуството MA - - - £9915 - Oncampus на непълно работно време

Британска история

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Викториански изследвания MA - - - £9915 - Oncampus на непълно работно време

Средновековна история

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Средновековни изследвания MA - - - £9915 - Oncampus на непълно работно време

Философия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Политика, философия и икономика MSc - - - £9915 - Oncampus на непълно работно време
Философия MA - - - £9015 - Oncampus на непълно работно време

33 Бакалавър / Бакалавърски курсове на Birkbeck, University of London - Каталог

Счетоводство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Финанси със счетоводство BSc (Hons) - - - - - Oncampus на непълно работно време
Финанси със счетоводство с начална година BSc (Hons) - - - - - Oncampus на непълно работно време
Счетоводство с начална година BSc (Hons) - - - - - Oncampus на непълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес с година на основаване BSc (Hons) - - - - - Oncampus на непълно работно време

Международен бизнес

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международен бизнес BSc (Hons) - - - - - Oncampus на непълно работно време

География

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
География BSc (Hons) - - - - - Oncampus на непълно работно време
География и международно развитие BSc (Hons) - - - - - Oncampus на непълно работно време

Геология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Геология BSc (Hons) - - - - - Oncampus на непълно работно време

Управление на околната среда

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Околна среда и устойчивост BSc (Hons) - - - - - Oncampus на непълно работно време

Лингвистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Лингвистика и култура BA (Hons) - - - - - Oncampus на непълно работно време
Езикознание и култура с година на основаване BA (Hons) - - - - - Oncampus на непълно работно време

Англицистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Английски език с начална година BA (Hons) - - - - - Oncampus на непълно работно време

Медицински биотехнологии

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биомедицина BSc (Hons) - - - - - Oncampus на непълно работно време

Филмови изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Филми и медии с подготвителна година BA (Hons) - - - - - Oncampus на непълно работно време

Психотерапия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психосоциални изследвания BA (Hons) - - - - - Oncampus на непълно работно време

Право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Закон LLB (Hons) - - - - - Oncampus на непълно работно време

Психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психология BSc (Hons) - - - - - Oncampus на непълно работно време
Психология с педагогическа психология BA (Hons) - - - - - Oncampus на непълно работно време

Икономика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Финансова икономика с начална година BSc (Hons) - - - - - Oncampus на непълно работно време
Финансова икономика BSc (Hons) - - - - - Oncampus на непълно работно време
Икономика и/или с математика BSc (Hons) - - - - - Oncampus на непълно работно време
Икономика BSc (Hons) - - - - - Oncampus на непълно работно време
Икономика и социална политика с подготвителна година BSc (Hons) - - - - - Oncampus на непълно работно време
Икономика и социална политика BSc (Hons) - - - - - Oncampus на непълно работно време

Политика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Политика с година на основаване BA (Hons) - - - - - Oncampus на непълно работно време

Археология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Археология с начална година BA (Hons) - - - - - Oncampus на непълно работно време
Археология BA (Hons) - - - - - Oncampus на непълно работно време

Класически изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Класика BA (Hons) - - - - - Oncampus на непълно работно време
Класически изследвания с година на основаване BA (Hons) - - - - - Oncampus на непълно работно време
Класически изследвания BA (Hons) - - - - - Oncampus на непълно работно време

Свободни изкуства

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Свободни изкуства BA (Hons) - - - - - Oncampus на непълно работно време

Древна история

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Древна история и археология с подготвителна година BA (Hons) - - - - - Oncampus на непълно работно време

Философия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Философия с начална година BA (Hons) - - - - - Oncampus на непълно работно време

Всички онлайн курсове на Birkbeck, University of London

2 Магистърски / следдипломни курсове на Birkbeck, University of London - Каталог

Молекулярна биология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Структурна молекулярна биология PgCert - - - £3305 - На линия на непълно работно време

Икономика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Икономика Grad Dip - - - £16000 - На линия на пълно работно време

Класации на Birkbeck, University of London в най-добрите класации в Обединеното кралство и в световен мащаб.

Вижте всички 17 университетски класации на Birkbeck, University of London

Често-задавани въпроси

Най-популярните курсове според броя на записаните студенти са Право с подготвителна година (10 студенти), Маркетинг (10 студенти).